Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodné vzťahy

REFERÁT PRE ZAHRANIČNÉ VZŤAHY

Prodekanka pre zahraničné vzťahy

Mgr. Eva Faithová, PhD.

e-mail: faithova(at)fedu.uniba.sk
tel. č.: 02/9015 1003
miestnosť: R-201

Konzultačné hodiny:

podľa dohody mailom

Pracovníci referátu:

PhDr. Tamara Sojková

e-mail: sojkova(at)fedu.uniba.sk
tel. č.: 02/9015 9359
miestnosť: R-201

Mgr. Veronika Haberlandová

e-mail: veronika.haberlandova(at)uniba.sk

Úradné hodiny:

9:00 - 15:30 (a podľa dohody)