Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výskumný profil katedry

V oblasti výskumu katedra sa zameriava na odbor učiteľstva románskych jazykov, predovšetkým v oblasti francúzskych, španielskych a talianskych štúdií, ďalej na všeobecnú románsku lingvistiku a aplikovanú lingvistiku, ako aj na literatúry a kultúry románskych jazykov. V rámci rôznych odborov je venovaná osobitná pozornosť na tieto oblasti výskumu a špecializácie:

- nové trendy vo vyučovaní cudzích jazykov
- porovnávacia pedagogika
- didaktika románskych jazykov
- porozumenie medzi románskymi jazykmi
- kontrastívna románska ligvistika
- literárna komparatistika
- románske interkultúrne štúdie