Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Bc. Renáta Ághová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek pre vzdelávanie a podporu študentov, Študijné oddelenie, Referát denného štúdia
referent
+421 2 9015 9441

Mgr. Zuzana Achberger

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek tajomníka fakulty, Ekonomické oddelenie
účtovník MTZ - fakturácia
+421 2 9015 9501

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
profesor
+421 2 9015 9288
R104

doc. MUDr. Viacheslav Basaliukov, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav pedagog. a psycholog. štúdií, Katedra psychológie a patopsychológie
docent
+421 2 9015 9421
M-410

doc. Mgr.art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav pedagog. a psycholog. štúdií, Katedra umenia a kultúry, Oddelenie hudobnej výchovy
docent
+421 2 9015 9484

Bc. Mária Bednáriková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

doc. Mgr. Mária Belešová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav pedagog. a psycholog. štúdií, Katedra predprimárnej a primárnej pedag.
docent
+421 2 9015 9273

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav pedagog. a psycholog. štúdií, Katedra umenia a kultúry, Oddelenie výtvarnej výchovy
profesor
+421 2 9015 9215
Š-261

doc. PhDr. Alexandra Biščo Kastelová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent
+421 2 9015 9118
R106

Alžbeta Blahová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek tajomníka fakulty, Oddelenie vnútornej správy
vrátnik
+421 2 9015 9328
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná