Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra psychológie a patopsychológie

Publikácie členov a členiek katedry

Informácie o aktuálnych publikáciách členov a členiek Katedry psychológie a patopsychológie nájdete v časti Veda a výskum: významné publikácie.

Podujatia Katedry psychológie a patopsychológie

Informácie o aktuálnych seminároch, prednáškach a konferenciách, ktoré pripravujeme pre našich študentov a študentky a odbornú verejnosť nájdete v časti Podujatia.

Informácie a oznamy pre študentov a študentky

Aktuálne oznamy, informácie od tútorov a tútoriek, publikácie na stiahnutie a ďalšie užitočné odkazy nájdete v časti Zóna pre študentov a zamestnancov PdF UK.