Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné oddelenie - kontakty

Referát denného a externého štúdia

 
Zuzana Ochabová

odborný referent štúdia

E-mail: ochabova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/9015 9372, miestnosť R-118,

zoznam ŠP - pre denné a externé bakalárske a magisterské štúdium

úradné hodiny platia ako pre externé štúdium

 
Bc. Renáta Ághová

odborný referent štúdia

E-mail: aghova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/9015 9441, miestnosť R-118

zoznam ŠP - pre denné a externé bakalárske a magisterské štúdium

úradné hodiny platia ako pre externé štúdium

 
Bc. Lucia Gajdošová

odborný referent štúdia

vydávanie archívnych dokumentov (potvrdenia + výpisy výsledkov)

E-mail: lucia.gajdosova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/9015 9365, miestnosť R-117

zoznam ŠP - pre denné bakalárske a magisterské štúdium

  

Referát celoživotného vzdelávania

PaedDr. Andrea Ďurčová

odborný referent pre celoživotné vzdelávanie

E-mail: durcovafedu.uniba.sk

Tel.: 02/9015 9363, miestnosť R-120

mobil: 0905 595 730

 

Mgr. Marcela Štefániková

odborný referent pre celoživotné vzdelávanie

E-mail: stefanikovafedu.uniba.sk

Tel.: 02/9015 9451, miestnosť R-120

 

 

Referát sociálnych vecí študentov a praxe

Mgr. Ľubica Krajčovičová

odborný referent sociálnych vecí študentov 

štipendiá a sociálne veci študentov

E-mail: krajcovicova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/9015 9414, miestnosť R-115

 

PaedDr. Blanka Múčková Petríková

odborný referent pedagogických a odborných praxí

pedagogické a odborné praxe

E-mail: muckova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/9015 9371, miestnosť R-123

 

 

 

Referát pre koordináciu štúdia a AIS

Mgr. Miloslava Makovínyiová

lokálny administrátor AIS2, správca hesiel

E-mail: makovinyiova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/9015 9369, miestnosť R-122

 

Bc. Zuzana Kolesíková

odborný referent kreditového systému a koordinácie štúdia, správca hesiel

E-mail: kolesikova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/9015 9368, miestnosť R-115

 

 

Vedúca študijného oddelenia

Mgr. Michaela Hroncová

vedúca študijného oddelenia

E-mail: hroncova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/9015 9367, miestnosť R-124

 

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

 

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.

prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

E-mail: hamranova(at)fedu.uniba.sk 

Tel.: 02/9015 1005, miestnosť R-119

 

Konzultačné hodiny:

streda 9,00 - 11,00 hod. (Račianska 59, č.m. 119)

 

Rozvrhová komisia

Bc. Zuzana Kolesíková