Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

O nás

Založenie katedry

  • Pedagogická fakulta Univerzity Komenského sa od svojho začiatku venovala v rámci pregraduálnej prípravy i príprave budúcich učiteľov pre l. stupeň základnej školy a v priebehu uplynulých rokov Pedagogická fakulta pripravila tisíce učiteľov pre základný stupeň školského vzdelávania
  • V počiatku zodpovednosť za prípravu budúcich učiteľov 1. stupňa základnej školy niesla Katedra pedagogiky, avšak plynutím času, zmenami a transformáciou školského systému a pod vplyvom ďalších faktorov v roku 1995 vznikla Katedra s názvom: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, ktorá sa vzhľadom na reštrukturalizáciu fakulty v roku 2011 premenovala na Katedru preprimárnej a primárnej edukácie ako súčasť Ústavu primárnej a preprimárnej pedagogiky
  • S účinnosťou od 1. decembra 2013 sa Katedra preprimárnej a primárnej edukácie premenovala na Katedru predprimárnej a primárnej pedagogiky