Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra románskych jazykov a literatúr

Príď medzi nás študovať TALIANČINU, ŠPANIELČINU, FRANCÚZŠTINU!

Ponúkame učiteľské aj neučiteľské Bc., Mgr. alebo PhD. študijné programy. Sme dynamický tím s dlhoročnými skúsenosťami s prípravou odborníkov na tri najžiadanejšie románske jazyky. Naši absolventi sa výborne uplatňujú na trhu práce.

Podrobné informácie o ponúkaných študijných programoch TU!

 

TÉMY ZÁVEREČNÝCH PRÁC 2018/2019

Témy záverečných prác  TU

VÝSLEDKY DODATOCNEHO VÝBEROVEHO KONANIA NA ERASMUS+ NA LS 2018/2019

VYBRANÍ KANDIDÁTI – SMT (stáž)

 

MENO

KRAJINA/ORGANIZÁCIA

SEM.

1

Kosztolányiová, Vanessa

Španielsko, jazyková škola DILE

LS

  Definitívne udelenie štipendia na mobilitu a možnosť vycestovať závisí od:  

•  výšky financií pridelených RUK;


•  akceptácie študenta zahraničnou organizáciou a odsúhlasenia jeho plánu stáže.

DODATOČNÁ VÝZVA NA MOBILITU ERASMU+ NA LS 2018/2019

Výzvu a odkaz na prihlasovanie on-line nájdete TU

Štúdium: 

 - Prihláška:  prostredníctvom systému Mobility Online.

 - Termín na prihlasovanie: do 12. 10. 2018.

 - Termín na nahratie dokumentov (CV, motivačný list...) do systému: do 14. 10. 2018.

 - Informácie o voľných miestach na univerzitách pre KRJL: Mgr. Radana Štrbáková (strbakova@fedu.uniba.sk)

Stáž:

 - Vyplniť papierovú prihlášku a odovzdať spolu s prílohami na sekretariáte KRJL (R103). 

 - Termín: do 11. 10. 2018 do 12:00.

Prihlášku na stáž TU

AKTUALIZOVANÝ ROZVH NA ZS 2018/2019

Aktualizovaný rozvrh je k dispozícii od 24. 9. 2018

  • Návod na zobrazenie 3 konkrétnych termínov výučby každého zapísaného predmetu v ZS si pozrite TU!
  • Návod na používanie AiS2 aplikácie Nástenka k jednotlivým zapísaným predmetom si pozrite TU !

Prostredníctvom tejto aplikácie vyučujúci komunikujú informácie ohľadom predmetov.

KOMUNIKÁCIA S VYUČUJÚCIMI


Vážení študenti, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste pri elektronickej komunikácii s vyučujúcimi uvádzali svoje plné meno a priezvisko, ročník, študijný odbor, príslušnú formu štúdia a v prípadoch riešenia problematiky vybraných predmetov aj presné názvy a kódy príslušných predmetov. Problémy tak vyriešime rýchlejšie, s menším počtom vymenených emailov.

DOPLNENÉ POKYNY K ZÁPISU PREDMETOV 2018/19

Pokyny k zápisu a ponuka predmetov na ak. rok 2018/2019

ŠPANIELČINÁRI: MOŽNOSŤ STÁŽE V ADMINISTRATÍVNEJ ZLOŽKE NA JAZYKOVEJ ŠKOLE V SALAMANKE

Študujete španielčinu? Chcete si ju vyskúšať v praxi? V rámci mobility "Erasmus+ stáž" môžete stráviť niekoľko týždňov či mesiacov na jazykovej škole v Salamanke a pomáhať s administratívnou činnosťou. Okrem precvičenia španielčiny získate aj cenné pracovné skúsenosti. 

V prípade otázok kontaktujte dr.Medveczkú. 
Termín a spôsob prihlásenia nájdete nižšie v článku Mobility Erasmus +. 
V prihláške v riadku Inštitúcia/pracovisko, kde chcem realizovať mobilitu uveďte "DILE Salamanca" a v riadku Semester, v ktorom chcem realizovať mobilitu uveďte dĺžku prípadne i možný termín stáže.

http://www.dilecursos.com/

SPIEVAM PO FRANCÚZSKY 2018

SME ČLENMI AUF