Pedagogická fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Kontakt

Lokalita Račianska - Dekanát

Pedagogická fakulta
Račianska 59
Bratislava, 813 34

Tel. ústredňa:
+421 2 49 287 111
+421 2 44 254 871
+421 2 44 254 879

Sekretariát dekanky:
+421 2 49 287 208
+421 2 49 287 207

e-mail.: sdfedu.uniba.sk

Podateľňa PdF UK
Račianska 59
Tel.:+421 2 49287 152
Stránkové hodiny:
Pracovné dni 9:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Študijné oddelnie PdF UK 
e-mail: sofedu.uniba.sk

Uchádzači o štúdium

S otázkami ohľadom prijatia na štúdium sa obracajte priamo na študijné oddelenie.

Lokalita Šoltésovej a Moskovská

Šoltésovej 4

vrátnica:
+421 2 50 222 100
+421 2 55 577 744

Moskovská 3

vrátnica:
+421 2 50 222 300
+421 2 55 574 818

Mgr. Miriam Adamková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Centrum výskumu v predprimárnej a primárnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

PaedDr. Silvia Adamová

Pedagogická fakulta UK
Doktorand (2.dDUP15/x, externý)

PhDr. Viera Andreánska, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 341
Miestnosť
M-409
Publikačná činnosť

PhDr. Miroslav Andreánsky, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 120
Miestnosť
M-314
Publikačná činnosť

Marie Bajnarová

Pedagogická fakulta UK
Doktorand (8.dDUP15, denný)

Mgr. Mária Balážová

Pedagogická fakulta UK
Doktorand (1.dSPP15, denný)
Publikačná činnosť

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Antónia Bartošová

Pedagogická fakulta UK, Akademická knižnica
vedúca
Telefón
02/502 22 417
Miestnosť
S-111
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra slovenského jazyka a literatúry
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 213
Miestnosť
S-316
Publikačná činnosť

Mgr. Mária Belešová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť