Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Sídlo

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky

Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Šoltésovej 4
813 34 Bratislava

 

 

Sekretárka katedry

Linda Javorová
javorova@fedu.uniba.sk
miestnosť Š-216

telefón: +421 2 9015 9415
e-mail: kpep@fedu.uniba.sk