Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra liečebnej pedagogiky

Katedra liečebnej pedagogiky

Katedra liečebnej pedagogiky Vás víta na svojej web stránke. Nájdete tu základné informácie o nás pre Vás, aktuality, informácie pre uchádzačov o štúdium, ale tiež vedeckú a publikačnú činnosť členov KLP. V sekcii Veda nájdete aktívne linky na publikácie, vydané členmi KLP v rámci projektovej či pedagogickej činnosti. 

Katedra liečebnej pedagogiky sídli na druhom poschodí v budove Pedagogickej fakulty na Šoltésovej 4. 

Na podstránke Aktuálne a tiež pod menami jednotlivých vyučujúcich v štruktúre katedry nájdete kontakty na vyučujúcich a aktuálne informácie o dianí na KLP. Vyučujúci KLP sú k dispozícii vo vybrané dni podľa harmonogramu a tiež podľa dohody. 

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa štúdia kontaktovali študijnú poradkyňu pre Bc. a Mgr. stupeň štúdia Mgr. Zuzanu Ťulák Krčmárikovú, PhD. na e-mail tulakfedu.uniba.sk.

Taktiež prosím venujte pozornosť návodom pre systém Ais2 týkajúcich sa zápisu predmetov, tvorby rozvrhu a podobne tu.  

 

 

Kde nás nájdete

Univerzita Komenského

Pedagogická fakulta

Katedra liečebnej pedagogiky

Račianska 59 (so sídlom na Šoltésovej 4)

813 34 Bratislava

tel: +421 2 50 222 + klapka 160

2. poschodie, miestnosti č. 209, 210, 243 - 246

klp(at)fedu.uniba.sk

 

 

Korešpondenčná adresa:

Pedagogická fakulta UK        

Katedra liečebnej pedagogiky

Račianska 59

813 34 Bratislava

www.fedu.uniba.sk

 

 

 

Katedra liečebnej pedagogiky

Katedra liečebnej pedagogiky bola založená pri Inštitúte špeciálnej a liečebnej pedagogiky pri FFUK v r. 1967. S prerušením pôsobnosti (1981-1990) rozvíjala vedný a študijný odbor liečebná pedagogika. Od svojich začiatkov Katedra liečebnej pedagogiky rozvíja(la) študijný a vedný odbor liečebná pedagogika na Slovensku s vyše 50-ročnou tradíciou (v septembri 2014 oslávila 50 rokov výročia založenia katedry).

Jej zámerom je pripravovať odborníkov pre terapeutickovýchovnú a poradenskú prácu s jednotlivcami s rôznym znevýhodnením, ktorí potrebujú pomoc pri orientácii (vnímanie, poznávanie, vzťahy, hodnoty, možnosti), pri uplatnení (participácii), pri dosahovaní kvality života a zdravia. 

Katedra liečebnej pedagogiky má v súčasnosti akreditované 2 stupne štúdia - bakalársky aj magisterský program v dennej forme štúdia.