Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikácie

rok 2023

Mgr. Lenka Szentesiová, PhD.

Čítanie: Učebnica o tom, čo je a čo nie je čítanie

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autor má všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autora je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané."

rok 2022

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.

prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD.

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.

Mgr. Alexandra Kondeková

MSc. Viktória Žilková

Genderový aspekt matematickej úzkosti detí mladšieho školského veku (.pdf, 7,81 Mb)

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autori majú všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autorov je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané."

rok 2022

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD.

doc. Mgr. Mária Belešová, PhD.

Physical literacy in education (.pdf, )

 

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autori majú všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autorov je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané."

rok 2022

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD.

doc. Mgr. Mária Belešová, PhD.

Vedecký zborník 2022  Žiak, pohyb, edukácia (.pdf, 8,4 MB)

 

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autori majú všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autorov je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané."

rok 2022

PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.

Rozvíjanie grafomotoriky v predškolskom veku (.pdf, 2,8 MB)

 

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autor má všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autora je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané."

rok 2022

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.

Mgr. Petra Rapošová, PhD.

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.

Úvod do problematiky rodovosti a sexuality detí (.pdf, 1,4 MB)

 

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autori majú všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autorov je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané."

rok 2021

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

Mgr. Martin Kuruc, PhD.

Development of students' self-regulation of learning with a focus on technical education: Theory and research (.pdf, 864 kB)

 

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autori majú všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autorov je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané.

rok 2021

Doc. PaedDr. Eva Severini, PhD.

Prof. PhDr., Mária Kožuchová, CSc.

Mgr. Lucia Brezovská

Individuálne (domáce) vzdelávanie (.pdf, 1,4 MB)

 

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autori majú všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autorov je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané.“

rok 2021

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD.

Mgr. Mária Belešová, PhD.

Vedecký zborník 2021 – Žiak pohyb, edukácia (.pdf, 7,3 MB)

 

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autori majú všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autorov je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané.“

rok 2021

prof. Mária Kožuchová, PhD.  

Mgr. Ivan Čavojský, PhD.

Pedagogika voľného času detí (.pdf, 249 kB)

 

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autori majú všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autorov je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané.“ 

rok 2020

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD.

Vedecký zborník 2020 – Žiak pohyb, edukácia (.pdf, 21 MB)

 

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autor má všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu auta je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané.“

rok 2019

prof. Mária Kožuchová, PhD. a kol. 

Kurikulum primárneho vzdelávania

 

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autori majú všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autorov je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané.

rok 2019

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. 

Vedecký zborník 2019  Žiak, pohyb, edukácia (.pdf, 15,2 MB)

 

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autor má všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autora je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané.

rok 2018

PaedDr. Eva Severini, PhD.

doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.

Kvalitatívne skúmanie v predprimárnom vzdelávaní (.pdf, 6,5 MB)

 

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autori majú všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autorov je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané.“

rok 2018

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.,

Mgr. Jana Nemcová, PhD.,

Mgr. Miriama Hrubá, PhD.

Školský klub detí z pohľadu vychovávateľov

 

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autori majú všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autorov je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané. "

rok 2018

Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. a kol.

Vychovávanie a starostlivosť o deti do troch rokov veku  Tvorba výchovného programu (.pdf, 2,6 MB)

 

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autor má všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autora je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané.

rok 2018

Mgr. Mária Belešová, PhD.

Primárne vzdelávanie v teórii a v praxi

 

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autor má všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autora je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané. 

rok 2018

Mgr. Mária Belešová, PhD.,

Mgr. Lenka Szentesiová, PhD.,

Mgr. Zlatica Jursová-Zacharová, PhD.

Dimenzie čítania v rodinách detí z bilingválneho prostredia

 

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autori majú všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autorov je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané.

rok 2018

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. 

Žiak, pohyb, edukácia  Vedecký zborník 2018 (.pdf, 16,1 MB)

 

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autor má všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autora je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané. 

rok 2018

Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.

PaedDr. Róbert Osaďan,PhD. (Eds.)

Specific Issues of Contemporary Preschool Education in Bulgaria and Slovakia

 

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autori majú všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autorov je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané."

 

 

rok 2017

Mgr. Mária Belešová, PhD.,

Mgr. Lenka Szentesiová, PhD.

Genius loci – program rozvoja kultúrnej gramotnosti detí mladšieho školského veku

 

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autori majú všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autorov je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané.

rok 2017

Mgr. Mária Belešová, PhD.

Kresba ako výskumný nástroj v pedagogickom výskume

 

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autor má všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autora je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané.

rok 2017

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. et. al.

Vedecký zborník 2017  Žiak, pohyb, edukácia (.pdf, 15,1 MB)

 

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autori majú všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autorov je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané.

rok 2016

Assoc. Prof. Rozalina Engels-Kritidis, PhD.

Bozhidar Angelov

Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD. (Eds.)

Views of Contemporary Preschool and Primary Education in Bulgaria and Slovakia

 

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autori majú všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autorov je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané."

rok 2016

Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.

Základy kvalitatívnej metodológie

 

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autor má všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autora je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané.

rok 1999

prof. PhDr., Mária Kožuchová, CSc.

Rozvoj technickej tvorivosti (.pdf, 4,5 MB)

 

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autor má všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autora je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané.“