Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

PaedDr. Silvia Adamová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
3.dDUP15/x

Mgr. Katarína Aľušíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
1.dDDE15/x

PhDr. Viera Andreánska CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

PhDr. Viera Andreánska CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9100
M-409

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9288

doc. MUDr. Viacheslav Basaliukov CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9421

prof. PhDr. Mária Bátorová DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

prof. PhDr. Mária Bátorová DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra slovenského jazyka a lit.
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9152
S-316

Mgr. Eva Baumann

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
1.dDDE15

Mgr. Mária Belešová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda
+421 2 9015 9273
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná