Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodné vzťahy

Oddelenie zahraničných vzťahov

Prodekanka pre vonkajšie vzťahy

Mgr. Eva Faithová, PhD.

e-mail: faithova(at)fedu.uniba.sk
tel. č.: 02/9015 1003
miestnosť: R-201

Konzultačné hodiny:

podľa dohody mailom

Pracovníčka oddelenia:

Mgr. Kristína Filipeje
e-mail: filipeje(at)fedu.uniba.sk
tel. č.: 02 9015 9499
miestnosť: R-201