KONTAKT a KONZULTAČNÉ HODINY

Adresa a kontakt

ADRESA:

Pedagogická fakulta, Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie, Račianska ul., č. 59, 813 34 Bratislava

Lokalizácia pracoviska: Moskovská 3, prízemie vpravo

 

tel. číslo:  02 / 50222307 

e-mail: kl@fedu.uniba.sk

Konzultačné hodiny v LS 2017/18

Prof. Cséfalvay

Pondelok

12:00 - 13:30

Utorok

12:00 - 14:30

Prof. Kerekrétiová

Utorok

12:00 - 15:00

Štvrtok

8:00 - 9:00

Doc. Marková

 Pondelok

12:00 - 14:00

Utorok

8:30 - 10:30

Doc. Kapalková

 Utorok

13:00 - 15:00

Tútor: 

15:00 - 16:00

Streda

10:00 - 12:00

Dr. Miššíková

 

 Pondelok

10:00 - 12:00

 Utorok

 11:00 - 13:00

Dr. Buntová (čiastočný úväzok)

 

Streda

12:00 - 13:00

 

 Štvrtok

9:00 - 11:00

 

MUDr. Natália Porubcová   (čiastočný úväzok, externý pracovník)

 

Pondelok

9:00-13:00

Zdrav. stredisko, Eurorehab, Saratovská 24

Konzultačné hodiny v LS 2017/18 - Doktorandi

Mgr. Mičianová

Pondelok

10:00 - 12:00

 

Mgr. Kevická

Utorok

 9:00 - 11:00