Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KONTAKT

Korešpondenčná adresa

Katedra románskych jazykov, literatúr a didaktiky

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského

Račianska 59

813 34 Bratislava

Vedúci katedry

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD

Email: malovecky1(at)uniba.sk

Telefonický kontakt: 02/90 15 91 91

Umiestnenie pracoviska

Šoltésovej 4

813 01 Bratislava

Email: krjl(at)fedu.uniba.sk

Sekretariát katedry

Žaneta Horváthová

Telefonický kontakt: 02/ 90 15 94 96

e-mail: sekretariat.krjl(at)fedu.uniba.sk

Miestnosť č.: 313