Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Galéria

Noc výskumníkov 2017

Dňa 29. 9. 2017 sa v Bratislave  konal 11. ročník festivalu vedy na Slovensku Noc výskumníkov. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského na tejto prestížnej akcii nechýbala a so svojím stánkom Vyrobím si, hrám sa, učím sa zaujala nejedného návštevníka festivalu. Pracovníci Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského z Katedry didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní, z Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky a z Ústavu pedagogických vied a štúdií si pripravili podnetné a zaujímavé aktivity, ktoré si účastníci mali možnosť sami odskúšať.

Návšteva z Islandu a Bulharska 2015

Charakteristika: Začiatkom mája nás navštívili na katedre kolegyne z Islandu a Bulharska. V rámci návštevy absolvovali exkurziu vo fakultných materských školách a taktiež sa zúčastnili semináru organizovaného našou katedrou. Témy prednášok: Anna Magnea Hreinsdóttir (Island) - Materské školy a systém materských škôl na Islande. Assoc. prof. Rozalina Engels-Kritidis, PhD. (Bulharsko) - Predprimárne vzdelávanie v Bulharsku. Dátum: máj 2015

Návšteva z Prahy 2014

Charakteristika: Začiatkom novembra nás na katedre navštívila pani prodekanka PhDr. Jana Kropáčková, PhD., z Katedry primárnej pedagogiky Univerzity Karlovej v Prahe (Pedagogická fakulta UK). V rámci návštevy mala pani prodekanka dva semináre. Prvý "Predškolské vzdelávanie v ČR" a druhý "Aktuálne problémy českého predškolského vzdelávania". Dátum: november 2014

Návšteva z Liberca 2014

Charakteristika: V rámci zahraničnej spolupráce nás v októbri navštívili kolegyne z Technickej Univerzity v Liberci, z fakulty Prírodovedne-humanitnej a pedagogickej, z Katedry primárneho vzdelávania PhDr. Jana Johnová, PhD., a PhDr. Hana Valešová, PhD.Dátum: október 2014

Prednáška odborníkov z univerzity v Kansase 2013

Charakteristika: Prezentácia výskumov a aktivít odborníkov z univerzity v Kansase na tému Inklúzia detí zo znevýhodneného prostredia do vzdelávacieho procesu Dátum: 7. 6. 2013