Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedroví koordinátori

Katedra Koordinátor e-mail
Katedra anglického jazyka, literatúry a didaktiky Mgr. Patrícia Kotlebová, PhD. kotlebova(at)fedu.uniba.sk
Katedra didaktiky matematiky a prírodovedných predmetov doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. guncaga(at)fedu.uniba.sk
Katedra etickej a občianskej výchovy prof. PhDr. Erich Mistrík, PhD. mistrik(at)fedu.uniba.sk
Katedra histórie a didaktiky dejepisu prof. Pavol Matula, PhD. matula(at)fedu.uniba.sk
Katedra umenia a kultúry - Oddelenie hudobnej výchovy Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD. monika.bazikova(at)uniba.sk
Katedra liečebnej pedagogiky Mgr. Pavol Janoško, PhD. janosko(at)fedu.uniba.sk
Katedra logopédie prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. csefalvay(at)fedu.uniba.sk
Katedra nemeckého jazyka, literatúry a didaktiky PaedDr. Peter Gergel, PhD. gergel(at)fedu.uniba.sk
Katedra pedagogiky Mgr. Peter Ostradický, PhD. peter.ostradicky(at)uniba.sk
Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky Mgr. Lenka Szentesiová, PhD. szentesiova(at)fedu.uniba.sk
Katedra psychológie a patopsychológie doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. glasova(at)fedu.uniba.sk
Katedra románskych jazykov, literatúr a didaktiky Mgr. Radana Štrbáková, PhD. strbakova(at)fedu.uniba.sk
Katedra slovenského jazyka, literatúry a didaktiky Mgr. Eva Faithová, PhD. faithova(at)fedu.uniba.sk
Katedra sociálnej práce doc. PhDr. Pavol Kopinec, PhD. kopinec(at)fedu.uniba.sk
Katedra špeciálnej pedagogiky PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD. osvaldova(at)fedu.uniba.sk
Katedra umenia a kultúry - Oddelenie výtvarnej výchovy Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD. okolicsanyiova(at)fedu.uniba.sk