Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhľadávanie zamestnancov

prof. PhDr. Jozef Lysý CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

prof. PhDr. Jozef Lysý CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra etickej a občian. výchovy
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9178
M-206

prof. PhDr. Monika Mačkinová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

prof. PhDr. Monika Mačkinová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra sociálnej práce
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9264

Mgr. art. Stanislava Maggioni ArtD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra hudobnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9422

doc. PaedDr. Katarína Majzlanová CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda

doc. PaedDr. Katarína Majzlanová CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra liečebnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9210

Mgr. Miloslava Makovínyiová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Úsek prodekana pre vzdelávaciu činn., Študijné oddelenie, Lokálny administrátor AIS2
referent v administratíve, i. n.
+421 2 9015 9369
R-122

Mgr. Pavol Makyna PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra histórie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9200
02/502 22 322
M-214

doc. PhDr. Branislav Malík CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 25 26 [27] 28 29 ... Nasledujúca Posledná