Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Fakultné zmluvy

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave má uzatvorené zmluvy o spolupráci s partnerskými inštitúciami:

Česká republika

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

trvanie: 2012 -

Poľsko

Wydzial Zarzadzania i Nauk Spolecznych Uczelni Zawodowej Zaglebia Miedziowego w Lubinie

trvanie: 2013 -

University of Dąbrowa Górnicza

trvanie: 2017 -

Ukrajina

Ľvovská národná univerzita Ivana Franka

trvanie: 2015 -

Spojené štáty americké

Nova Southeastern University, Inc., on behalf of its Center for Psychological Studies, Florida

trvanie: 2013 - 2018

Ruská federácia a Rakúsko

Austrian Center of Culture, Education and Science, Kazaň, Ruská federácia
GLOBUS Verein für intellektuelle Integration, Viedeň, Rakúsko

trvanie: 2015 - 2020

Francúzsko

Université Blaise Pascal, Clermont - Ferrand

trvanie 2016 - 2021