Pedagogická fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

Študijné oddelenie


Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.

 

Konzultačné hodiny:

streda  9,00 - 11,00 hod. (Račianska 59, č.m. 119)


Vedúca študijného oddelenia

Mgr. Michaela Hroncová

 

Lokálny administrátor pre AIS2, správca hesiel

Mgr. Miloslava Makovínyiová

E-mail: makovinyiova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/492 87 122, miestnosť R-122


Referát denného štúdia

Bc. Lucia Gajdošová

vydávanie archívnych dokumentov (potvrdenia + výpisy výsledkov)

E-mail: lucia.gajdosova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/492 87 117, miestnosť R-117

pre ŠP bakalárskeho a magisterského štúdia

 

Daša Haasová

E-mail: haasova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/492 87 115, miestnosť R-115

pre ŠP bakalárskeho a magisterského štúdia


Referát denného a externého štúdia

Mgr. Jana Žideková

E-mail: zidekova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/492 87 118, miestnosť R-118

aj pre denné bakalárske a magisterské štúdium na referáte externého štúdia

úradné hodiny platia ako pre externé štúdium

 

Zuzana Ochabová

E-mail: ochabova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/492 87 118, miestnosť R-118,

aj pre denné bakalárske a magisterské štúdium na referáte externého štúdia

úradné hodiny platia ako pre externé štúdium


Referát kreditového systému a koordinácie externej výučby

Bc. Zuzana Kolesíková

správca hesiel

E-mail: kolesikova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/492 87 117, miestnosť R-117


Referát sociálnych vecí pre študentov

Iveta Martincová

E-mail: martincova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/492 87 116, miestnosť R-116


Referát pedagogických a odborných praxí

PaedDr. Blanka Múčková Petríková

E-mail: muckova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/492 87 123, miestnosť R-123


Rozvrhová komisia

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.

Katedra etickej a občianskej výchovy


Kontakty

vedúca študijného oddelenia:

E-mail: hroncova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/492 87 124, miestnosť R-124

 

prodekanka pre vzdelávaciu činnosť:

E-mail: hamranova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/492 87 119, miestnosť R-119

Vydávanie dokladov

Študijné oddelenie RUK

Šafárikovo námestie 6, Bratislava

 

úradné hodiny 

štvrtok  9,30 - 10,30

Kontakt: 02/59244242