Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Renáta Ághová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

Renáta Ághová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdelávaciu činn., Študijné oddelenie, Referát denného štúdia
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9015 9441

PhDr. Viera Andreánska, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda
+421 2 9015 9100

PhDr. Viera Andreánska, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
M-409

Mgr. Katarína Baranová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9288
R104
Konzultácie prosím vopred dohodnúť mailom, na základe dohody možné aj v iné dni.
Štvrtok14:00 – 15:00

doc. MUDr. Viacheslav Basaliukov, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9421

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

Mgr. Ľuboš Bazár

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná