Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Lokalita Račianska - Dekanát

Pedagogická fakulta
Račianska 59
Bratislava, 813 34

Tel. ústredňa:
+421 2 49 287 111
+421 2 44 254 871
+421 2 44 254 879

Sekretariát dekanky:
+421 2 49 287 208
+421 2 49 287 207

e-mail.: sdfedu.uniba.sk

Podateľňa PdF UK
Račianska 59
Tel.:+421 2 49287 152
Stránkové hodiny:
Pracovné dni 9:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Študijné oddelnie PdF UK 
e-mail: sofedu.uniba.sk

Uchádzači o štúdium

S otázkami ohľadom prijatia na štúdium sa obracajte priamo na študijné oddelenie.

Lokalita Šoltésovej a Moskovská

Šoltésovej 4

vrátnica:
+421 2 50 222 100
+421 2 55 577 744

Moskovská 3

vrátnica:
+421 2 50 222 300
+421 2 55 574 818