Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijní poradcovia

 

 

katedra forma štúdia stupeň štúdia skupina študentov priezvisko
Katedra anglického jazyka, literatúry a didaktiky denná Bc. 1 ročník  Mgr. P. Kotlebová, PhD.
Katedra anglického jazyka, literatúry a didaktiky denná Bc. 2, 3 ročník Mgr. A. Demovičová., PhD.
Katedra anglického jazyka, literatúry a didaktiky denná Mgr. všetky ročníky PaedDr. P. Bojo, PhD.
Katedra anglického jazyka, literatúry a didaktiky externá Bc., Mgr. všetky ročníky PaedDr. M. Šipošová, PhD. 
Katedra pedagogiky denná Bc., Mgr. učiteľstvo pedagogiky - všetky ročníky Mgr. Š. Ferková, PhD.
Katedra pedagogiky denná Bc., Mgr. učiteľský základ - všetky ročníky Mgr. A. Poliaková, PhD.
Katedra pedagogiky externá Bc., Mgr. učiteľský základ - všetky ročníky Mgr. Z. Štefanec, PhD. 
Katedra etickej a občianskej výchovy denná, externá Bc. všetky ročníky doc. PhDr. B. Malík, CSc. 
Katedra etickej a občianskej výchovy denná, externá Mgr. všetky ročníky prof. PhDr. E. Mistrík, CSc.
Katedra histórie a didaktiky dejepisu denná Mgr. všetky ročníky doc. Mgr. P. Matula, PhD.
Katedra histórie a didaktiky dejepisu denná Bc. všetky ročníky Mgr. M.Viršinská, PhD.
Katedra logopédie denná Mgr. všetky ročníky PhDr. D. Buntová, PhD.
Katedra liečebnej pedagogiky denná Bc., Mgr. všetky ročníky Mgr. Z. Ťulák Krčmáriková, PhD.
Katedra nemeckého jazyka, literatúry a didaktiky denná Bc., Mgr. všetky ročníky PaedDr. P. Gergel, PhD.
Katedra nemeckého jazyka, literatúry a didaktiky externá  Bc., Mgr. všetky ročníky doc. Mgr. A. Mikulášová, PhD.
Katedra psychológie a patopsychológie denná, externá Bc. všetky ročníky Mgr. M. Lemešová, PhD. 
Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky denná, externá Mgr. 1 ročník PaedDr. R.Osaďan, PhD.
Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky denná, externá Bc. 1 ročník Mgr. L. Szentésiová, PhD.
Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky denná Bc. 2 ročník Mgr. I. Čavojský, PhD.
Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky externá Bc. 2, 3 ročník Mgr. I. Čavojský, PhD.
Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky denná, externá Mgr. 2, 3 ročník Mgr. A. Dúbravová, PhD.
Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky denná Bc. 3 ročník Mgr. L. Bundová, PhD.
Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky externá Bc. 4 ročník Mgr. L. Bundová, PhD.
Katedra románskych jazykov, literatúr a didaktiky denná Bc., Mgr. všetky ročníky Mgr. A. Lenzi Kučmová, PhD.
Katedra románskych jazykov, literatúr a didaktiky denná Bc., Mgr. všetky ročníky PhDr. M. Medvecká, PhD.
Katedra slovenského jazyka, literatúry a didaktiky denná, externá Bc., Mgr. 1, 2 bc, 1 mgr Mgr. E. Faithová, PhD.
Katedra slovenského jazyka, literatúry a didaktiky denná, externá Bc., Mgr. 3. bc, 2. mgr doc. Mgr. J. Šrank, PhD.
Katedra sociálnej práce denná, externá  Mgr. všetky ročníky doc. PhDr. P. Kopinec, PhD.
Katedra sociálnej práce denná, externá Bc.  všetky ročníky PhDr. E. Kováč, PhD.
Katedra špeciálnej pedagogiky denná Mgr. Mgr_len SP prof. PaedDr. D.Tarcsiová,PhD.
Katedra špeciálnej pedagogiky denná, externá Bc. všetky ročníky doc. PaedDr. J. Lopúchová, PhD. 
Katedra špeciálnej pedagogiky denná, externá Mgr. všetky ročníky PaedDr. M. Osvaldová, PhD.
Katedra umenia a kultúry - Oddelenie hudobnej výchovy denná Bc., Mgr. všetky ročníky doc. Mgr. art. et Mgr. M. Bažíková, ArtD.
Katedra umenia a kultúry - Oddelenie výtvarnej výchovy denná Bc. všetky ročníky doc. Mgr. art. X. Bergerová, ArtD.
Katedra umenia a kultúry - Oddelenie výtvarnej výchovy denná Mgr. všetky ročníky prof. PaedDr. D. Valachová, PhD.