Vyhľadávanie zamestnancov

Mgr. Miriam Adamková, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum výskumu v predprimárnej a primárnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

PaedDr. Silvia Adamová

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského
Doktorand (2.dDUP15/x, externý)

PhDr. Viera Andreánska, CSc.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 341
Miestnosť
M-409
Publikačná činnosť

PhDr. Miroslav Andreánsky, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 120
Miestnosť
M-314
Publikačná činnosť

Marie Bajnarová

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského
Doktorand (8.dDUP15, denný)

Mgr. Mária Balážová

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského
Doktorand (1.dSPP15, denný)

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Antónia Bartošová

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Akademická knižnica
vedúca
Telefón
02/502 22 417
Miestnosť
S-111
Publikačná činnosť

PhDr. Mariena Bartúnková

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra slovenského jazyka a literatúry
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 213
Miestnosť
S-316
Publikačná činnosť