Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačné a vymenúvacie konania

Habilitačné a vymenúvacie konania na Pedagogickej fakulte UK administruje Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium PdF UK.

 

Korešpondenčná adresa:

Pedagogická fakulta UK

Úsek pre vedu, umenie a doktorandské štúdium

Oddelenie pre vedu a umenie

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Konzultačné hodiny:
pondelok09:30 - 11:30
utorok09:30 - 11:30
streda13:00 - 15:00
štvrtok09:30 - 11:30