Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedroví koordinátori

Katedra Koordinátor e-mail
Katedra anglického jazyka a literatúry Mgr. Zuzana Panák Husárová, PhD. husarova20(at)uniba.sk
Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. guncaga(at)fedu.uniba.sk
Katedra etickej a občianskej výchovy prof. PhDr. Erich Mistrík, PhD. mistrik(at)fedu.uniba.sk
Katedra histórie PhDr. Mária Tonková, CSc. tonkova(at)fedu.uniba.sk
Katedra hudobnej výchovy doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc mironov(at)fedu.uniba.sk
Katedra liečebnej pedagogiky Mgr. Timea Tóthová tothova103(at)uniba.sk
Katedra logopédie prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. csefalvay(at)fedu.uniba.sk
Katedra nemeckého jazyka a literatúry PaedDr. Peter Gergel, PhD. gergel(at)fedu.uniba.sk
Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky PaedDr. Lujza Koldeová, PhD. koldeova(at)fedu.uniba.sk
Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky Mgr. Lenka Szentesiová, PhD. szentesiova(at)fedu.uniba.sk
Katedra psychológie a patopsychológie doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. glasova(at)fedu.uniba.sk
Katedra románskych jazykov a literatúr Mgr. Radana Štrbáková, PhD. strbakova(at)fedu.uniba.sk
Katedra slovenského jazyka a literatúry Mgr. Eva Faithová, PhD. faithova(at)fedu.uniba.sk
Katedra sociálnej práce Mgr. Victor Otieno Okech, PhD. okech1(at)fedu.uniba.sk
Katedra špeciálnej pedagogiky PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD. osvaldova(at)fedu.uniba.sk
Katedra výtvarnej výchovy Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD. okolicsanyiova(at)fedu.uniba.sk