Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Mini-Erasmus na PdF UK 27. – 29. 3. 202303. 04. 2023

V rámci úspešného celoslovenského projektu Mini-Erasmus strávili vybratí stredoškoláci 3 dni na našej fakulte.

Výsledky doplňujúcich volieb do Zamestnaneckej rady PdF UK29. 03. 2023

Novou členkou Zamestnaneckej rady PdF UK s mandátom od 01.04.2023 do 30.09.2023 sa stala Mgr. Katarína Minarovičová, PhD., s účinnosťou od 01.04.2023.

ŠVOUČ 2022/202329. 03. 2023

Vyhlásenie XIV. ročníka Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti pre akademický rok 2022/2023.

Online literárne zdroje28. 03. 2023

V tejto sekcii nájdete odkazy na dostupné online literárne zdroje.

Dotazník pre absolventov PdF UK28. 03. 2023

Vážení absolventi, zaujíma nás, ako pokračuje vaša kariéra po ukončení štúdia, preto sa na vás obraciame s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka.

Výstava mladých talianskych ilustrátorov pre deti na PdF UK 28. 03. 2023

Pri príležitosti otvorenia známeho knižného veľtrhu detskej knihy v Bologni Katedra románskych jazykov a literatúr PdF UK v spolupráci s Talianskym kultúrnym...

Informácie pre uchádzačov o štúdium28. 03. 2023

Na akademický rok 2023/2024

Deň učiteľov28. 03. 2023

Všetko najlepšie ku Dňu učiteľov

Dekanské voľno27. 03. 2023

Dekanka PdF UK prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD., udelila dekanské voľno pre študentov PdF UK na deň 11. apríla 2023.

Rektorské voľno27. 03. 2023

Pri príležitosti veľkonočných sviatkov rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., udelil rektorské voľno pre študentov UK na deň 6. apríla 2023.

09. 02. 2023

09. 02. 2023

09. 02. 2023

09. 02. 2023

09. 02. 2023

09. 02. 2023

Podpora intervencie sociálnej práce s utečeneckou...11. 12. 2022

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce, uzatvorila dohodu o partnerstve s UNICEF.

Klub absolventov PdF UK28. 11. 2022

Všetky informácie o Klube absolventov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Vzdelávanie18. 11. 2022

Projekt: ADAPTAPRAX, Projekt: UČPRAX

ČASOPISY a ZBORNÍKY18. 11. 2022

Vedecké, odborné časopisy a zborníky vydávané nie len na Pedagogickej fakulte UK.