Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KONTAKT a KONZULTAČNÉ HODINY

Adresa a kontakt

ADRESA:

Pedagogická fakulta, Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie, Račianska ul., č. 59, 813 34 Bratislava

Lokalizácia pracoviska: Moskovská 3, prízemie vpravo

 

tel. číslo - vrátnica: +421 2 9015 1300

e-mail: kl@fedu.uniba.sk

Konzultačné hodiny počas letného semestra v AR 2018/19

Prof. Cséfalvay

Pondelok

12:30 - 14:30

 Utorok  

12:00 - 14:00

Prof. Kerekrétiová

 Utorok

10:00 - 12:00

Streda

12:00 - 14:00

Doc. Marková

Pondelok

11:00 - 13:00

Utorok

11:00 - 13:00

Doc. Kapalková

Pondelok

14:00 - 16:00

Tútorka:

10:00 - 11:00

Streda

14:00 - 16:00

Dr. Zubáková

 

Pondelok

10:00 - 13:00

Piatok

11:00 - 12:00

Dr. Buntová

(čiastočný úväzok)

Streda

11:00 - 12:00

Štvrtok

13:00 - 14:00

MUDr. Natália Porubcová   (čiastočný úväzok, externý pracovník)

Pondelok

8:00-12:00

Zdrav. stredisko,

Eurorehab, Saratovská 24

Konzultačné hodiny v LS 2018/19 - Doktorandi

Mgr. Mičianová

MD

Mgr. Kevická

Utorok

13:00 - 15:00

Mgr. Mocsári

Utorok

10:00 - 12:00

Mgr. Nemcová

Pondelok

9:00 - 11:00