Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Vedúca katedry: PhDr. Katarína CABANOVÁ, PhD.

Tajomníčka katedry: Mgr. Zuzana BRUNCLÍKOVÁ, PhD.

Vedúci oddelenia patopsychológie: Doc. PhDr. Marian GROMA, PhD.

Vedúca oddelenia učiteľskej a školskej psychológie: Doc. Mgr. Lenka SOKOLOVÁ, PhD.

Garantka študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii:
Doc. PhDr. Mária GLASOVÁ, PhD.

Garantka študijného programu Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím: Doc. PhDr. Blandína ŠRAMOVÁ, PhD.

Vedúca psychologickej poradne: PhDr. Viera ANDREÁNSKA, CSc.

Koordinátorka ERAZMUS: Doc. PhDr. Mária GLASOVÁ, PhD.

Koordinátorka ŠVOUČ: PaedDr. Eva Vancu, Ph.D.

Metodička pedagogickej praxe: Doc. Mgr. Lenka SOKOLOVÁ, PhD.

Koordinátorky AIS2: Mgr. Miroslava LEMEŠOVÁ, PhD., Doc. Mgr. Lenka SOKOLOVÁ, PhD.

Rozvrhárky: Doc. Mgr. Lenka SOKOLOVÁ, PhD. (učPSY), Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD. (PKP)

Webmasterky: Mgr. Zuzana BRUNCLÍKOVÁ, PhD., Doc. Mgr. Lenka SOKOLOVÁ, PhD.

Sekretariát katedry a koordinovanie externého štúdia: Anastázia JUCKOVÁ

E-mailové adresy členov a členiek katedry

PhDr. Viera Andreánska, CSc. andreanska(at)fedu.uniba.sk
Doc. MUDr. Viacheslav Basaliukov, CSc. basaliukov(at)
PhDr. Elena Brozmanová elena.brozmanova(at)gmail.com
Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD. brunclikova(at)fedu.uniba.sk
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. cabanova(at)fedu.uniba.sk
PaedDr. PhDr. Dušan Fábik, PhD. fabik7(at)uniba.sk
Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. glasova(at)fedu.uniba.sk
Doc. PhDr. Marian Groma, PhD. groma(at)fedu.uniba.sk
PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. hamranova(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Michal Hacaj michalhacaj(at)gmail.com
Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD. zacharova(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Silvia Harvanová, PhD. harvanova(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Miroslava Lemešová, PhD. lemesova(at)fedu.uniba.sk
Doc. PhDr. Eva Poliaková, PhD. poliakova(at)ecoba.sk
Doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD. sokolova(at)fedu.uniba.sk
Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD. sramovab(at)fedu.uniba.sk
PaedDr. Eva Vancu, Ph.D. vancu(at)fedu.uniba.sk