Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Renáta Ághová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdelávaciu činn., Študijné oddelenie, Referát denného štúdia
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9015 9441

Mgr. Alica Antalová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
4.dPEP15/x

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9288
R104
Konzultácie v piatok po dohode emailom.
Štvrtok 12:15 - 13:15
Štvrtok 09:00 - 09:45

doc. MUDr. Viacheslav Basaliukov CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

doc. MUDr. Viacheslav Basaliukov CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9421

prof. PhDr. Mária Bátorová DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra slovenského jazyka a lit.
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9152
S-316

Mgr. Ľuboš Bazár

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

Mgr. Mária Belešová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedag.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9273
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná