Zamestnanci

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Mária Belešová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Ivan Čavojský, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 155
Miestnosť
232
Publikačná činnosť

Mgr. Ľubica Čierťažská, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Miriama Hrubá, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Barbora Jaslovská, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

Kristína Lóci

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
sekretárka, sekretár

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Nemcová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra preprimárnej a primárnej edukácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Miestnosť
Š-235
Poznámka
Publikačná činnosť