Contacts

Building at Račianska street - Dean's Offices

Postal Address:
Faculty of Education
Račianska 59
Bratislava, 813 34
Slovak Republic

Telephone contacts:
+421 2 49 287 111

Dean's Office:
+421 2 49 287 208
+421 2 49 287 207
E-mail.: sdfedu.uniba.sk

International Relations Office:
PhDr. Tamara Sojková
+421 2 49 287 201
E-mail: sojkova(at)fedu.uniba.sk

Buildings at Šoltésovej and Moskovská streets

Address: Šoltésovej 4

telephone:
+421 2 50 222 100
+421 2 55 577 744

Address: Moskovská 3

telephone:
+421 2 50 222 300
+421 2 55 574 818

(kópia 1)

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

PhDr. Mariena Bartúnková

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Monika Borzová

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra špeciálnej pedagogiky
sekretárka, sekretár

PhDr. Sylvia Brychová, CSc.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

Mgr. Flóra Deák, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

Mgr. Lucia Forgácsová

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Klaudia Guštafíková

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

Mgr. Ľubomír Harinek

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane