Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Poverená vedením katedry: Mgr. Zuzana BRUNCLÍKOVÁ, PhD

Tajomníčka katedry: 

Vedúci oddelenia patopsychológie: doc. PhDr. Marian GROMA, PhD.

Vedúca oddelenia učiteľskej a školskej psychológie: doc. Mgr. Lenka SOKOLOVÁ, PhD.

Garantka študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii:
doc. Mgr. Lenka SOKOLOVÁ, PhD.

Garantka študijného programu Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím: doc. PhDr. Mária GLASOVÁ, PhD.

Vedúca psychologickej poradne: PhDr. Viera ANDREÁNSKA, CSc.

Koordinátorka ERAZMUS: doc. PhDr. Mária GLASOVÁ, PhD.

Koordinátor ŠVOUČ: Mgr. Juraj Petrík, PhD.

Metodička pedagogickej praxe: doc. Mgr. Lenka SOKOLOVÁ, PhD.

Koordinátorky AIS2: Mgr. Miroslava LEMEŠOVÁ, PhD., doc. Mgr. Lenka SOKOLOVÁ, PhD.

Rozvrhárky: doc. Mgr. Lenka SOKOLOVÁ, PhD. (učPSY), Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD. (PKP)

Webmasterky:  doc. Mgr. Lenka SOKOLOVÁ, PhD., Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.

Sekretariát katedry a koordinovanie externého štúdia: Anastázia JUCKOVÁ

E-mailové adresy členov a členiek katedry

PhDr. Viera Andreánska, CSc. andreanska(at)fedu.uniba.sk
Doc. MUDr. Viacheslav Basaliukov, CSc. basaliukov(at)fedu.uniba.sk
PhDr. Elena Brozmanová brozmanova(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD. brunclikova(at)fedu.uniba.sk
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. cabanova(at)fedu.uniba.sk
PaedDr. PhDr. Dušan Fábik, PhD. fabik7(at)uniba.sk
Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. glasova(at)fedu.uniba.sk
Doc. PhDr. Marian Groma, PhD. groma(at)fedu.uniba.sk
PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. hamranova(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Silvia Harvanová, PhD. harvanova(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Michal Hacaj hacaj(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD. zacharova(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Miroslava Lemešová, PhD. lemesova(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Juraj Petrík, PhD. petrik(at)fedu.uniba.sk
Doc. PhDr. Eva Poliaková, PhD. poliakova(at)fedu.uniba.sk
Doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD. sokolova(at)fedu.uniba.sk
Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD. sramovab(at)fedu.uniba.sk
PaedDr. Eva Vancu, Ph.D. (MD) vancu(at)fedu.uniba.sk