Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Učebnica o tom, čo je a čo nie je čítanie02. 10. 2023

Našej kolegyni Mgr. Lenke Szentesiovej, PhD., z Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky vyšla učebnica s názvom Čítanie – učebnica o tom, čo je a čo nie...

GAUČ29. 09. 2023

Pozývame Vás na stretnutia s inšpiratívnymi ľudmi 2. 10. 2023 o 17:00 na Š-401, najbližšie s Kamilou Štefekovou, autorkou Šlabikára.

Výsledky volieb do Zamestnaneckej rady PdF UK28. 09. 2023

Členmi Zamestnaneckej rady PdF UK s mandátom od 01.10.2023 do 30.09.2027 sa stali Mgr. Eva Faithová, PhD., Bc. Lucia Gajdošová, Ing. Roman Joštiak, Mgr....

Profesorská prednáška: Interakcia intelektu a odvahy pri...27. 09. 2023

Prednáška profesora Kamila Javorku z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine sa uskutoční 10. októbra 2023 (utorok) o 17.00 h v Aule UK (Univerzita...

Voľby do Zamestnaneckej rady PdF UK25. 09. 2023

Voľby do Zamestnaneckej rady PdF UK sa budú konať v utorok a v stredu 26. a 27. septembra 2023v čase od 8.00 do 10.00 hod. vo foajé (vestibule) v budove...

Pedagogická fakulta UK uzavrela memorandum o spolupráci s...21. 09. 2023

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského podpísala dňa 18. 9. 2023 memorandum o spolupráci s Nadáciou Pontis s cieľom investovať do budúcnosti mládeže a...

Slovenská pedagogická spoločnosť pri Slovenskej akadémii...21. 09. 2023

Dňa 22.9.2023 o 11.00 hod sa na pôde Pedagogickej fakulty UK bude konať Valné zhromaždenie SPdS SAV v SR.

Ocenená Zlatou medailou Univerzity Komenského 18. 09. 2023

Dňa 18. 9. 2023 pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roka 2023/2024 rektor Univerzity Komenského prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., odovzdal...

Aká je a aká by mohla byť príprava budúcich učiteľov14. 09. 2023

Dňa 12. 9. 2023 sa uskutočnila konferencia s názvom Aká je a aká by mohla byť príprava budúcich učiteľov.

Profesúru získalo desať osôb z Univerzity Komenského13. 09. 2023

Dňa 13. septembra 2023 prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 48 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl. Medzi vymenovanými je aj súčasná dekanka...

Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania šírenia...08. 09. 2023

Dňa 6.9.2023 sa uskutočnila konferencia s názvom Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania a šírenia povedomia o sexuálnom násilí a...

Dekanské voľno08. 09. 2023

Z dôvodu slávnostného otvorenia 105. akademického roka, ktoré sa uskutoční dňa 18. septembra 2023 o 11.00 hod. v Aule Univerzity Komenského, dekanka fakulty,...

Slávnostné otvorenie 105. akademického roka na Univerzite...08. 09. 2023

V mene rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Mareka Števčeka, DrSc., a predsedníčky Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave...

Konferencia06. 09. 2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby sme Vás pozvali na konferenciu Aká je a aká by mohla byť príprava budúcich učiteľov, ktorá sa bude konať 12....

Konferencia05. 09. 2023

Od cyklu násilia k súhlasu: nové podoby vzdelávania šírenia povedomia o sexuálnom násilí a obťažovaní

Povedali o nás… 01. 09. 2023

V časopise SME Žena sa k téme prázdnin vyjadrila naša kolegyňa doc. Mgr. Mária Belešová, PhD. V článku Precvičovanie matematiky, ktoré si školák ani nevšimne?...

BUDOVY DRUŽBY ZDOBIA JEDINEČNÉ MOZAIKY16. 08. 2023

Budovy internátu Družba skrývajú viacero monumentálnych umeleckých diel. Pochádzajú zo sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia a vznikli priamo počas...

Obhajoba dizertačnej práce - PaedDr. Michal Veselei15. 08. 2023

Plánovaná obhajoba dizertačnej práce doktoranda v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy študijného programu Didaktika dejepisu

Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Lenka Nadányi14. 08. 2023

Plánovaná obhajoba dizertačnej práce doktorandky v študijnom odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy študijného programu Učiteľstvo a pedagogické vedy

Martin Činovský: Nesmiem sa pomýliť07. 08. 2023

Výtvarník Martin Činovský ocenenia za svoju známkovú a inú grafickú tvorbu už takmer nevie spočítať. Najkrajšia známka roka, Najkrajšia známka sveta,...