Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra románskych jazykov a literatúr

KOMUNIKÁCIA S VYUČUJÚCIMI


Vážení študenti, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste pri elektronickej komunikácii s vyučujúcimi uvádzali svoje plné meno a priezvisko, ročník, študijný odbor, príslušnú formu štúdia a v prípadoch riešenia problematiky vybraných predmetov aj presné názvy a kódy príslušných predmetov. Problémy tak vyriešime rýchlejšie, s menším počtom vymenených emailov.

POKYNY K ZÁPISU A PONUKA PREDMETOV pre rok 2020/2021

Milí študenti,

 POKYNY K ZÁPISU PREDMETOV do AiS  a PONUKA PREDMETOV pre ak. rok 2020/2021    TU

DIFERENČNÉ SKÚŠKY pre AR 2020/2021

Milí štusenti, 

na webovej stránke ŠO PdF https://www.fedu.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/ je zverejnený nový Študijný poriadok PdF platný od 1.9.2020 a materiál k diferenčným skúškam pri prestupoch študentov v rámci UK

 

ERASMUS + ŠTÚDIUM AR 2020/2021 ERASMUS + STÁŽ AR 2020/2021

 

Informácie: katedrová koordinátorka Erasmus+ Mgr. Radana Štrbáková, PhD., strbakova@fedu.uniba.sk

Príď medzi nás študovať TALIANČINU, ŠPANIELČINU, FRANCÚZŠTINU!

Ponúkame učiteľské aj neučiteľské Bc., Mgr. alebo PhD. študijné programy. Sme dynamický tím s dlhoročnými skúsenosťami s prípravou odborníkov na tri najžiadanejšie románske jazyky. Naši absolventi sa výborne uplatňujú na trhu práce.

Podrobné informácie o ponúkaných študijných programoch TU!

ABSOLVENTSKÁ STÁŽ NA AR 2019/2020

PREDĹŽENÝ TERMÍN na prihlasovanie na ABSOLVENTSKÚ STÁŽ (týka sa končiacich Bc a Mgr študentov) na akademický rok 2019/2020. 

Podávať prihlášky v papierovej podobe bude možné až do 30. 04.2019. 

Prihlášku si môžete stiahnuť TU.

Stáž možno absolvovať do jedného roka od dátumu ukončenia štúdia štátnou záverečnou skúškou. 

Informácie o absolventskej stáži: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/absolventi-staz/

ŠPANIELČINÁRI: MOŽNOSŤ STÁŽE V ADMINISTRATÍVNEJ ZLOŽKE NA JAZYKOVEJ ŠKOLE V SALAMANKE

Študujete španielčinu? Chcete si ju vyskúšať v praxi? V rámci mobility "Erasmus+ stáž" môžete stráviť niekoľko týždňov či mesiacov na jazykovej škole v Salamanke a pomáhať s administratívnou činnosťou. Okrem precvičenia španielčiny získate aj cenné pracovné skúsenosti. 

V prípade otázok kontaktujte dr.Medveczkú. 
Termín a spôsob prihlásenia nájdete nižšie v článku Mobility Erasmus +. 
V prihláške v riadku Inštitúcia/pracovisko, kde chcem realizovať mobilitu uveďte "DILE Salamanca" a v riadku Semester, v ktorom chcem realizovať mobilitu uveďte dĺžku prípadne i možný termín stáže.

http://www.dilecursos.com/

SPIEVAM PO FRANCÚZSKY

SME ČLENMI AUF