Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dôležité oznamy pre študentov

Termíny vydávania dokladov o ukončení štúdia pre absolventov AR 2019/2020

Bc. - bakalárske štúdium

Mgr. - magisterské štúdium


PROMÓCIE - informácie pre absolventov PdF UK v AR 2019/2020

Informácie pre absolventov  PdF UK  v AR 2019/20

 

Univerzita Komenského tento rok  z dôvodu obmedzení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 ruší letné promócie v historickej aule univerzity v Bratislave. V prípade záujmu a priaznivej epidemiologickej situácie sa môžu promócie konať v náhradných termínoch na jeseň 2020. Bližšie informácie budú zverejnené koncom septembra 2020.

 

Absolventom  AR 2019/20 budú doklady o ukončení štúdia (diplom, dodatok k diplomu, vysvedčenie o ŠS) vydané  priamo na Pedagogickej fakulte UK, Račianska 59 v Bratislavev termínoch:

 

29. júl 2020 - absolventi Bc. štúdia

30. júl 2020 - absolventi Mgr. štúdia

 

Doklady o ukončení štúdia si absolvent (alebo úradne splnomocnená osoba) musí prísť vyzdvihnúť osobne. Doklady sa vydávajú voči podpisu v matrike. 

Presný časový harmonogram vydávania dokladov bude zverejnený na web stránke fakulty www.fedu.uniba.sk do 10. júla 2020.

 

Absolventi, ktorí si v danom termíne doklady  neprevezmú, si ich po e-mailovom alebo telefonickom dohovore s Mgr. Ľ. Kapustovou prevezmú dodatočne priamo na rektoráte UK počas úradných hodín Oddelenia vzdelávania RUK. Potrebné aktuálne informácie sú zverejňované na web stránke rektorátu: https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/kontakty/

 

 

Zrušenie úradných hodín - Študijné oddelenie PdF UK

V termíne od 9.3.2020 až do odvolania budú na Študijnom oddelení zrušené úradné hodiny. V prípade potreby nás kontaktujte mailom.