Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozvrh

termíny pre zápis predmetov a rozvrhu

Študentky a študenti Bc. a Mgr. stupňa štúdia si rozvrh vytvárajú na CELÝ AR - túto možnosť majú najprv v období pred začiatkom výučby na fakulte v tzv. predzápise, ktorý trvá  od 2.9. v postupnosti od najvyššieho ročníka až do posledného dňa pred otvorením AR a potom počas prvých dvoch týždňoch výučbovej časti každého semestra v tzv. doplňujúcom zápise predmetov.

 Pre doplňujúci zápis predmetov v AR 23/24 platia tieto termíny:

  • prvý týždeň ZS (18. – 24.9.) si predmety pridávajú a mažú študenti,
  • druhý týždeň ZS (25.9. - 1.10.) si študenti predmety iba pridávajú a ŠO ich maže na základe písomnej žiadosti študenta,
  • v zimnom semestri, keďže ide o začiatok akad. roka, je možný zápis predmetov zimného aj letného semestra;
  • prvý týždeň LS (19. - 25.2.) si predmety pridávajú a mažú študenti,
  • druhý týždeň LS (26.2. – 3.3.) si študenti predmety iba pridávajú a ŠO ich maže na základe písomnej žiadosti študenta,
  • v letnom semestri je možný zápis predmetov už len leta.