Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pracovné ponuky pre študentov a absolventov

Základná škola s materskou školou Riazanská

Riazanská 75, 831 03 Bratislava
tel.: +421 2 44253122
email: info@zsmsriazanska.sk
web: www.zsmsriazanska.sk

Základná škola, Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – Lamači

príjme v školskom roku 2024/2025 zamestnancov na pracovné pozície:

Školská špeciálna pedagogička / školský špeciálny pedagóg

Učiteľka / učiteľ pre primárne vzdelávanie (I. stupeň ZŠ)

Učiteľ/ka anglického jazyka pre I. stupeň aj pre II. stupeň ZŠ 

Vychovávateľka/vychovávateľ ŠKD

Požiadavky na uchádzača:

Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z. (pri AJ vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a štátnica z anglického jazyka).

Znalosť práce s PC – Microsoft Office a MS 365, EduPage, internet-pokročilý

Ponúkame dobré pracovné prostredie, stabilný a ústretový kolektív

Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Bližšie informácie môžete získať
telefonicky: +421264780640 / +421904765188 
mailom: infoskolalamac.sk

Základná škola, Rohožník

Slovenský jazyk a literatúra – učiteľka II. stupňa
Matematika - učiteľka II. stupňa
Učiteľka I. stupňa

Termín nástupu:
1.9.2024

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania:
31.07.2024

Rozsah úväzku:
100%

Platové podmienky:
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Vzdelanie:
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z. 

Benefit:
Možnosť ubytovania /2 izbový byt alebo garsónka/

Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Ftáčniková, 0948 128 442

Goethe-Institut, Bratislava

Súkromné centrum poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici hľadá do svojho tímu LOGOPÉDA

Nástup: od 1.9.2024 

Plat: najmenej v rovnakej výške, ako v porovnateľnom štátnom školskom zariadení poradenstva a prevencie. Najmenej 1351,50,- € plus benefity.

Rozsah úväzku: 100 %

Požiadavky: Výkon komplexnej logopedickej činnosti pre deti, žiakov a klientov na úrovni podpory 3. a 4. stupňa v neštátnom centre poradenstva a prevencie. Možnosť vyššieho ohodnotenia, ako v porovnateľnom štátnom CPP, príplatky, 13. plat. Ponúkame výborné vybavenie, 8 týždňov dovolenky, príspevok na stravovanie, príspevok na vzdelávanie, možnosť trvalého prac. pomeru.

Životopis posielajte: scspp.bbgmail.com

Kontaktná osoba: PaedDr. Ľubica Hollá - 0907 499 301

Základná škola s materskou školou, č. 551, 900 52 Kuchyňa

Prijme do svojho kolektívu:

Učiteľov 2.stupňa – náboženstvo, matematika, slovenský jazyk a literatúra, chémia

S nástupom od 26.08.2024

Úväzok:

 • náboženstvo - 30%
 • matematika – 100%
 • slovenský jazyk a literatúra – 100%
 • chémia – 100%

Nutné ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore. Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Platové podmienky - plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Kontaktná osoba:   Mgr. Janette Rečná, riaditeľka Zš s Mš

                               +421910984017

Svoje životopisy zasielajte na: zskuchynagmail.com

Základná škola, Vinohradská 62, Šenkvice prijme Učiteľov 1. stupňa Informatika, Angličtina, Matematika

s nástupom od 1.9.2024

- Pozícia je vhodná aj pre absolventov
- Nutné ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore. Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
- Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov
- Kontaktná osoba – Mgr. Soňa Mifková – riaditeľka ZŠ
- Svoje životopisy zasielajte na: zssenkvicezssenkvice.sk alebo nás kontaktujte telefonicky 0911/225 094  

Vychovávateľ pre prvákov

Do Súkromnej základnej školy Felix hľadáme vychovávateľa.

Pre viac informácii volajte:
0904 628 703 Alžbeta Molnárová zástupkyňa SZŠ Felix
alzbeta.molnarova@skolafelix.sk

Si animátor telom aj dušou?

Ponúkame Vám možnosť letnej brigády. 

