Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

15. 05. 2024

Obhajoba dizertačnej práce10. 05. 2024

Obhajoba dizertačnej práce sa uskutoční dňa 24. mája 2024 o 9:15 hod. na Šoltésovej 4, v miestnosti Š 147. Študijný program: Predškolská a elementárna...

STUDY SCHEDULE07. 05. 2024

Timetable of Academic Year 2024/2025

Habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác03. 05. 2024

Dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že sa na zasadnutí Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UK v Bratislave dňa 17. mája...

Workshop 3D tlač: matematika – hra – umenie03. 05. 2024

Katedra didaktiky matematiky a prírodovedných predmetov a Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky PdF UK srdečne pozývajú všetky záujemkyne a všetkých...

Medzinárodný workshop o vyučovaní španielčiny ako cudzieho...03. 05. 2024

Na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave sa v dňoch dňa 25. a 26. apríla 2024 konal medzinárodný workshop El español como lengua extranjera en...

Obľúbené GAUČ-ové posedenia sú späť!02. 05. 2024

GAUČ (Grupa Aktívnych UČiteľov) Vás po veľmi úspešných stretnutiach s osobnosťami z pedagogického prostredia pozýva na ďalšie stretnutia...

Rubrika Ako nás nepoznáte26. 04. 2024

Otvárame novú rubriku o študentkách a študentoch našej fakulty, v ktorej ich môžete spoznať tak, ako ste ich doteraz nepoznali.   Pri...

Pedagogická fakulta UK hostila krajské kolo súťaže Jazykový...26. 04. 2024

Pedagogická fakulta UK sa dňa 24. apríla 2024 spolupodieľala na organizácii krajského kola súťaže Jazykový kvet, na ktorej sa prezentovali žiaci...

Konferencia domáceho vzdelávania19. 04. 2024

OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku v spolupráci Pedagogickou fakultou UK a InkluCiTy organizuje 11. konferenciu domáceho vzdelávania.Deň: 27. apríla 2024Čas:...

Fakultný deň zdravia19. 04. 2024

Dňa 17. apríla 2024 sa na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave uskutočnil Fakultný deň zdravia, ktorý zorganizovala naša fakulta spolu so Študentskou...

Workshop "El español como lengua extranjera en Europa...18. 04. 2024

Medzinárodný workshop o postavení španielčiny v školských systémoch krajín V4 v rámci projektu Visegrad Grant No. 22230074 Spanish as a Foreign Language in...

Aj za špičkovými odborníkmi sú ľudské príbehy 17. 04. 2024

Vypočujte si rozhovory s našimi kolegami z Katedry logopédie PdF UK s prof. Zsoltom Cséfalvayom a Dr. Danou Buntovou,...

Momentum – výstava doc. Martina Ševčoviča z Katedry umenia...16. 04. 2024

Všetkých srdečne pozývame na výstavu Momentum, v rámci ktorej si môžete pozrieť grafické listy a objekty z najrozsiahlejšieho autorského...

Základný kurz bazálnej stimulácie podľa prof. Dr. Fröhlicha 15. 04. 2024

Ústav špeciálnopedagogických štúdií PdF UK v Bratislave v spolupráci so spoločnosťou Institut Bazální stimulace podle Prof. Dr. Fröhlicha, s. r. o.,...

Deň zdravia na PdF UK12. 04. 2024

Pozývame všetky študentky a všetkých študentov na fakultný Deň zdravia, na ktorom budete mať možnosť nechať si zmerať krvný tlak, hladinu cukru a cholesterolu...

Celoštátne kolo Olympiády vo francúzskom jazyku11. 04. 2024

Dňa 9. 4. 2024 sa v priestoroch Pedagogickej fakulty UK konalo celoštátne kolo 33. ročníka Olympiády vo francúzskom jazyku, záštitu nad podujatím prevzali...

JARNÝ MINIERASMUS NA PDF UK 10. 04. 2024

V rámci úspešného celoslovenského projektu MiniErasmus strávili vybrané stredoškoláčky 3 dni na našej fakulte.  Na základe vysokého záujmu zo stredných...

Všetko najlepšie ku dňu učiteľov28. 03. 2024

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ďakujeme Vám za každodennú náročnú a zodpovednú prácu, ktorú vykonávate, a želáme Vám ešte veľa inšpiratívnych dní vo Vašom...

Rektorské voľno27. 03. 2024

Rektor UK udeľuje študentom rektorské voľno na: 05. apríla 2024 (piatok) v súvislosti s podporou účasti študentov na prezidentských voľbách.