OZNAMY pre študentov

Pedagogická prax 2 (A,B)

Vážené študentky,

vážení študenti,

 

v termíne od 6.11. do 1.12.2017 absolvujete Pedagogickú prax 2 (A,B), ktorú budete realizovať v pridelenej cvičnej škole.

Počas trvania praxe sú študenti z vyučovania na fakulte ospravedlnení!

Zoznam - rozdelenie do cvičných škôl - PG prax 2 (A,B)

Informácie o presnom čase nástupu budú postupne doplnené.

- v 1.hárku je rozdelenie študentov - ak je uvedená len jedna škola absolvujete tam prax z oboch predmetov / ak sú uvedené dve školy - absolvujete podľa zadelenia na daný predmet

- v 2. hárku sú uvedené informácie o nástupe na prax v pridelenej cvičnej škole a kontaktná osoba

- rozdelenie študentov je konečné - zámena nie je možná!!!

 

Tlačivá k súvislej praxi:

Prezenčná listina - v prípade, že prax absolvujete na dvoch školách použite 2 tlačivá

Hodnotiaci protokol - (použite len v prípade ak nedostanete od svojho metodika praxe iný hodnotiaci hárok) - vypĺňa cvičný učiteľ

 

Podmienkou účasti na praxi je absolvovanie úvodného stretnutia, ktoré organizuje metodik praxe pre daný predmet.

Účasť na stretnutí je povinná!

 

Termíny úvodného stretnutia:

 

Ing. Eva Tóblová, PhD. / KAPESO

25.10.2017 o 12,00 hod. v miestnosti Š-62

 

Mgr. Kristína Hankerová, PhD. / KAJL

24.10.2017 o 13,00 hod. v miestnosti Š-341

 

doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. / KNJL

24.10.2017 o 13,30 hod. v miestnosti Š-336

 

doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. / KRJL

24.10.2017 o 12,30 hod. v miestnosti Š-157

 

Mgr. Ľubica Horváthová, PhD. / KSJL

25.10.2017 o 13,30 hod. v miestnosti Š-326

 

PhDr. Nataša Ondrušková, PhD. / KEOV

26.10.2017 od 15,30 do 16,00 hod. v miestnosti Š-65

 

PhDr. Anna Bocková, PhD. / KH

24.10.2017 o 12,00 hod. v miestnosti Š-119

    

doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. / KVV

26.10.2017 o 15,00 hod. v miestnosti Š-043

 

Mgr. art. Tomáš Boroš, PhD., ArtD. / KHV

25.10.2017 o 14,00 hod. v miestnosti Š-213

 

Mgr. Lenka Sokolová, PhD. / KPP

25.10.2017 o 8,00 hod. v miestnosti Š-215

27.10.2017 o 8,00 hod. v miestnosti Š-60

 

 

Pedagogická prax 1 (B) / Hospitačná pedagogická prax B

Vážené študentky,

vážení študenti,

 

v termíne od 23.10. do 27.10.2017 sa  uskutoční Pedagogická prax 1 (B)/Hospitačná pedagogická prax B, prax bude prebiehať v zmluvných cvičných školách.

Študenti sú počas praxe (23.-27.10.2017) z vyučovania na fakulte ospravedlnení!

Zaradenie študentov do škôl bude zverejnené cca 1 týždeň pred nástupom na prax.

Zoznam študentov - rozdelenie do škôl - rozvrhy

POZOR - zmeny v rozvrhu:

- upozorňujem, že rozvrhy sk.25,26 a 27 (GY Tomášikova) boli pozmenené!

- zmena sk. 7 ZŠ SNP Ostredková - prax od 23. do 26.10.2017 denne 5 hodín!

- doplnené rozvrhy sk.17,18 ZŠ Česká; sk.16 ZŠ Matky Alexie

(v zozname sú uvedené v nasledujúcich hárkoch rozvrhy podľa čísla skupina - rozvrhy budú postupne doplnené - ak nebudete mať rozvrh do nástupu na prax dostanete ho priamo v škole a bude tam uvedená len kontaktná osoba a čas nástup na prax)

DENNÍK - Pedagogická prax 1 (B) / Hospitačná pedagogická prax B

Denník je potrebné kompletný odovzdať vytlačený a zviazaný najneskôr 15. novembra 2017, na sekretariát Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Moskovská (M-312).

Za Katedru pedagogiky a sociálnej pedagogiky Pedagogickú prax 1 (B)/Hospitačnú pedagogickú prax B zabezpečujú:

Ing. Eva Tóblová, PhD. - hlavná metodička praxí

Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

Mgr. et Ing. Jozef Strakoš, PhD.

Mgr. Peter Ostradický

 

V prípade nejasností ma, prosím, kontaktujte.

 

Blanka Múčková Petríková

Referát pedagogických a odborných praxí

 

E-mail: muckova(at)fedu.uniba.sk

Tel.: 02/492 87 123

Pedagogická a odborná prax v AR 2017/2018 - harmonogram

V akademickom roku 2017/2018 bude pedagogická a odborná prax organizovaná v termínoch podľa schváleného harmonogramu štúdia nasledovne:

Zimný semester 2017/2018

PRAXE:

 

 

Praxe Učiteľstvo akademických a umelecko-výchovných predmetov:

 

 

Pedagogická prax 1 (B) (Bc., 2. ročník)

23. 10. 2017

27. 10. 2017

Pedagogická prax 2 (A, B) (Mgr., 1. ročník)

6. 11. 2017

1. 12. 2017

Praxe OSTATNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 

 

Jednoodborová priebežná pedagogická a odborná prax

9. 10. 2017

1. 12. 2017

Jednoodborová súvislá pedagogická a odborná prax

11. 12. 2017

22. 12. 2017

 

Letný semester 2017/2018

PRAXE:

 

 

Praxe  Učiteľstvo akademických a umelecko-výchovných predmetov:

 

 

Pedagogická prax 1 (A) (Bc., 1. ročník)

9. 4. 2018

13. 4. 2018

Pedagogická prax 3 (A, B) (Mgr., 2. ročník)

19. 2. 2018

6. 4. 2018

Praxe  OSTATNÉ  ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

 

 

Jednoodborové priebežné pedagogické a odborné praxe

5. 3. 2018

27. 4. 2018

Jednoodborová súvislá pedagogická a odborná prax pre končiace ročníky

19. 2. 2018

 

16. 3. 2018

Jednoodborová súvislá pedagogická a odborná prax

7. 5. 2018

18. 5. 2018