Animátor

Vyžadujeme:
- vek 18+
-skúsenosť s prácou s deťmi, zábavný človek, dochvíľny (ostatné ťa zaškolíme)
-počas sezóny máj/jún ti vieme zabezpečiť dve akcie denne počas pracovného týždňa aj víkendov

Moderátor

Vyžadujeme:
- vek 18+
-vodičský preukaz sk. B
-zodpovedný zorganizovaný človek, ktorý je dochvílny a má skúsenosť s prácou s deťmi (ostatné ťa zaškolíme)
-počas sezóny máj/jún ti vieme zabezpečiť dve akcie denne počas pracovného týždňa aj víkendov

Kontakt:

0902 172 147
stepupstepup.sk

Poradca psychomotorického vývinu / Lektor skupinových stretnutí pre Bratislavu

Ponúkame prácu v projekte Baby Balance. Zaoberáme sa prácou s deťmi od 0-3 rokov, teda v ranom veku. Ponúkame štúdium špeciálnej metodiky Baby Balance. Je to jedinečný program, ktorý prepája odbory pedagogiky, psychológie a fyzioterapie.

Po absolvovaní školení budeš môcť viesť skupiny Baby Balance pre detičky od 3 mesiacov do 3 rokov. Projekt ponúka veľa možností na sebarealizáciu. Nadobudnutím vedomostí môže lektor postupom času robiť individuálne poradenstvo, poradenstvo ohľadom starostlivosti o dieťatko pre tehotné páry. A mnoho iného :)

Potrebujeme ľudí, ktorí majú vzťah k deťom a sú fascinovaní potenciálom raného vývinu. Ide o celoživotné štúdium, keďže uvedená oblasť je stále v procese výskumu a objavovania nových faktov a súvislostí. Hľadáme človeka, ktorý vie ísť do hĺbky vecí, zaujíma sa, kladie otázky.

Je dôležité byť vnímavý a empatický nielen voči detičkám, ale zároveň aj voči ich rodičom, a teda vedieť komunikovať aj s dospelými.

Či už si pokojná a introvertná osôbka alebo neprehliadnuteľný extrovert - na tom až tak nezáleží. Hlavné je, že keď prehovoríš, celé okolie ťa vníma.

 

Viac informácii nájdete na https://growni.sk/praca/baby-balance-poradca-pmv 

Dozor pre predmetové olympiády a súťaže

Národný inštitút vzdelávania a mládeže hľadá zodpovedných študentov so skúsenosťou v práci s mládežou na výpomoc počas podujatí.

Miesto výkonu práce: Bratislava a regióny
Druh pracovného pomeru: Dohoda o vykonaní práce
Mzdové podmienky: 8€/hod.
Termín nástupu: od 04/2024
Zaškolenie: BOZP, kurz 1. pomoci 

Náplň práce:

 • sprevádza účastníkov celoštátnych kôl,
 • zodpovedá za účastníkov celoštátnych kôl počas celej doby trvania podujatia,
 • registruje súťažiacich pri ich príchode,
 • zabezpečuje pomoc súťažiacim pri zakúpení cestovných lístkov,
 • plnenie ďalších zadaných úloh.

Požiadavky na uchádzačov:

 • min. vek 18 rokov,
 • prax s prácou s mládežou min. 2 roky,
 • zodpovednosť, komunikatívnosť.

Kontakt:
V prípade záujmu o pracovnú ponuku pošlite svoj životopis na mail jana.krajcovicovanivam.sk.

Poradkyňa na národnej nonstop linke pre ženy zažívajúce násilie Inštitút pre výskum práce a rodiny

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
Práca poradkyne zahŕňa:
- vypočutie a identifikácia foriem ohrozenia a miery nebezpečenstva,
- poskytovanie základného sociálneho poradenstva a krízovej intervencie prostredníctvom telefonického a e-mailového kontaktu,
- re-distribúcia volajúcich ohrozených žien poskytovateľom sociálnych služieb a inej pomoci, vrátane sprostredkovania kontaktu na bezpečné ženské domy (zariadenia núdzového bývania), špecializované poradne a intervenčné centrá
- komunikácia a vzájomná výmena informácií s ďalšími zainteresovanými organizáciami,
- podieľanie sa na monitoringu, evaluácii.

Pracovné podmienky:
Pracujeme v nepretržitej prevádzke. Je preto nevyhnutné prispôsobiť sa potrebe pracovať aj počas noci, dní pracovného pokoja a sviatkov podľa harmonogramu služieb, ktorý zostavujeme vopred na štvormesačné obdobie.

