Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

GAUČ29. 09. 2023

Pozývame Vás na stretnutia s inšpiratívnymi ľudmi 2. 10. 2023 o 17:00 na Š-401, najbližšie s Kamilou Štefekovou, autorkou Šlabikára.

Výsledky volieb do Zamestnaneckej rady PdF UK28. 09. 2023

Členmi Zamestnaneckej rady PdF UK s mandátom od 01.10.2023 do 30.09.2027 sa stali Mgr. Eva Faithová, PhD., Bc. Lucia Gajdošová, Ing. Roman Joštiak, Mgr....

Voľby do Zamestnaneckej rady PdF UK25. 09. 2023

Voľby do Zamestnaneckej rady PdF UK sa budú konať v utorok a v stredu 26. a 27. septembra 2023v čase od 8.00 do 10.00 hod. vo foajé (vestibule) v budove...

Pedagogická fakulta UK uzavrela memorandum o spolupráci s...21. 09. 2023

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského podpísala dňa 18. 9. 2023 memorandum o spolupráci s Nadáciou Pontis s cieľom investovať do budúcnosti mládeže a...

Slovenská pedagogická spoločnosť pri Slovenskej akadémii...21. 09. 2023

Dňa 22.9.2023 o 11.00 hod sa na pôde Pedagogickej fakulty UK bude konať Valné zhromaždenie SPdS SAV v SR.

Oznam o vyhlásení volieb19. 09. 2023

Oznam o vyhlásení: 1. všeobecných volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského (AS UK) na funkčné obdobie od 1. 11. 2023 do 31. 10. 2027 2....

Ocenená Zlatou medailou Univerzity Komenského 18. 09. 2023

Dňa 18. 9. 2023 pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka 2023/2024 rektor Univerzity Komenského prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., odovzdal...

Aká je a aká by mohla byť príprava budúcich učiteľov14. 09. 2023

Dňa 12. 9. 2023 sa uskutočnila konferencia s názvom Aká je a aká by mohla byť príprava budúcich učiteľov.

Profesúru získalo desať osôb z Univerzity Komenského13. 09. 2023

Dňa 13. septembra 2023 prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 48 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl. Medzi vymenovanými je aj súčasná dekanka...

Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania šírenia...08. 09. 2023

Dňa 6.9.2023 sa uskutočnila konferencia s názvom Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania a šírenia povedomia o sexuálnom násilí a...

Dekanské voľno08. 09. 2023

Z dôvodu slávnostného otvorenia 105. akademického roka, ktoré sa uskutoční dňa 18. septembra 2023 o 11.00 hod. v Aule Univerzity Komenského, dekanka fakulty,...

Slávnostné otvorenie 105. akademického roka na Univerzite...08. 09. 2023

V mene rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Mareka Števčeka, DrSc., a predsedníčky Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave...

Konferencia06. 09. 2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby sme Vás pozvali na konferenciu Aká je a aká by mohla byť príprava budúcich učiteľov, ktorá sa bude konať 12....

Konferencia05. 09. 2023

Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania šírenia povedomia o sexuálnom násilí a obťažovaní

Povedali o nás… 01. 09. 2023

V časopise SME Žena sa k téme prázdnin vyjadrila naša kolegyňa doc. Mgr. Mária Belešová, PhD. V článku Precvičovanie matematiky, ktoré si školák ani nevšimne?...

BUDOVY DRUŽBY ZDOBIA JEDINEČNÉ MOZAIKY16. 08. 2023

Budovy internátu Družba skrývajú viacero monumentálnych umeleckých diel. Pochádzajú zo sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia a vznikli priamo počas...

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Michal Veselei15. 08. 2023

Plánovaná obhajoba dizertačnej práce doktoranda v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy študijného programu Didaktika dejepisu

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Lenka Nadányi14. 08. 2023

Plánovaná obhajoba dizertačnej práce doktorandky v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy študijného programu Učiteľstvo a pedagogické vedy

Martin Činovský: Nesmiem sa pomýliť07. 08. 2023

Výtvarník Martin Činovský ocenenia za svoju známkovú a inú grafickú tvorbu už takmer nevie spočítať. Najkrajšia známka roka, Najkrajšia známka sveta,...

ČESTNÝ DOKTORÁT profesorovi Pavlovi Šámalovi01. 08. 2023

28. septembra o 11.00 hod., Aula UK

Správy od 1 do 20 z 108