Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra logopédie

Informácie pre študentov prvého ročníka

Vážené študentky a vážení študenti prvého ročníka Logopédie, 

Vitajte na našej stránke!

Na tomto mieste nájdete dôležité informácie týkajúce sa vyučujúcich katedry, štúdia, vedy a medzinárodnej spolupráce.

Bližšie informácie ohľadom zápisu, organizácie štúdia a dôležitých termínov nájdete na stránke Štúdium - Informácie pre študentov prvého ročníka. 

 

 

Pedagogická fakulta UK


Vedúci katedry: prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.