Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Informácie pre uchádzačov o štúdium23. 03. 2023

Na akademický rok 2023/2024

Výstava mladých talianskych ilustrátorov pre deti na PdF UK 23. 03. 2023

Pri príležitosti otvorenia známeho knižného veľtrhu detskej knihy v Bologni Katedra románskych jazykov a literatúr PdF UK v spolupráci s Talianskym kultúrnym...

Zverejnenie kandidátov na členov zamestnaneckej a...23. 03. 2023

Volebná a mandátová komisia Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK po uplynutí lehoty určenej na podávanie návrhov kandidátov na (14) zástupcov...

Efektívnejšia online a hybridná výučba aj pracovné...21. 02. 2023

Fakulte sa vďaka zapojeniu sa do univerzitného projektu internacionalizácie podarilo získať moderné zariadenie na video konferenčné hovory Microsoft Surface...

Skvalitnenie podmienok výučby pre študentov so špecifickými...21. 02. 2023

Fakulte sa v rámci skvalitnenia podmienok vzdelávania a podporných služieb pre študentov so špecifickými potrebami podarilo zaobstarať prenosné indukčné slučky...

09. 02. 2023

09. 02. 2023

09. 02. 2023

09. 02. 2023

09. 02. 2023

09. 02. 2023

Podpora intervencie sociálnej práce s utečeneckou...11. 12. 2022

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce, uzatvorila dohodu o partnerstve s UNICEF.

ŠVOUČ 2022/202304. 12. 2022

Vyhlásenie XIV. ročníka Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti pre akademický rok 2022/2023.

Klub absolventov PdF UK28. 11. 2022

Všetky informácie o Klube absolventov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Dotazník pre absolventov PdF UK27. 11. 2022

Vážení absolventi, zaujíma nás, ako pokračuje vaša kariéra po ukončení štúdia, preto sa na vás obraciame s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka.

Vzdelávanie18. 11. 2022

Projekt: ADAPTAPRAX, Projekt: UČPRAX

Naša Univerzita18. 11. 2022

Najnovšie číslo univerzitného časopisu

ČASOPISY a ZBORNÍKY18. 11. 2022

Vedecké, odborné časopisy a zborníky vydávané nie len na Pedagogickej fakulte UK.

Orientačný systém budov PdF UK17. 11. 2022

Grafické znázornenie pôdorysov podlaží budov na Račianskej 59, Šoltésovej 4 a Moskovskej 3.

Instagram17. 11. 2022

Sledujte nás aj na Instagrame

Správy od 1 do 20 z 64
<< Prvé < Predošlé 1-20 21-40 41-60 61-64 Ďalšie > Posledné >>