Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Vedúca katedry: Mgr. Zuzana ŠTEFANEC, PhD

Garantka študijného programu Učiteľstvo psychológie v kombinácii:
doc. PhDr. Mária GLASOVÁ, PhD.

Garantka študijného programu Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím: doc. PhDr. Mária GLASOVÁ, PhD.

Vedúci psychologickej poradne: PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD. 

Koordinátorka ERAZMUS: doc. PhDr. Mária GLASOVÁ, PhD.

Koordinátor ŠVOUČ: Mgr. Juraj Petrík, PhD.

Metodička pedagogickej praxe: PaeDr. Anežka Hamranová, PhD. 

Koordinátor AIS2: Mgr. Juraj Petrík, PhD.

Rozvrhár: PaedDr. et PhDr. Dušan Fábik, PhD.

Webmasterka:  Mgr. Juraj Petrík, PhD., Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.

Sekretariát katedry: Anastázia JUCKOVÁ

Koordinovanie externého štúdia: PaedDr. et PhDr. Dušan Fábik, PhD

E-mailové adresy členov a členiek katedry

PhDr. Viera Andreánska, CSc. andreanska(at)fedu.uniba.sk
Doc. MUDr. Viacheslav Basaliukov, CSc. basaliukov(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Zuzana Štefanec, PhD. stefanec(at)fedu.uniba.sk
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. cabanova(at)fedu.uniba.sk
PaedDr. PhDr. Dušan Fábik, PhD. fabik7(at)uniba.sk
Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. glasova(at)fedu.uniba.sk
Doc. PhDr. Marian Groma, PhD. groma(at)fedu.uniba.sk
PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. hamranova(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD. zacharova(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Miroslava Lemešová, PhD. lemesova(at)fedu.uniba.sk
Mgr. Juraj Petrík, PhD. petrik(at)fedu.uniba.sk
Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD. sramovab(at)fedu.uniba.sk
PaedDr. Eva Vancu, Ph.D. (MD) vancu(at)fedu.uniba.sk
PhDr. Mgr. et Mgr. Romana Schunová, PhD. schunova(at)fedu.uniba.sk