Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Daniela Boršová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek tajomníka fakulty, Oddelenie vnútornej správy
pomocník a upratovač v kancelárii
+421 2 9015 9329

Monika Borzová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

Monika Borzová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
sekretárka, sekretár
+421 2 9015 9119
R110

Ing. Iveta Brestovanská

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre umeleckú činnosť, Akademická knižnica
knihovník
+421 2 9015 9403

Mgr. Zuzana Brunclíková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

Mgr. Zuzana Brunclíková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
pedagogická pracovníčka
+421 2 9015 9103
M 409
M-306

PhDr. Sylvia Brychová CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda
+421 2 9015 9274

Dušan Bublík

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre umeleckú činnosť, Akademická knižnica
Oddelenie bibliografických a knižničných služieb, knihovník
+421 2 9015 9308
S-036

Margita Bukovčanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra logopédie
sekretárka, sekretár
+421 2 9015 9130
M-417
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná