Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikácie

rok 2021

Doc. PaedDr. Eva Severini, PhD.

Prof. PhDr., Mária Kožuchová, CSc.

Mgr. Lucia Brezovská

Individuálne (domáce) vzdelávanie

Odkaz tu:

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autori majú všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autorov je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané.“

rok 2021

prof. Mária Kožuchová, PhD.  

Mgr. Ivan Čavojský, PhD.

Pedagogika voľného času detí

 Odkaz tu:

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autori majú všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autorov je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané.“ 

rok 2019

prof. Mária Kožuchová, PhD. a kol. 
Kurikulum primárneho vzdelávania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. 
Vedecký zborník 2019 - Žiak, pohyb, edukácia

rok 2018

PaedDr. Eva Severini, PhD.

doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.

Kvalitatívne skúmanie v predprimárnom vzdelávaní

Odkaz tu:

Vyhlásenie o autorskom práve:

„Autori majú všetky práva k tomuto dielu vyhradené. Kopírovanie bez súhlasu autorov je zakázané. Dielo si môžete uložiť na pevný disk výlučne na vaše osobné použitie, a to pod podmienkou, že vyhlásenie o autorskom práve umiestnite na každú kópiu tohto diela, pričom v nich nebudete robiť žiadne zmeny, ani akýmkoľvek spôsobom nepoužijete nič z tohto diela v inom diele alebo publikácii bez ohľadu na akom médiu budú zaznamenané.“

rok 2018

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.,

Mgr. Jana Nemcová, PhD.,

Mgr. Miriama Hrubá, PhD.

Školský klub detí z pohľadu vychovávateľov

 

 

 

 

Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. a kol.

Vychovávanie a starostlivosť o deti do troch rokov veku - Tvorba výchovného programu (na stiahnutie tu)

 

 

 

 

 

 

Mgr. Mária Belešová, PhD.

Primárne vzdelávanie v teórii a v praxi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Mária Belešová, PhD.,

Mgr. Lenka Szentesiová, PhD.,

Mgr. Zlatica Jursová-Zacharová, PhD.

Dimenzie čítania v rodinách detí z bilingválneho prostredia

 

 

  

 

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. 

Žiak, pohyb, edukácia - Vedecký zborník 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.

PaedDr. Róbert Osaďan,PhD. (Eds.)

SPECIFIC ISSUES OF CONTEMPORARY PRESCHOOL EDUCATION IN BULGARIA AND SLOVAKIA

rok 2017

Mgr. Mária Belešová, PhD., Mgr. Lenka Szentesiová, PhD. - Genius loci - program rozvoja kultúrnej gramotnosti detí mladšieho školského veku

 

 

 
 
 
 
Mgr. Mária Belešová, PhD. - Kresba ako výskumný nástroj v pedagogickom výskume

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. et al. - Vedecký zborník 2017 - Žiak, pohyb, edukácia

rok 2016

Rozalina Engels-Kritidis, Bozhidar Angelov, Dušan Kostrub, Róbert Osaďan (Eds.) - Views of Contemporary Preschool and Primary Education in Bulgaria and Slovakia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kostrub Dušan - Základy kvalitatívnej metodológie

rok 2015

Šupšáková Božena - Vizuálna gramotnosť

rok 2014

 

Šupšáková Božena - The media literacy of children and young people

rok 2013

Šupšáková Božena - Detský výtvarný prejav: od čmáraníc k obrazom a ich významom

rok 2012

Šupšáková Božena a kol. - Umenie a médiá vo vzdelávaní 2012. Nové možnosti a výzvy

 

 

 

 


Kostrub Dušan a kol. - Proces výučby a digitálne technológie 

na stiahnutie tu.