Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

OZNAMY pre študentov

Pedagogická prax 2 (A,B) - 1. ročník - Mgr. štúdium - učiteľské ŠP (4.-29.11.2019)

Vážené študentky,

vážení študenti,

 

v termíne od 4. 11. do 29. 11. 2019 absolvujete Pedagogickú prax 2 (A,B), ktorú budete realizovať v pridelenej cvičnej škole.

Zoznam zaradenia študentov do cvičných škôl a bližšie informácie budú zverejnené najneskôr týždeň pred nástupom na prax.

Pedagogická prax 2 (A,B) - bude prebiehať v pridelených cvičných školách - študenti sú v tomto termíne ospravedlnení z výučby na fakulte. 

Zaradenie študentov do cvičných škôl sa Vám zobrazí len po prihlásení.

 

Podmienkou účasti na praxi je absolvovanie úvodného stretnutia, ktoré organizuje metodik praxe pre daný predmet.

Účasť na predpraxovom stretnutí je povinná!

 

Termíny úvodného stretnutia (budú postupne doplnené, príp. info u metodika praxe):

 

Ing. Eva Tóblová, PhD. / KAPESO

23.10.2019 o 10,00 hod. v miestnosti M-313 (Moskovská)

 

Mgr. Kristína Hankerová, PhD. / KAJL

24.10.2019 o 14,15 hod. v miestnosti Š-354 (Šoltésovej)

 

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. / KNJL

 

 

PaedDr. Zuzana Valentovičová, PhD. / KRJL

 

 

<output>Mgr. Ľubica  Horváthová, PhD.</output>

Mgr. Eva Faithová, PhD. / KSJL

23.10.2019 od 15,00 - 16,00 hod. v miestnosti Š-215 (Šoltésovej)

 

PhDr. Nataša Ondrušková, PhD. / KEOV

23.10.2019 od 14,00 - 15,00 hod. v miestnosti Š-145 (Šoltésovej)

 

PhDr. Anna Bocková, PhD. / KH

24.10.2019 od 13,30 hod. v miestnosti Š-119 (Šoltésovej)

    

doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. / KVV

23.10.2019 od 13,00 hod. v miestnosti Š-145 (Šoltésovej)

 

PaedDr. Lenka Kaščáková, PhD. / KHV

29.10.2019 od 14,00 hod. v m.č. 257 - KHV

 

Mgr. Lenka Sokolová, PhD. / KPP

28.10.2019 od 8,00 - 9,00 hod. v miestnosti Š-215 (Šoltésovej)

 

 

 

Pedagogická prax 1 (B) - Bc. štúdium - učiteľské ŠP (21.-25.10.2019)

Vážené študentky,

vážení študenti,

 

v termíne od 21. do 25.10.2019 sa  uskutoční Pedagogická prax 1 (B), prax bude prebiehať v zmluvných cvičných školách.

                                     Povinné predpraxové stretnutie sa uskutoční                                                                                                 dňa 9.10.2019 o 9,00 hod. na Račianskej 59 v m.č. R-10.

Účasť je povinná!


Hlavná metodička praxí za Katedru pedagogiky a sociálnej pedagogiky  pre Pedagogickú prax 1 (B):

Ing. Eva Tóblová, PhD.

 

Zaradenie študentov do cvičných škôl - PGP1B - zobrazí sa Vám len po prihlásení.

 

V prípade nejasností ma, prosím, kontaktujte.

 

Blanka Múčková Petríková

Referát pedagogických a odborných praxí

 

E-mail: muckova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/9015 9371

<output>9015 9371</output>

<output>9015 9371</output>

<output></output>

Termíny praktickej výučby v zimnom semestri AR 2019/2020

PRAXE:

 

 

Praxe Učiteľstvo akademických a umelecko-výchovných predmetov:

 

 

Pedagogická prax 1 (B) (Bc., 2. ročník)

21. 10. 2019

25. 10. 2019

Pedagogická prax 2 (A, B) (Mgr., 1. ročník)

4. 11. 2019

29. 11. 2019

Praxe OSTATNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 

 

Jednoodborová priebežná pedagogická a odborná prax

7. 10. 2019

29. 11. 2019

Jednoodborová súvislá pedagogická a odborná prax

9. 12. 2019

20. 12. 2019