Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Sídlo

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Pedagogická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Šoltésovej 4

811 08 Bratislava

Poštová adresa

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Pedagogická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave

Račianska 59

813 34 Bratislava

Sekretariát katedry

Daniela Jakalová

Šoltésovej 4, miestnosť Š-216

e-mail: jakalovafedu.uniba.sk

telefón: +421 2 9015 9220