Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pracovné ponuky pre študentov a absolventov

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ružová dolina 29, Bratislava-Ružinov

Termín nástupu
24.8.2023

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2023

Rozsah úväzku
100%

Počet študentov školy
649

Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Ružová dolina 29
82109 Bratislava-Ružinov
www.zsrd.sk
0253413278

Kontaktná osoba
Anna Tomčániová
0911765023

Stredná odborná škola pedagogická v Turčianskych Tepliciach hľadá učiteľa matematiky

Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice

Kontaktné údaje : 0905 668 917, 0905 668 904, sekretariat.sosptrvuczilina.sk , riaditel.sosptrvuczilina.sk 

Pracovné miesto/pozícia : učiteľ matematiky/učiteľ strednej školy

Druh pracovného pomeru : pracovný pomer na dobu určitú s perspektívou na dobu neurčitú

Termín nástupu : 01.09.2023

Pracovný úväzok : plný úväzok - 37,5 hodiny týždenne

Kvalifikačné predpoklady : V zmysle Zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo.

Požadované doklady :

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/GDPR

Platové podmienky : Podľa Zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Iné súvisiace požiadavky : Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka

Zručnosti a predpoklady : Soft skills zručnosti, schopnosť tímovej práce, profesionalita

Termín podania žiadosti : do 16.06.2023 osobne alebo na adresu školy 

Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice hľadá učiteľa slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s iným predmetom/učiteľ strednej školy

Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice

Kontaktné údaje : 0905 668 917, 0905 668 904, sekretariat.sosptrvuczilina.sk , riaditel.sosptrvuczilina.sk 

Pracovné miesto/pozícia : učiteľ slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s iným predmetom/učiteľ strednej školy

Druh pracovného pomeru : pracovný pomer na dobu určitú s perspektívou na dobu neurčitú

Termín nástupu : 01.09.2023

Pracovný úväzok : plný úväzok - 37,5 hodiny týždenne

Kvalifikačné predpoklady : V zmysle Zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo.

Požadované doklady :

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/GDPR

Platové podmienky : Podľa Zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Iné súvisiace požiadavky : Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka

Zručnosti a predpoklady : Soft skills zručnosti, schopnosť tímovej práce, profesionalita

Termín podania žiadosti : do 26.06.2023 osobne alebo na adresu školy 

Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice hľadá učiteľa pedagogiky v kombinácii so psychológiou/učiteľ strednej školy

Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice

Kontaktné údaje : 0905 668 917, 0905 668 904, sekretariat.sosptrvuczilina.sk , riaditel.sosptrvuczilina.sk 

Pracovné miesto/pozícia : učiteľ pedagogiky v kombinácii so psychológiou/učiteľ strednej školy

Druh pracovného pomeru : pracovný pomer na dobu určitú s perspektívou na dobu neurčitú

Termín nástupu : 01.09.2023

Pracovný úväzok : plný úväzok - 37,5 hodiny týždenne

Kvalifikačné predpoklady : V zmysle Zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo.

Požadované doklady :

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/GDPR

Platové podmienky : Podľa Zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Iné súvisiace požiadavky : Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka

Zručnosti a predpoklady : Soft skills zručnosti, schopnosť tímovej práce, profesionalita

Termín podania žiadosti : do 26.06.2023 osobne alebo na adresu školy 

Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice hľadá učiteľa informatiky v kombinácii s iným predmetom/učiteľ strednej školy

Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice

Kontaktné údaje : 0905 668 917, 0905 668 904, sekretariat.sosptrvuczilina.sk , riaditel.sosptrvuczilina.sk 

Pracovné miesto/pozícia : učiteľ informatiky v kombinácii s iným predmetom/učiteľ strednej školy

Druh pracovného pomeru : pracovný pomer na dobu určitú s perspektívou na dobu neurčitú

Termín nástupu : 01.09.2023

Pracovný úväzok : plný úväzok - 37,5 hodiny týždenne

Kvalifikačné predpoklady : V zmysle Zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo.

Požadované doklady :

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/GDPR

Platové podmienky : Podľa Zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Iné súvisiace požiadavky : Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka

Zručnosti a predpoklady : Soft skills zručnosti, schopnosť tímovej práce, profesionalita

Termín podania žiadosti : do 26.06.2023 osobne alebo na adresu školy 

Základná škola s materskou školou Odborárska 2 hľadá učiteľov na 1. stupni, učiteľov na 2. stupni s aprobáciou HUV a VYV, vychovávateľov

Pracovný pomer: plný úväzok
Plat: V zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov anariadenia vlády č. 358/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšenéplatové tarify štátnych zamestnancov.

