Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ERASMUS+

Je nový vzdelávací program Európskej únie na obdobie  2021–2027. Nahrádza Program celoživotného vzdelávania (LLP) a ďalšie. Podporuje spoluprácu a mobilitu vo všetkých sférach vzdelávania, v odbornej príprave a v oblasti športu a mládeže.
 

Informácie o programe Erasmus+ na stránke Oddelenia programu Erasmus+ RUK

Aktuálne informácie pre študentov PdF UK na akademický rok 2023/2024

Learning agreement for studies