Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

PaedDr. Silvia Adamová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
3.dDUP15/x

PhDr. Viera Andreánska CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

PhDr. Viera Andreánska CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9100
M-409

Mgr. Alica Antalová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
4.dPEP15/x

MUDr. Matej Babinec

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9288
R104
Konzultácie v piatok po dohode emailom.
Štvrtok 09:00 - 10:15

PhDr. Mariena Bartúnková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9289
R105
Možnosť konzultácií aj po dohode emailom.
Utorok 16:00 - 17:30

doc. MUDr. Viacheslav Basaliukov CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9421

prof. PhDr. Mária Bátorová DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

prof. PhDr. Mária Bátorová DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra slovenského jazyka a lit.
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9152
S-316
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná