Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Vedúca katedry: Mgr. Zuzana ŠTEFANEC, PhD

Garantka študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii:
doc. PhDr. Mária GLASOVÁ, PhD.

Garantka študijného programu Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím: doc. PhDr. Mária GLASOVÁ, PhD.

Vedúci psychologickej poradne: PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD. 

Koordinátorka ERAZMUS: doc. PhDr. Mária GLASOVÁ, PhD.

Koordinátor ŠVOUČ: Mgr. Juraj Petrík, PhD.

Metodička pedagogickej praxe: PaeDr. Anežka Hamranová, PhD. 

Koordinátor AIS2: Mgr. Juraj Petrík, PhD.

Rozvrhár: PaedDr. et PhDr. Dušan Fábik, PhD.

Webmasterka:  Mgr. Juraj Petrík, PhD., Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.

Sekretariát katedry a koordinovanie externého štúdia: Anastázia JUCKOVÁ

E-mailové adresy členov a členiek katedry

PhDr. Viera Andreánska, CSc. andreanska(at)fedu.uniba.sk
Doc. MUDr. Viacheslav Basaliukov, CSc. basaliukov(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Zuzana Štefanec, PhD. brunclikova(at)fedu.uniba.sk
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. cabanova(at)fedu.uniba.sk
PaedDr. PhDr. Dušan Fábik, PhD. fabik7(at)uniba.sk
Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. glasova(at)fedu.uniba.sk
Doc. PhDr. Marian Groma, PhD. groma(at)fedu.uniba.sk
PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. hamranova(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Michal Hacaj hacaj(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD. zacharova(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Miroslava Lemešová, PhD. lemesova(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Juraj Petrík, PhD. petrik(at)fedu.uniba.sk
Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD. sramovab(at)fedu.uniba.sk
PaedDr. Eva Vancu, Ph.D. (MD) vancu(at)fedu.uniba.sk