Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Vitajte na stránkach Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky PdF UK

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky (KPEP) je jedinečným pracoviskom v rámci Univerzity Komenského v Bratislave. Zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie pedagógov v bakalárskom študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.), v magisterskom študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.) a v doktorandskom študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika (PhD.).

Vedúci katedry: PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.

e-mail: osadanfedu.uniba.sk

 

 

Aktualita - nová publikácia

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., Mgr. Jana Nemcová, PhD., Mgr. Miriama Hrubá, PhD.

Školský klub detí z pohľadu vychovávateľov

Aktuality - nová publikácia

Vážení kolegovia, teší nás, že vás naša publikácia zaujala. Boli by sme radi, keby ste našu publikáciu citovali na základe tu uvádzaných odporúčaní. Ďakujeme vám.

Pokyny na citovanie printovej formy publikácie

Formát ISO 690 (Printovej publikácie)

Kostrub, D. a kol. 2018. Vychovávanie a starostlivosť o deti do troch rokov veku – Tvorba výchovného programu. Bratislava: Univerzita Kamenského v Bratislave, 2018. 288 s. ISBN 978-80-223-4667-2.

 

Na stiahnutie tu.

Aktuality - nová publikácia

Mgr. Mária Belešová, PhD. - Primárne vzdelávanie v teórii a v praxi 

Aktuality - nová publikácia

Vážení kolegovia, teší nás, že vás naša publikácia zaujala. Boli by sme radi, keby ste našu publikáciu citovali na základe tu uvádzaných odporúčaní. Ďakujeme vám.

Pokyny na citovanie printovej formy publikácie

Formát ISO 690 (Printovej publikácie)

 

Severini, E., Kostrub, D. 2018. Kvalitatívne skúmanie v predprimárnom vzdelávaní. Prešov: Rokus, 2018. ISBN 978-80-89510-71-9.

Aktuality - nová publikácia

Mgr. Mária Belešová, PhD., Mgr. Lenka Szentesiová, PhD., Mgr. Zlatica Jursová-Zacharová, PhD.

Dimenzie čítania v rodinách detí z bilingválneho prostredia

Komunikácia s vyučujúcimi

Vážení študenti, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste pri elektronickej komunikácii s vyučujúcimi uvádzali svoje plné meno a priezvisko, ročník, študijný odbor, príslušnú formu štúdia a v prípadoch riešenia problematiky vybraných predmetov aj presné názvy a kódy príslušných predmetov. Problémy tak vyriešime rýchlejšie, s menším počtom vymenených emailov.

 

Aktualizovaný rozvrh ZS

Návod na zobrazenie 3 konkrétnych termínov výučby každého zapísaného predmetu v ZS si pozrite TU! Aktualizovaný rozvrh je k dispozícii od 24. 9. 2018

 

Návod na používanie AiS2 aplikácie      Nástenka      k jednotlivým zapísaným predmetom si pozrite TU! Prostredníctvom tejto aplikácie vyučujúci komunikujú informácie ohľadom predmetov.

 

VÁŽENÉ ŠTUDENTKY, VÁŽENÍ ŠTUDENTI 1. ROČ. BC. A MGR. ŠTÚDIA

na stránke "Štúdium" v časti "Tútorstvo pre bakalárske a magisterské štúdium - AR 2018/2019" nájdete dôležité informácie týkajúce sa organizácie štúdia a zápisu predmetov na našej katedre.