Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

OZNAMY pre študentov

Informácie o realizácii praktickej výučby v ZS 2021/2022

Vážené študentky, vážení študenti,

pedagogické a odborné praxe v rámci všetkých študijných programov budú v ZS 2021/2022 realizované prezenčne.

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie v súvislosti s Covid - 19 budeme v realizácii výučby postupovať podľa platných opatrení RÚVZ a v zmysle  Covid automatu, o čom Vás budeme včas informovať.