Katedra románskych jazykov a literatúr

Mobility Erasmus +

Milí študenti, 

v súvislosti so zverejnením Výzvy z Oddelenia medzinárodných vzťahov RUK, vyhlasujeme Výzvu na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ stáž a na absolventskú stáž na akademický rok 2018/2019.

Vzhľadom na fakt, že nebolo možné spustiť online prihlasovanie na túto formu mobility, boli sme nútení pristúpiť k pôvodnej forme prihlášok na mobility stáž a absolventskú stáž, t. j. formou prihlášok v papierovej forme. Dokumenty k výberovým konaniam budú študenti odovzdávať na katedre.

Na Referáte pre zahraničné vzťahy PdF UK budú následne vyžadovať originály prihlášok študentov, ktorí prešli výberovými konaniami, spolu s prílohami a zápisnicou z výberových konaní do 15. 03. 2018.

Výberové konanie

na študentskú mobilitu ERASMUS+ štúdium (SMS) a

stáž (SMT)/absolventskú stáž (aSMT)

Štúdium (SMS)

  • Prihláška on-line: https://moja.uniba.sk/
  • Prihlasovacieho meno a heslo ako do AiS-u.
  • Termín na on-line prihlásenie: do 31. 1. 2018.
  • Prílohy: nahrať do on-line systému do 31. 1. 2018.


Stáž (SMT) a absolventská stáž (aSMT)

  • Prihláška: vyplniť tlačivo prihlášky (https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/akademicky-rok-20182019/) a spolu s prílohami odovzdať na KRJL (dr. Štrbákovej)
  •  Termín: do 28. 2. 2018.

VIAC INFO

Aktualizácia 11.1.2018

Výzva na štipendijný pobyt

Milí študenti,

vzhľadom na ušetrené finančné prostriedky Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK vyhlásilo dodatočné výberové konanie na mobilitu Erasmus+/štúdium na letný semester akademického roka 2017/2018. Študenti boli informovaní prostredníctvom hromadného mailu, informácie sú na stránke:

www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/aktualne-ponuky/

Z Vašej strany nie je potrebné realizovať výberové konania na katedrách. V prípade, že sa k nám na Referát pre zahraničné vzťahy dostanú prihlášky študentov, budeme Vás informovať a požiadame Vás o Vaše stanovisko, resp. súhlas s vycestovaním prihlásených študentov.

 

PhDr. Tamara Sojková

Referát pre zahraničné vzťahy

Pedagogická fakulta UK

Račianska 59

813 34 Bratislava

Tel.: + 421 2 49287 201

E-mail: sojkova@fedu.uniba.sk

C e l o f a k u l t n á - Francúzština pre začiatočníkov

Katedra románskych jazykov a literatúr ponúka pre všetkých študentov bakalárskeho štúdia PdF UK francúzštinu pre začiatočníkov so začiatkom v zimnom semestri (B-NJKde032/17 Francúzsky jazyk I, resp. B1VUZkaR25/09 Cudzí jazyk: Románsky jazyk) a možnosťou pokračovať v letnom semestri (B-NJKde033/17 Francúzsky jazyk II)

Pokyny k zápisu a ponuka predmetov na 2017/2018

- pokyny k zápisu a ponuka predmetov na 2017/18 stiahnite tu!

Ponuka mobility

Študentom Katedry románskych jazykov a literatúr dávame do pozornosti študentskú mobilitu v akademickom roku 2017/2018 alebo 2018/2019! Prof. Dr. Alain Soubigou, maître de conférences en histoire de l'Europe centrale contemporaine, z Université de la Sorbonne PARIS I v Paríži ponúka študentovi, ktorý ovláda francúzsky jazyk možnosť skúmať vo Francúzsku osudy francúzskych partizánov bojujúcich v SNP. Výstupom by mala byť práca, na základe ktorej by mohol byť natočený aj dokumentárny film. Financovanie je možné zabezpečiť cez ERAZMUS, NŠP alebo cez Ambassade de France en Slovaquie. Vycestovať je možné na jeden alebo dva semestre v rámci magisterského štúdia. Konzultujte aj: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/ https://www.stipendia.sk/ https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/ Informujte sa aj u vašich katedrových a fakultných koordinátorov. V prípade ďalších otázok k predmetu výskumu a charaktere mobility kontaktujte:

p. Martina Saganová Chargée des échanges Coopération Scientifique, Technique et Universitaire Service de Coopération et d'Action Culturelle Ambassade de France en Slovaquie Sedlárska 7 812 83 Bratislava Tél.: 00 421 2 59 34 77 41 Fax: 00 421 2 59 34 77 49 martina.saganova@diplomatie.gouv.fr

Prof. Dr. Alain Soubigou Maître de conférences en histoire de l'Europe centrale contemporaine Université de la Sorbonne PARIS I 17 rue de la Sorbonne 75231 Paris Cedex 05 Courriel: Alain.Soubigou@univ-paris1.fr