Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Mária Belešová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Ivan Čavojský, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 155
Miestnosť
232
Publikačná činnosť

Mgr. Miriama Ďurajková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Linda Javorová

Pedagogická fakulta UK, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
sekretárka, sekretár

PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

Pedagogická fakulta UK, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Nemcová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Poznámka
Publikačná činnosť

PaedDr. Art Jaromíra Púčiková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. PaedDr. Eva Severini, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent, vysokoškolský učiteľ
Publikačná činnosť

Mgr. Lenka Szentesiová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť