Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikácie

rok 2019

prof. Mária Kožuchová, PhD. a kol. 
Kurikulum primárneho vzdelávania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. 
Vedecký zborník 2019 - Žiak, pohyb, edukácia

rok 2018

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc., Mgr. Jana Nemcová, PhD., Mgr. Miriama Hrubá, PhD.

Školský klub detí z pohľadu vychovávateľov

 

 

 

 

 

 

Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. a kol.

Vychovávanie a starostlivosť o deti do troch rokov veku - Tvorba výchovného programu (na stiahnutie tu)

 

 

 

 

 

 

Mgr. Mária Belešová, PhD.

Primárne vzdelávanie v teórii a v praxi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Eva Severini, PhD., Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. 

Kvalitatívne skúmanie v predprimárnom vzdelávaní

 

 

 

 

 

 

Mgr. Mária Belešová, PhD., Mgr. Lenka Szentesiová, PhD., Mgr. Zlatica Jursová-Zacharová, PhD.

Dimenzie čítania v rodinách detí z bilingválneho prostredia

 

 

  

 

 

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD.  
Žiak, pohyb, edukácia - Vedecký zborník 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc. Dušan Kostrub, dr. Róbert Osaďan (Eds.)
SPECIFIC ISSUES OF CONTEMPORARY PRESCHOOL EDUCATION IN BULGARIA AND SLOVAKIA

rok 2017

Mgr. Mária Belešová, PhD., Mgr. Lenka Szentesiová, PhD. - Genius loci - program rozvoja kultúrnej gramotnosti detí mladšieho školského veku

 

 

 
 
 
 
Mgr. Mária Belešová, PhD. - Kresba ako výskumný nástroj v pedagogickom výskume

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. et al. - Vedecký zborník 2017 - Žiak, pohyb, edukácia

rok 2016

Rozalina Engels-Kritidis, Bozhidar Angelov, Dušan Kostrub, Róbert Osaďan (Eds.) - Views of Contemporary Preschool and Primary Education in Bulgaria and Slovakia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kostrub Dušan - Základy kvalitatívnej metodológie

rok 2015

Šupšáková Božena - Vizuálna gramotnosť

rok 2014

 

Šupšáková Božena - The media literacy of children and young people

rok 2013

Šupšáková Božena - Detský výtvarný prejav: od čmáraníc k obrazom a ich významom

rok 2012

Šupšáková Božena a kol. - Umenie a médiá vo vzdelávaní 2012. Nové možnosti a výzvy

 

 

 

 


Kostrub Dušan a kol. - Proces výučby a digitálne technológie 

na stiahnutie tu.