Všeobecne požadované znalosti :

Požadovaný stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Prax: pozícia vhodná aj pre absolventov
Cudzí jazyk: anglický stredná - pokročilá B1 a B2
Počítačové zručnosti:Office – pokročilý užívateľ
Edupage – výhoda

VŠEOBECNÉ A OSOBNOSTNÉ SPÔSOBILOSTI:

kultivovaný písomný a slovný prejav,
schopnosť vyjadrovania sa,
informačná gramotnosť,
manuálna zručnosť
praktické myslenie,
trpezlivosť,
spoľahlivosť,
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť),
sebaovládanie,
precíznosť (presnosť)
pozornosť

Životopis posielajte na ondrigova.jana@zsodborba.edu.sk

DETSKÉ CENTRUM - Nezbedná stonožka, o.z hľadá posily do tímu

Staré Grunty 324/A, Bratislava- Karlova Ves, hľadá posily do tímu (mesiace júl, august, prípadne september), k deťom od 2,5-6 rokov (prednostne študentky predprimárnej pedagogiky)

mail: dc.stonozka@gmail.com , TEL: 0918801627

Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice hľadá učiteľa hudobnej výchovy v kombinácii s iným predmetom/učiteľ strednej školy

Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná odborná škola pedagogická Turčianske Teplice, ul. SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice

Kontaktné údaje : 0905 668 917, 0905 668 904, sekretariat.sosptrvuczilina.sk , riaditel.sosptrvuczilina.sk 

Pracovné miesto/pozícia : učiteľ hudobnej výchovy v kombinácii s iným predmetom/učiteľ strednej školy

Druh pracovného pomeru : pracovný pomer na dobu určitú s perspektívou na dobu neurčitú

Termín nástupu : 01.09.2023

Pracovný úväzok : plný úväzok - 37,5 hodiny týždenne

Kvalifikačné predpoklady : V zmysle Zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo.

Požadované doklady :

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • doklady o vzdelaní
 • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/GDPR

Platové podmienky : Podľa Zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Iné súvisiace požiadavky : Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka

Zručnosti a predpoklady : Soft skills zručnosti, schopnosť tímovej práce, profesionalita

Termín podania žiadosti : do 26.06.2023 osobne alebo na adresu školy 

Hľadá sa špeciálny pedagóg/osobný asistent (Záhorie)

Hľadá sa špeciálny pedagóg/osobný asistent, ktorý má skúsenosti s problémovými deťmi. Ide o 6r chlapčeka - ADHD a porucha reči. Spolupráca s ním je ťažšia. Potrebuje asistenciu v MŠ v Gajaroch a následne v prípravnom ročníku v Malackách. Predbežne 4 h denne, 7eur/hod. 

Kontakt: 0903476955

Učiteľ 1.stupňa (Základná škola, Železničná 14,Bratislava)

Miesto výkonu práce 
ZŠ Železničná 14, Bratislava

Termín nástupu 
24.8.2023

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania 
15.8.2023

Rozsah úväzku 
100%

Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Ďalšie požiadavky 
učiteľ pre prvý stupeň

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Železničná 14
82107 Bratislava
www.zszelba.sk
0245247092, officezszelba.sk

Kontaktná osoba
Janka Kalinková
+421902620580

Hľadáme lektorky a lektorov !

Hľadáme lektorov do denného tábora v RC Dlháčik na Dlhých dieloch.
RC Dlháčik organizuje prvý ročník letného tábora pre deti vo veku 7-11 rokov. 

Čo budeme robiť ?
Hrať sa loptové spoločenské hry, chodiť do lesa a čítať zaujímavé knihy s projektom prečítané leto.

Kde? RC Dlháčik, Majerníkova 60, Dlhé diely.
Kedy? V dvoch turnusoch:
10.7. – 14.7. a 17.7. -21.7.

Kontaktujte nás najneskôr do konca mája!

