Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dôležité oznamy pre študentov

Slávnostné promócie - 18. október 2023

 

Milí študenti, absolventi,

oznamujeme Vám, že dňa 18.10.2023 sa budú konať slávnostné promócie pre absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia, v AULE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (Šafárikovo námestie 6, Bratislava).

  

Absolventi Bc. a Mgr. štúdia

Spojené promócie sa budú konať dňa 18. 10. 2023 o 9,00 hod. .

(čas príchodu študentov je o 8,00 hod., uskutoční sa nácvik, ktorý je pre všetkých absolventov povinný)

 

Rozdelenie - menný zoznam - Bc. a Mgr. absolventi

18.10.2023 o 9,00 hod. - menný zoznam     

 

Na promóciu sa dostavte  v spoločenskom oblečení, v zmysle Príkazu rektora Univerzity Komenského v Bratislave č. 2/2012ktorým sa upravujú požiadavky na spoločenský odev študentov a absolventov na imatrikulačných a promočných aktoch. Bližšie požiadavky na slávnostné formálne oblečenie na promócie.

 

Informácia o vstupenkách

Vstup do Auly Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len "UK") pre rodičov, návštevníkov a hostí na promócie je možný len s platnou vstupenkou.
 
Každá absolventka a každý absolvent má nárok na 4 bezplatné vstupenky, ktoré dostane v deň promócie v Aule UK pri podpisovaní prevzatia vysokoškolského diplomu do univerzitnej matriky UK.

Nad rámec predmetného počtu zúčastnených budú k dispozícii ďalšie vstupenky za poplatok 2,- EUR. Tieto sa budú predávať na mieste a bude možné si ich zakúpiť pred vstupom do AULY cca 1 hod. pred plánovaným termínom promócie.

 

V prípade záujmu o ďalšie vstupenky bude zabezpečený predaj v budove UK na Šafárikovom námestí jednu hodinu pred časom konania promócie podľa harmonogramu konania promócií. Poplatok za ďalšie vstupenky sú 2€/vstupenka.

</output>

<output>

Informácia o vstupenkách

Vstup do Auly Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len "UK") pre rodičov, návštevníkov a hostí na promócie je možný len s platnou vstupenkou. Vstup na balkóny je bezplatný.
 
Každá absolventka a každý absolvent má nárok na 4 bezplatné vstupenky, ktoré dostane v deň promócie v Aule UK pri podpisovaní prevzatia vysokoškolského diplomu do univerzitnej matriky UK.

V prípade záujmu o ďalšie vstupenky bude zabezpečený predaj v budove UK na Šafárikovom námestí jednu hodinu pred časom konania promócie podľa harmonogramu konania promócií. Poplatok za ďalšie vstupenky sú 2€/vstupenka.

</output>