Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Vedúca katedry: Mgr. Zuzana ŠTEFANEC, PhD

Garantka študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii:
doc. PhDr. Mária GLASOVÁ, PhD.

Vedúci psychologickej poradne: PhDr. Mgr. Romana Schunová, PhD. 

Koordinátorka ERAZMUS: doc. PhDr. Mária GLASOVÁ, PhD.

Koordinátor ŠVOUČ: doc. PhDr. Marian Groma, CSc.

Metodička pedagogickej praxe: PaeDr. Anežka Hamranová, PhD. 

Koordinátor AIS2: Mgr. Miroslava, Lemešová, PhD.

Rozvrhár: PhDr. Mgr. Romana Schunová, PhD.

Webmasterka:  PhDr. Katarína Cabanová

Sekretariát katedry: Anastázia JUCKOVÁ

Koordinovanie externého štúdia: PhDr. Mgr. Romana Schunová, PhD.

E-mailové adresy členov a členiek katedry

Doc. MUDr. Viacheslav Basaliukov, CSc. basaliukov(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Zuzana Štefanec, PhD. stefanec(at)fedu.uniba.sk
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. cabanova(at)fedu.uniba.sk
Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. glasova(at)fedu.uniba.sk
Doc. PhDr. Marian Groma, PhD. groma(at)fedu.uniba.sk
PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. hamranova(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Miroslava Lemešová, PhD. lemesova(at)fedu.uniba.sk
Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD. sramovab(at)fedu.uniba.sk
PaedDr. Eva Vancu, Ph.D. (MD) vancu(at)fedu.uniba.sk
PhDr. Mgr. et Mgr. Romana Schunová, PhD. schunova(at)fedu.uniba.sk
doc. Mgr. Zlatica Zacharová, PhD. zacharova(at)fedu.uniba.sk