Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra románskych jazykov a literatúr

Príď medzi nás študovať TALIANČINU, ŠPANIELČINU, FRANCÚZŠTINU!

Ponúkame učiteľské aj neučiteľské Bc., Mgr. alebo PhD. študijné programy. Sme dynamický tím s dlhoročnými skúsenosťami s prípravou odborníkov na tri najžiadanejšie románske jazyky. Naši absolventi sa výborne uplatňujú na trhu práce.

Podrobné informácie o ponúkaných študijných programoch TU!

PONUKA PREDMETOV A POKYNY K ZÁPISU pre rok 2019/2020

PONUKA PREDMETOV A POKYNY K ZÁPISU pre rok 2019/2020  (doplnené predmety pre 1K-IE18, 1mK-FE18, 3RJK)  TU

REKTORSKÉ VOĽNO

 

 Informácia o udelení rektorského voľna pre študentov v dňoch

27.03.2019  a  18.04.2019.

 

ABSOLVENTSKÁ STÁŽ NA AR 2019/2020

PREDĹŽENÝ TERMÍN na prihlasovanie na ABSOLVENTSKÚ STÁŽ (týka sa končiacich Bc a Mgr študentov) na akademický rok 2019/2020. 

Podávať prihlášky v papierovej podobe bude možné až do 30. 04.2019. 

Prihlášku si môžete stiahnuť TU.

Stáž možno absolvovať do jedného roka od dátumu ukončenia štúdia štátnou záverečnou skúškou. 

Informácie o absolventskej stáži: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/absolventi-staz/

DODATOČNÉ VÝBEROVÉ KONANIE NA ERASMUS + STÁŽ NA AR 2018/2019

Výzvu a odkaz na prihlasovanie on-line nájdete TU

DODATOČNÉ VÝBEROVÉ KONANIE NA ERASMUS+ STÁŽ (nie absolventskú) ešte na tento akademický rok 2018/2019. 

Podávať prihlášky v papierovej podobe je možné od 08. 03. 2019 do 30. 04. 2019.  

Prihlášku si môžete stiahnuť TU.

Stáž možno absolvovať do konca septembra 2019.  

Informácie o stáži: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-staz-smt/

ŠVOUČ 2018/2019 - X. ROČNÍK SÚŤAŽE

Milí študenti,

ak si chcete rozvíjať schopnosti a spôsobilosti pre vedeckú a odbornú činnosť, zapojte sa do súťaže študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ). Študenti, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach, získajú mimoriadne štipendium v sume 100€, 150€ a 200€ podľa umiestnenia.

Bližšie informácie o súťaži TU                                                 Témy pre študentov 

VÝSLEDKY DODATOCNEHO VÝBEROVEHO KONANIA NA ERASMUS+ NA LS 2018/2019

VYBRANÍ KANDIDÁTI – SMT (stáž)

 

MENO

KRAJINA/ORGANIZÁCIA

SEM.

1

Kosztolányiová, Vanessa

Španielsko, jazyková škola DILE

LS

  Definitívne udelenie štipendia na mobilitu a možnosť vycestovať závisí od:  

•  výšky financií pridelených RUK;


•  akceptácie študenta zahraničnou organizáciou a odsúhlasenia jeho plánu stáže.

KOMUNIKÁCIA S VYUČUJÚCIMI


Vážení študenti, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste pri elektronickej komunikácii s vyučujúcimi uvádzali svoje plné meno a priezvisko, ročník, študijný odbor, príslušnú formu štúdia a v prípadoch riešenia problematiky vybraných predmetov aj presné názvy a kódy príslušných predmetov. Problémy tak vyriešime rýchlejšie, s menším počtom vymenených emailov.

DOPLNENÉ POKYNY K ZÁPISU PREDMETOV 2018/19

Pokyny k zápisu a ponuka predmetov na ak. rok 2018/2019

ŠPANIELČINÁRI: MOŽNOSŤ STÁŽE V ADMINISTRATÍVNEJ ZLOŽKE NA JAZYKOVEJ ŠKOLE V SALAMANKE

Študujete španielčinu? Chcete si ju vyskúšať v praxi? V rámci mobility "Erasmus+ stáž" môžete stráviť niekoľko týždňov či mesiacov na jazykovej škole v Salamanke a pomáhať s administratívnou činnosťou. Okrem precvičenia španielčiny získate aj cenné pracovné skúsenosti. 

V prípade otázok kontaktujte dr.Medveczkú. 
Termín a spôsob prihlásenia nájdete nižšie v článku Mobility Erasmus +. 
V prihláške v riadku Inštitúcia/pracovisko, kde chcem realizovať mobilitu uveďte "DILE Salamanca" a v riadku Semester, v ktorom chcem realizovať mobilitu uveďte dĺžku prípadne i možný termín stáže.

http://www.dilecursos.com/

SPIEVAM PO FRANCÚZSKY 2018

SME ČLENMI AUF