Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Daniela Boršová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek tajomníka fakulty, Oddelenie vnútornej správy
pomocník a upratovač v kancelárii
+421 2 9015 9329

Monika Borzová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

Monika Borzová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
sekretárka, sekretár
+421 2 9015 9119

Juliana Botlóová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek tajomníka fakulty, Oddelenie vnútornej správy
pomocník a upratovač v kancelárii
+421 2 9015 9330

PhDr. Elena Brozmanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9102

Mgr. Zuzana Brunclíková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

Mgr. Zuzana Brunclíková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9103
M 409
M-306

PhDr. Sylvia Brychová CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

PhDr. Sylvia Brychová CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedag.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná