Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Sme členmi prestížnej AUF / Nous sommes membres de l'AUF

Univerzita Komenského je členom AUF (Univerzitnej agentúry pre Frankofóniu) www.auf.org

 

 

Štipendiá v rámci programu CEEPUS

Katedra románskych jazykov a literatúr príjíma a vysiela študentov a učiteľov v rámci spolupráce stredoeurópskej medziuniverzitnej siete CEEPUS FISH.

Bližšie informácie o činnosti siete, aktivitách a štipendiách nájdete na jej podstránke.