Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

PhDr. Anna Bocková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra histórie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9197
M-217

doc. Mgr. Renáta Bojničanová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra románskych jazykov a literatúr
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9185
S-156

PaedDr. Peter Bojo PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9230
S-349

Daniela Boršová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek tajomníka fakulty, Oddelenie vnútornej správy
pomocník a upratovač v kancelárii
+421 2 9015 9329

Monika Borzová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

Monika Borzová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
sekretárka, sekretár
+421 2 9015 9119
R110

Juliana Botlóová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek tajomníka fakulty, Oddelenie vnútornej správy
pomocník a upratovač v kancelárii
+421 2 9015 9330

PhDr. Elena Brozmanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9102
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná