Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

O NÁS - QUIÉNES SOMOS - QUI SOMMES-NOUS - CHI SIAMO

Poslanie katedry

Katedra románskych jazykov a literatúr má ambíciu diverzifikovať študijné programy. Okrem možností štúdia pre prípravu učiteľov románskych jazykov, katedra ponúka aj štúdium v odboroch Cudzie jazyky a kultúry. Študijné programy sú koncipované v duchu najmodernejších trendov, sú otvorené a priechodné aj pre študentov, ktorí začali študovať na iných domácich či zahraničných univerzitách v daných odboroch.

Katedra sa od svojho vzniku transformovala z úzko špecializovanej katedry pre prípravu učiteľov na katedru, ktorá je schopná zabezpečovať široké spektrum špecializácií, ktoré v súčasnosti umožnia reálnejšiu voľbu povolania. Absolventi neučiteľských študijných odborov môžu na trhu práce nájsť široké uplatnenie s adekvátnou kvalifikáciou.

História katedry

2001 - 2011

2012 - 2015