Publikácie

rok 2017

Mgr. Mária Belešová, PhD., Mgr. Lenka Szentesiová, PhD. - Genius loci - program rozvoja kultúrnej gramotnosti detí mladšieho školského veku

 

 

 
 
 
 
Mgr. Mária Belešová, PhD. - Kresba ako výskumný nástroj v pedagogickom výskume

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD. et al. - Vedecký zborník 2017 - Žiak, pohyb, edukácia

rok 2016

Rozalina Engels-Kritidis, Bozhidar Angelov, Dušan Kostrub, Róbert Osaďan (Eds.) - Views of Contemporary Preschool and Primary Education in Bulgaria and Slovakia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kostrub Dušan - Základy kvalitatívnej metodológie

rok 2015

Šupšáková Božena - Vizuálna gramotnosť

rok 2014

 

Šupšáková Božena - The media literacy of children and young people

rok 2013

Šupšáková Božena - Detský výtvarný prejav: od čmáraníc k obrazom a ich významom

rok 2012

Šupšáková Božena a kol. - Umenie a médiá vo vzdelávaní 2012. Nové možnosti a výzvy

 

 

 

 


Kostrub Dušan a kol. - Proces výučby a digitálne technológie