Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Tútorstvo pre bakalárske a magisterské štúdium - AR 2018/2019

Tútor (študijný poradca) pre Bc. štúdium 
Mgr. Mária BELEŠOVÁ, PhD.
belesovafedu.uniba.sk

 
Tútor (študijný poradca) pre Mgr. štúdium 
PaedDr. Blanka LEHOTAYOVÁ, PhD. 
lehotayovafedu.uniba.sk


Informácie pre študentov pre AR 2018/2019 tu.

Externé štúdium - rozvrh ZS a LS 2018/2019

Rozvrh pre externé štúdium - ZS 2018/2019 na stiahnutie tu a LS 2018/2019 na stiahnutie tu.

Témy a tézy rigoróznych prác 2017/2018

Témy rigoróznych prác 2017/2018 na stiahnutie tu.

Tézy rigoróznych prác 2017/2018 na stiahnutie tu. 

Postup pri uchádzaní sa o vykonanie rigoróznej skúšky na stiahnutie tu.

Učiteľstvo primárneho vzdelávania (rozširujúce štúdium)

Uvedeným vzdelávaním absolvent získa profesijné kompetencie potrebné na splnenie kvalifikačného predpokladu učiteľskej spôsobilosti učiteľa primárneho vzdelávania. Štúdium sa končí úspešným vykonaním záverečnej skúšky a obhájením záverečnej práce. Absolventom fakulta vydá vysvedčenie, ktoré je dokladom o  spôsobilosti učiteľa primárneho vzdelávania.

Dĺžka štúdia: 2 roky, 4 semestre

Cieľová skupina: Absolventi vysokoškolského magisterského štúdia v študijných programoch:

  • učiteľstvo všeobecnovzdelávacích akademických predmetov;
  • učiteľstvo umelecko - výchovných predmetov;
  • predškolská pedagogika/učiteľstvo pre materské školy;
  • špeciálna pedagogika/učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

Spôsob ukončenia: obhajoba záverečnej práce; štátna záverečná skúška z predmetov:primárna pedagogika; didaktika primárneho vzdelávania (vrátane odborových didaktík).

Kontaktná osoba: Mgr. Ivan Čavojský, PhD.

Mailová adresa: cavojsky(at)fedu.uniba.sk