Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Vedúca katedry: Mgr. Zuzana ŠTEFANEC, PhD

Garantka študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii:
doc. PhDr. Mária GLASOVÁ, PhD.

Vedúci psychologickej poradne: PhDr. Mgr. Romana Schunová, PhD. 

Koordinátorka ERAZMUS: doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.

Koordinátor ŠVOUČ: doc. PhDr. Marian Groma, CSc.

Metodička pedagogickej praxe: PaeDr. Anežka Hamranová, PhD. 

Koordinátor AIS2: PaedDr. Eva Vancu, PhD.

Rozvrhár: Mária Kalafusová

Webmasterka:  Mgr. Linda Liliková 

Sekretariát katedry: Mária Kalafusová

Koordinovanie externého štúdia: Mária Kalafusová

Študijná poradkyňa pre študijný program učiteľstvo psychológie v kombinácií: Mgr. Miroslava Lemešová, PhD. 

E-mailové adresy členov a členiek katedry

Doc. MUDr. Viacheslav Basaliukov, CSc. basaliukov(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Zuzana Štefanec, PhD. stefanec(at)fedu.uniba.sk
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. cabanova(at)fedu.uniba.sk
Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. glasova(at)fedu.uniba.sk
Doc. PhDr. Marian Groma, PhD. groma(at)fedu.uniba.sk
PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. hamranova(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Miroslava Lemešová, PhD. lemesova(at)fedu.uniba.sk
Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD. sramovab(at)fedu.uniba.sk
PaedDr. Eva Vancu, Ph.D. (MD) vancu(at)fedu.uniba.sk
PhDr. Mgr. et Mgr. Romana Schunová, PhD. schunova(at)fedu.uniba.sk
doc. Mgr. Zlatica Zacharová, PhD. zacharova(at)fedu.uniba.sk