Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

Mgr. Ľuboš Bazár

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

Mgr. Mária Belešová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda
+421 2 9015 9273

Mgr. Mária Belešová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

Mgr. Mária Belešová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedag.
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová ArtD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra výtvarnej výchovy
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9215

doc. PhDr. Alexandra Biščo Kastelová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9118
R106
Konzultácie na základe emailového dohovoru.

Mgr. Michal Bizoň PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra etickej a občian. výchovy
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9177
02/90159177
M-212

Alžbeta Blahová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek tajomníka fakulty, Oddelenie vnútornej správy
vrátnik
+421 2 9015 9328

Mgr. Ľubica Blažencová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra slovenského jazyka a lit.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9153
Prvá Predchádzajúca 1 [2] 3 4 ... Nasledujúca Posledná