E-mail : veronika.beluchova@dlhacik.sk

Brigáda - animátor v školách v prírode

Ide o brigádu v mesiacoch  máj, jún 2023. Pracuje sa podľa rozpisu štandardne od utorka do štvrtka, prípadne podľa potrieb klienta od pondelka do štvrtka, maximálne 5 hodín denne: v rámci popoludňajšieho programu od 14:00 do 17:00 hod. a v rámci večerného programu od 19:00 do 21:00 hod. Na úvod spolupráce, ak nie ste na pozícii  hlavného animátora, sa zúčastňujete na aktivitách, ktoré sú už pripravené - zabezpečujete ich chod, vediete skupinu detí...
Vašou úlohou je dohliadať na bezpečný priebeh pripravených aktivít a nesiete zodpovednosť za pridelený animačný materiál.

Prešovský a Košický kraj - v rámci rozpisu.
Ubytovanie v prípade potreby zabezpečené ZDARMA.

Viac informácií na : https://atm21.sk/brig%C3%A1da-%C5%A1koly-v-pr%C3%ADrode

Učiteľ/ka MŠ (Základná škola s materskou školou, Bratislava-Rusovce)

Miesto výkonu práce
Vývojová 228, Bratislava-Rusovce

Termín nástupu
1.9.2023

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.8.2023

Rozsah úväzku
100%

Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na uchádzača
Znalosť práce s PC
Word, Excel, bežné užívateľské zručnosti

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Ďalšie požiadavky
Možnosť na škole rozvíjať svoje profesijné zručnosti, láskavý prístup k deťom, zodpovednosť, spoľahlivosť a dochvíľnosť

Kontaktné informácie
Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Vývojová 228
85110 Bratislava-Rusovce
https://skolarusovce.edupage.org/
0262859124

Kontaktná osoba
Mgr. Petrovičová, J. Ďurďovičová
0262859124

Základná škola Žitavská hľadá učiteľa/ku I. stupňa a anglického jazyka

Termín nástupu: 1.9.2023

Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020".

Vzdelanie: Vzdelanie podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z.

Ďalšie požiadavky: Práca v príjemnom prostredí a v zmodernizovaných triedach a učebniach, milý a prívetivý kolektív. Viac sa určite dozviete na našich stránkach zs-zitavska.edupage.org , facebooku a instagrame. 

Práca je vhodná aj pre absolventa VŠ. 

Pri zasielaných dokumentoch prosíme uviesť súhlas so spracovaním osobných údajov.

Tešíme sa na Vás

riaditeľka školy Mgr. Helga Kováčová
ZŠ Žitavská 1, 82107 Bratislava
tel.: 02/45241167, e-mailriaditelkazszitavska.sk

Si učiteľ? Poď k nám do tímu!

Ponúkame príležitosť stať sa súčasťou kolektívu nadšených učiteľov☺️

Snažíme sa atmosféru všedných dní premieňať na príležitosť učiť sa a rásť. Pri výučbe sa zameriavame na rozvíjanie individuálneho potenciálu, hľadáme inovatívne prístupy. Zameriavame sa na rozvíjanie sociálnych zručností a kompetencií. 

Kladieme dôraz na učenie sa v reálnych životných podmienkach, často za hranicami školského dvora.
Ponúkame priestor na osobnostný rozvoj, rast a sebarealizáciu, zaujímavé platové ohodnotenie a firemné benefity, atraktívne pracovné prostredie .
Spoločne sa usilujeme o to, aby sme malými krokmi prispievali k postupnej zmene predprimárneho vzdelávania na Slovensku.

Vašu žiadosť spolu so životopisom posielajte na : adminlobelka.sk

Viac o nás: https://mslobelka.sk/stan-sa-ucitelom/

Liptovský Mikuláš

Vozíčkar hľadá osobného asistenta/asistentku v Bratislave

Flexibilný pracovný čas podľa dohody.
Ideálne privyrobenie pre ľudí čo si chcú privyrobiť vo voľnom čase alebo mať to ako bokovku k práci.
Zdravotný preukaz ani odborná špecializácia sa nevyžaduje.
Plat = 5,20 Eur/ h
Tel,č. +421 949 068 030

HĽADÁME NOVÝCH ČLENOV DO TÍMU CK SLNIEČKO!

Dobrý deň, v súčasnej dobe hľadáme animátorov, ktorí by sa pridali k nášmu tímu. Radi by sme ponúkli brigádu pre študentov Vašej školy. Práca v našej cestovnej kancelárii by umožnila študentom rozvíjať ich komunikačné zručnosti, tímovo pracovať a získať cenné skúsenosti v oblastiach, ktoré by mohli byť pre nich v budúcnosti užitočné. Ak by ste mali akékoľvek otázky alebo potrebovali ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať. Viac informácií na https://www.ckslniecko.sk/sk/kariera