Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra románskych jazykov a literatúr

HARMONOGRAM ŠTÁTNYCH SKÚŠOK - JANUÁR 2022

Harmonogram štátnych skúšok - január 2022

18. 1. 2022, 11:30 - 12:30bakalárske štúdium: ITA - Učiteľstvo talianského jazyka a literatúry v kombinácii (s obhajobou).

20. 1. 2022, 9:00 - 10:00magisterské štúdium: mESP - Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii (bez obhajoby).

Pokyny k spôsobu skúšania v skúškovom období ZS 2021/2022.

ŠVOUČ 2021/2022

Milé študentky, milí študenti bakalárských a magisterských študijných programov na PdF UK, 

 informácie o XIII. ročníku ŠVOUČ najdete TU.

V prípade záujmu a pre viac informácii sa môžete obrátiť na doc. Mgr. Renátu Bojničanovú, PhD. 

USMERNENIE K ZÁPISU A PONUKA PREDMETOV pre rok 2021/2022

FRANCÚZŠTINA A ŠPANIELČINA PRE ZAČIATOČNÍKOV

 

V ak. roku 2021/22 ponúkame francúzštinu a španielčinu ako výberový predmet pre všetkých študentov bakalárskeho štúdia na PdF UK:

Zimný semester:

  • PdF.KRoJL/B-ESPde038/16 Praktický španielsky jazyk 1. - pondelok 15:00-16:30
  • PdF.KRoJL/B-FRAde038/16 Praktický francúzsky jazyk 1. - streda 11:00-12:30

 

Letný semester:

  • PdF.KRoJL/B-ESPde039/16 Praktický španielsky jazyk 2. - utorok 14:30-16:00
  • PdF.KRoJL/B-FRAde039/16 Praktický francúzsky jazyk 2. - streda 11:30-13:00

  

V prípade otázok kontaktujte vyučujúce:

KOMUNIKÁCIA S VYUČUJÚCIMI


Vážení študenti, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste pri elektronickej komunikácii s vyučujúcimi uvádzali svoje plné meno a priezvisko, ročník, študijný odbor, príslušnú formu štúdia a v prípadoch riešenia problematiky vybraných predmetov aj presné názvy a kódy príslušných predmetov. Problémy tak vyriešime rýchlejšie, s menším počtom vymenených emailov.

ĎAKUJEME a želáme úspešný štart do nového akademického roka!

Príď medzi nás študovať TALIANČINU, ŠPANIELČINU, FRANCÚZŠTINU!

Ponúkame učiteľské aj neučiteľské Bc., Mgr. alebo PhD. študijné programy. Sme dynamický tím s dlhoročnými skúsenosťami s prípravou odborníkov na tri najžiadanejšie románske jazyky. Naši absolventi sa výborne uplatňujú na trhu práce.

Podrobné informácie o ponúkaných študijných programoch TU!

ŠPANIELČINÁRI: MOŽNOSŤ STÁŽE V ADMINISTRATÍVNEJ ZLOŽKE NA JAZYKOVEJ ŠKOLE V SALAMANKE

Študujete španielčinu? Chcete si ju vyskúšať v praxi? V rámci mobility "Erasmus+ stáž" môžete stráviť niekoľko týždňov či mesiacov na jazykovej škole v Salamanke a pomáhať s administratívnou činnosťou. Okrem precvičenia španielčiny získate aj cenné pracovné skúsenosti. 

V prípade otázok kontaktujte dr.Medveczkú. 
Termín a spôsob prihlásenia nájdete nižšie v článku Mobility Erasmus +. 
V prihláške v riadku Inštitúcia/pracovisko, kde chcem realizovať mobilitu uveďte "DILE Salamanca" a v riadku Semester, v ktorom chcem realizovať mobilitu uveďte dĺžku prípadne i možný termín stáže.

http://www.dilecursos.com/

SPIEVAM PO FRANCÚZSKY

SME ČLENMI AUF