Viac o pracovnej pozícii nájdete na tomto odkaze.

Základná škola Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, 811 05 Bratislava ponúka pracovnú pozíciu

Základná škola Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, 811 05 Bratislava ponúka pracovnú pozíciu s nástupom od 11. marca 2024 príp. podľa dohody:

 • učiteľ/ka SJL v rozsahu 18 hodín/týždeň (6. a 7. ročník)
 • učiteľ/ka SJL v rozsahu 18 hodín/týždeň (6. a 7. ročník) + DEJ 3 hodiny/týždeň (7. a 9. ročník)
 • učiteľ/ka SJL v rozsahu 18 hodín/týždeň (6. a 7. ročník) + DEJ 3 hodiny/týždeň (7. a 9. ročník) + ETV 2 hodiny (plný úväzok)

V prípade vzájomnej dohody je možné túto pozíciu vykonávať aj v ďalšom školskom roku.

Kontaktujte nás mailom na riaditel@zsderera.sk alebo na telefónnom čísle 0903 901 808 - RNDr. Naděžda Točená, riaditeľka školy.

Učiteľ anglického jazyka

Informácie o pracovnom mieste ( vhodné aj pre študenta VŠ ):
Miesto výkonu práce: Drieňová 35, Bratislava-Ružinov
Aprobácia: Anglický jazyk
Termín nástupu: 1.9.2024
Rozsah úväzku: 100% , čiastočný, dohoda
Platové podmienky: Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. aNariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z.,ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie:
- Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
- Dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o brigádnickej práci študentov podľa zákona č. 138/2019 Z. z § 2 ods. 5 zákonaKontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia: Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická Drieňová 35 82664 Bratislava-Ružinov
https://stav-geo.edupage.org/
Kontaktná osoba: Dagmar Rybaničová +421 2 4333 9783 +421 2 4333 6407

Súkromná materská škola - Škôlka sv. Michala

Hľadá z dôvodu rozširovania:

1. Hľadáme študentku (alebo aj študenta) posledného ročníka, ktorá by mala záujem nastúpiť hneď po škole do pracovného pomeru v MŠ, teda už v máji, najneskôr v priebehu júna 2024

Máme dve pracoviská - Hummelova 4 a Gajova 8 (obe v Starom Meste v Bratislave) a hľadáme dve pracovné sily.

2. Hľadáme študentku, ktorá by rada viedla krúžok anglického jazyka hravou formou deti v materskej škole na oboch našich pracoviskách, a to s nástupom ihneď.

3. Hľadáme študentku, ktorá by rada viedla logopedický krúžok hravou formou s menšou skupinou detí v materskej škole

4. Hľadáme študentku, ktorá je športovo nadaná a zdatná a viedla by športový krúžok v materskej škole na oboch našich pracoviskách.

V prípade záujmu prosím pošlite email na infoskolkasvmichala.sk s krátkou informáciou o sebe, a o ktoré pracovné miesto máte záujem.

Brigáda Vnímavé deti

Ak študuješ predškolskú pedagogiku, si v 5. ročníku, chceš formou brigády spoznať

vzdelávacie programy pre učiteľov a didaktické pomôcky pre deti v materských

školách, príď k nám do Vnímavých Detí. Budeš ich s nami implementovať

aj komunikovať priamo s materskými školami. A čím skôr, tým lepšie

Kontaktuj nás na:

Pracovník na pozíciu SVI

Hľadáme pracovníka, ktorý nám pomôže so službou včasnej intervencie

Miesto výkonu práce: J.Vuruma 144, Žilina 010 01

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: ihneď

Pracovná doba: 07:30 – 15:30

Je táto pozícia pre teba?

- Vyhovuje ti mladé a dynamické prostredie.

- Rád/rada pracuješ s deťmi, máš už s nimi skúsenosti, prípadne by si tieto skúsenosti rád/rada získal/a.

- Plné vybavenie pre tvoju činnosť – testy, dotazníky, pomôcky...

- Si milý a príjemný človek s pozitívnym prístupom k ľuďom a deťom, s ochotou nahliadať na klienta komplexne, nielen na základe metrických testov.

Čo je služba včasnej intervencie?

