Kontakt

Kde nás nájdete

Univerzita Komenského

Pedagogická fakulta

Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky

Katedra liečebnej pedagogiky

Račianska 59 (so sídlom na Šoltésovej 4)

813 34 Bratislava

tel: +421 2 50 222 + klapka 160

2. poschodie, miestnosti č. 209, 210, 243 - 246

pdf.sekretariat.klp@uniba.sk

 

Korešpondenčná adresa:

Pedagogická fakulta UK        

Katedra liečebnej pedagogiky

Račianska 59

813 34 Bratislava

www.fedu.uniba.sk