Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výzva na predkladanie návrhov na postdoktorandské pobyty na UK

Úplné znenie výzvy

ZÁVÄZNÁ OSNOVA PROJEKTU - príloha č. 1

Postup posudzovania návrhov - príloha č. 2/A

Hodnotiace kritériá na posudzovanie projektu základného výskumu - príloha č. 2/B

Hodnotiace kritériá na posudzovanie projektu aplikovaného výskumu a vývoja - príloha č. 2/C

Vnútorný predpis č. 3/2020 - Postdoktorandské pobyty na UK

 

ZÁVÄZNÉ OSNOVY PROJEKTOV je potrebné doručiť na OVDŠ najneskôr do 14. mája 2021.

(Pôvodný termín bol rektorátom UK predĺžený o týždeň.)

 

ZÁVÄZNÉ OSNOVY PROJEKTOV je potrebné na OVDŠ doručiť v dvoch formách:

  • písomne na adresu:

                                   OVDŠ

                                   Račianska 59

                                   813 34  Bratislava

 

OVDŠ postúpi doručené ZÁVÄZNÉ OSNOVY PROJEKTOV pani dekanke na podpis a následne ich odošle na rektorát UK.