Služba včasnej intervencie je sociálna služba určená pre rodiny s deťmi so zaostávajúcim, oneskoreným alebo rizikovým psycho-motorickým vývinom alebo zdravotným postihnutím vo veku od 0 do 7 rokov.

Podľa individuálnych potrieb každej rodiny podporujeme dieťa pri jeho špecifických potrebách, podporujeme zázemie dieťaťa, rodičov a blízke okolie rodiny a spoločne hľadáme možnosti pre zmysluplný život. Odbornou podporou rodiny v spolupráci s odborníkmi a začleňovaním rodiny do komunity, dosiahneme zmiernenie dôsledkov zdravotného znevýhodnenia na život dieťaťa a zvyšujeme kvalitu života rodiny ako celku.

Naše centrum ponúka na oplátku zaujímavé benefity, ktoré ti radi predstavíme na pracovnom pohovore. Vlastne, je toho omnoho viac, čo ti chceme povedať a nezmestí sa to do jedného inzerátu.

Neboj sa predstaviť sa nám a pošli nám svoje CV a motivačný list na e-mail: managementcentrumeedugo.sk !

Už teraz sa tešíme na spoluprácu!

MŠ Holíčska 50 Bratislava Petržalka, hľadá pani učiteľku

MŠ Holíčska 50 Bratislava Petržalka, hľadá pani učiteľku do malého kolektívu.

Nástup: ihneď

Benefity

 • Náborový príspevok: 1000€
 • 45 dní dovolenky
 • Multi sport karta
 • Absolvovanie rôznych skolení
 • Vyber formy stravovania

Požadujeme:

 • Priatel'ský a láskavý prístup k deťom
 • Zodpovedný prístup k práci
 • Spoľahlivosť
 • Ochotu a chuť pracovať

Platové podmienky:

•Závisia od kvalifikačných predpokladov,

odbornej praxe a d'alších príplatkov ako to určuje Zákon c. 553/2003 z. Z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov

pri výkone práce vo verejnom záujme.

• Nariadenie vlády c. 296/ 2002z. Z. stanovilo zvýšené stupnice platových
taríf, ktoré je dostupné na internete.

Informácie na tel. čísle: 0947 487 481

Email: msholicska50petrzalka.sk

Špeciálny pedagóg

❗️Hľadáme špeciálneho pedagóga ❗️

Špeciálnych pedagógov hľadáme na všetky tri naše pracoviská.

Miesto výkonu práce:

- pracovisko J.Vuruma 144, Žilina

- pracovisko ul. M.R. Štefánika 48 , Martin

-pracovisko ul. A. Škrábika 37 , Rajec

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: ihneď

Pracovná doba: 07:30 – 15:30

Je táto pozícia pre teba?

- Vyhovuje ti mladé a dynamické prostredie.

- Rád/rada pracuješ s deťmi, máš už s nimi skúsenosti, prípadne by si tieto skúsenosti rád/rada získal/a.

- Plné vybavenie pre tvoju činnosť – testy, dotazníky, pomôcky...

- Si milý a príjemný človek s pozitívnym prístupom k ľuďom a deťom, s ochotou nahliadať na klienta komplexne, nielen na základe metrických testov.

Ako bude vyzerať tvoj život u nás?

- V doobedných hodinách sa venuješ diagnostike.

- V poobedných hodinách sa venuješ konzultáciám výsledkov z diagnostík s rodičmi, konzultáciám so školami a učiteľmi a pod.

- Miestami si svoje pracovné dni spestríš terénnymi činnosťami v MŠ/ZŠ/SŠ, aplikáciou preventívnych programov a prednáškami na nejaké zaujímavé témy vyplývajúce z tvojho zamerania.

- Poradenstvo a terapeutickú činnosť si organizuješ a vykonávaš podľa potrieb svojich klientov.

- Pomedzi tieto činnosti ťa čaká aj administratívna činnosť a písanie posudkov z terénov a diagnostiky.

Naše centrum ponúka na oplátku zaujímavé benefity, ktoré ti radi predstavíme na pracovnom pohovore. Vlastne, je toho omnoho viac, čo ti chceme povedať a nezmestí sa to do jedného inzerátu. 

️Neboj sa predstaviť sa nám a pošli nám svoje CV a motivačný list na e- mail: managementcentrumedugo.sk !

Už teraz sa tešíme na spoluprácu!