Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pedagogické a odborné praxe

Pedagogické a odborné praxe

 

Úlohy a ciele:

  • systematizácia organizovania pedagogických a odborných praxí, ktoré sú povinnou a neoddeliteľnou súčasťou študijných programov;
  • finančné zabezpečenie pre cvičných učiteľov a pracovníkov, ktorí sa podieľajú na praktickej príprave študentov UK PdF;
  • zmluvné zabezpečenie škôl a pracovísk, v ktorých sa prax realizuje;
  • v budúcnosti snaha o nadviazanie užšej spolupráce medzi zmluvnými školami/pracoviskami a katedrami.

Metodici praxe na katedrách UK PdF

stránku práve aktualizujeme