Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dôležité oznamy pre študentov

Oznam - NO ISIC známky

Milí študenti,

oznamujeme Vám, že z rektorátu UK nám boli doručené NO ISIC známky. Od 23.9.2019 si ich môžete prevziať na študijnom oddelení.

PREVZATIE DOKLADOV O UKONČENÍ ŠTÚDIA

Oznamujeme Vám, že absolventi, ktorí si neprevzali diplomy o ukončení vysokoškolského štúdia v roku 2015 a skôr boli odovzdané do Archívu UK, na základe žiadosti adresovanej pracovníkom Archívu UK si ich tam môžu prevziať.