Kontakt

Sídlo

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Šoltésovej 4
813 34 Bratislava

Sekretárka katedry

Bc. Kristína Lóci
loci@fedu.uniba.sk
miestnosť 216

telefón: +421/2/50222 151
e-mail: kpep@fedu.uniba.sk