Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodné vzťahy

REFERÁT PRE ZAHRANIČNÉ VZŤAHY

Prodekanka pre zahraničné vzťahy

Mgr. Eva Faithová, PhD.

e-mail: faithova(at)fedu.uniba.sk
tel. č.: 02/9015 1003
miestnosť: R-201

Konzultačné hodiny:

podľa dohody mailom

Pracovníčka referátu:

Mgr. Kristína Filipeje

e-mail: filipeje(at)fedu.uniba.sk
tel. č.: 02 9015 9499
miestnosť: R-201