Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Vitajte na stránkach Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky PdF UK

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky (KPEP) je jedinečným pracoviskom v rámci Univerzity Komenského v Bratislave. Zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie pedagógov v bakalárskom študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.), v magisterskom študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (Mgr.) a v doktorandskom študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika (PhD.).

Vedúci katedry: PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.

e-mail: osadanfedu.uniba.sk

 

 

Aktuality – nová publikácia

doc. Mgr. Mária Belešová, PhD.

Primárne vzdelávanie v teórii a v praxi, 2. vydanie

Aktuality – nová publikácia

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD., doc. Mgr. Mária Belešová, PhD.

Vedecká zahraničná monografia – Physical literacy in education

Aktuality – nová publikácia

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD., doc. Mgr. Mária Belešová, PhD.

Vedecký zborník 2022 – Žiak, pohyb, edukácia

Aktuality – nová publikácia

PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.

Stratégie podpory v začiatočnom písaní

Aktuality – nová publikácia

PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.

Rozvíjanie grafomotoriky v predškolskom veku

Aktuality – Úspech našej študentky na medzinárodnej súťaži

Spoločnosť učiteľov matematiky JČMF a Slovenská spoločnosť učiteľov matematiky udelila v súťaži prác z didaktiky matematiky SVOČ 2022 1. miesto našej študentke Zuzane Juricovej za prácu Kompozícia a dekompozícia stavieb z telies v predprimárnom vzdelávaní.

Víťazke srdečne gratulujeme

Aktuality – nová publikácia

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.

Mgr. Petra Rapošová, PhD.

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.

Úvod do problematiky rodovosti a sexuality detí

Aktuality – nová publikácia

Mgr. Mária Belešová, PhD.

Detské naivné teórie v kontexte edukácie

Aktuality – nová publikácia

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD., Mgr. Mária Belešová, PhD.

Vedecký zborník 2021 – Žiak, pohyb, edukácia

Aktuality – nová publikácia

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD.

Vedecký zborník 2020 - Žiak, pohyb, edukácia

Aktuality – nová publikácia

prof. PhDr. Mária Kožuchová, PhD. a kol.

Kurikulum primárneho vzdelávania 

 

 

Aktuality - nová publikácia

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD.

Vedecký zborník 2019 - Žiak, pohyb, edukácia