Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Lokalita Račianska - Dekanát

Pedagogická fakulta
Račianska 59
Bratislava, 813 34

Vrátnica:
+421 2 9015 1500

Sekretariát dekanky:
e-mail.: sdfedu.uniba.sk

Podateľňa PdF UK
Račianska 59
Tel.:+421 2 9015 1009
Stránkové hodiny:
Pracovné dni 9:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Študijné oddelnie PdF UK 
e-mail: sofedu.uniba.sk

Uchádzači o štúdium

S otázkami ohľadom prijatia na štúdium sa obracajte priamo na študijné oddelenie.

Lokalita Šoltésovej

Šoltésovej 4

vrátnica:
+421 2 9015 1400