Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KONTAKT a KONZULTAČNÉ HODINY

Adresa a kontakt

ADRESA:

Pedagogická fakulta, Katedra logopédie, Račianska ul., č. 59, 813 34 Bratislava

Lokalizácia pracoviska: Moskovská 3, prízemie vpravo

 

tel. číslo - vrátnica: +421 2 9015 1300

e-mail: kl@fedu.uniba.sk

Konzultačné hodiny počas zimného semestra v AR 2021/22

Prof. Cséfalvay

Utorok

14:00-16:00

Streda  

10:00- 12:00

Doc. Kapalková

Pondelok

13:00-15:00

Tútor:

15:00-16:00

Streda

13:30-15:30

 

Doc. Marková

 

Utorok

9:00-11:00

Utorok

15:00-17:00

Dr. Buntová 

 

Streda

8:30-10:30

Piatok

12:30-14:30

Dr. Zubáková

 

Utorok

8:00-10:00

Streda

 

8:00-10:00

 

Dr. Oravkinová 

(čiastočný úväzok)

Štvrtok

16:30-18:30

 

Dr. Frajková 

(čiastočný úväzok)

Pondelok

17:30-18:00

19:30-20:00

 

 

Dr. Kevická

Utorok

9:00-11:00

Streda

10:00-12:00

Konzultačné hodiny v zimnom semestri 2021/22 - Doktorandi

Mgr. Mocsári

Pondelok

12:30-14:30 

Mgr. Nemcová

Utorok

12:00-14:00

Mgr. Mackulin

Utorok

9:00-11:00