Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študijné oddelenie


Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.

 

Konzultačné hodiny:

streda  9,00 - 11,00 hod. (Račianska 59, č.m. 119)


Vedúca študijného oddelenia

Mgr. Michaela Hroncová

 

Lokálny administrátor pre AIS2, správca hesiel

Mgr. Miloslava Makovínyiová

E-mail: makovinyiova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/9015 9369, miestnosť R-122


Referát denného štúdia

Bc. Lucia Gajdošová

vydávanie archívnych dokumentov (potvrdenia + výpisy výsledkov)

E-mail: lucia.gajdosova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/9015 9365, miestnosť R-117

zoznam ŠP - pre denné bakalárske a magisterské štúdium

 

Daša Haasová

E-mail: haasova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/9015 9366, miestnosť R-117

zoznam ŠP - pre denné bakalárske a magisterské štúdium


Referát denného a externého štúdia

Renáta Ághová

E-mail: aghova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/9015 9441, miestnosť R-118

zoznam ŠP - pre denné a externé bakalárske a magisterské štúdium

úradné hodiny platia ako pre externé štúdium

 

Zuzana Ochabová

E-mail: ochabova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/9015 9372, miestnosť R-118,

zoznam ŠP - pre denné a externé bakalárske a magisterské štúdium

úradné hodiny platia ako pre externé štúdium


Referát kreditového systému a koordinácie externej výučby

Bc. Zuzana Kolesíková

správca hesiel

E-mail: kolesikova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/9015 9368, miestnosť R-115


Referát sociálnych vecí pre študentov

Mgr. Ľubica Krajčovičová

E-mail: krajcovicova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/9015 9414, miestnosť R-115


Referát pedagogických a odborných praxí

PaedDr. Blanka Múčková Petríková

E-mail: muckova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/9015 9371, miestnosť R-123


Rozvrhová komisia

Bc. Zuzana Kolesíková

Kontakty

vedúca študijného oddelenia:

E-mail: hroncova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/9015 9367, miestnosť R-124

 

prodekanka pre vzdelávaciu činnosť:

E-mail: hamranova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/9015 1005, miestnosť R-119

Vydávanie dokladov

Študijné oddelenie RUK

Šafárikovo námestie 6, Bratislava

 

Mgr. Ľubica Kapustová

Kontakt: +421 2 9010 9256

 

úradné hodiny 

pondelok 14,00 - 15,00

štvrtok  9,30 - 10,30