Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Mgr. Mária Belešová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedag.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9273

Mgr. Martina Bielová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedag.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Šoltésovej 4, č. d. 231

PhDr. Sylvia Brychová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedag.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9274

Mgr. Ivan Čavojský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedag.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9275
232

Linda Javorová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedag.
sekretárka, sekretár
+421 2 9015 9415
216

PaedDr. Klaudia Korvínová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedag.
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedag.
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9279

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedag.
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9280
S-233

prof. PaedDr. Marián Merica, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedag.
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9282

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedag.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9284

doc. PaedDr. Eva Severini, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedag.
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9286

Mgr. Lenka Szentesiová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedag.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9287

Mgr. Jana Vašíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra predprimárnej a primárnej pedag.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9458
02/502 22 125
S-125