Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

VEDA A VÝSKUM

Pedagogickí ako aj výskumní zamestnanci Katedry románskych jazykov a literatúr Pedagogickej fakulty UK sú súčasťou Ústavu filologických štúdií, kde spoločne s kolegami z Katedry nemeckého jazyka a literatúry, z Katedry anglického jazyka a literatúry a z Katedry slovenského jazyka a literatúry rozvíjajú a napĺňajú stanovené výskumné, ale edukačné ciele. Viac TU  

Editovanie časopisov a členstvá v edičných radách časopisov (klik vľavo)

Projektová činnosť (klik vľavo)