Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Mgr. Mária Belešová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

Mgr. Mária Belešová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedag.
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová ArtD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra výtvarnej výchovy
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9215

Mgr. Michal Bizoň PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra etickej a občian. výchovy
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
M-212

Alžbeta Blahová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek tajomníka fakulty, Oddelenie vnútornej správy
vrátnik
+421 2 9015 9328

Mgr. Ľubica Blažencová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra slovenského jazyka a lit.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9153

PhDr. Anna Bocková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra histórie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9197
M-217

doc. Mgr. Renáta Bojničanová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra románskych jazykov a literatúr
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9185
S-156

PaedDr. Peter Bojo PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra anglického jazyka a lit.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9230
S-349
Prvá Predchádzajúca 1 [2] 3 4 ... Nasledujúca Posledná