Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVOUČ

   

Vzhľadom na mimoriadnu epidemiologickú situáciu na Slovensku, zapríčinenú šírením ochorenia COVID-19, sa súťaž ŠVOUČ pre akademický rok 2019/2020 ruší.

 

ŠVOUČ na Pedagogickej fakulte UK administruje Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium PdF UK.

 

Korešpondenčná adresa:

Pedagogická fakulta UK

OVDŠ

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Konzultačné hodiny:
pondelok09:30 - 11:30
utorok09:30 - 11:30
streda13:00 - 15:00
štvrtok09:30 - 11:30