Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KONTAKT a KONZULTAČNÉ HODINY

Adresa a kontakt

ADRESA:

Pedagogická fakulta, Ústav psychologických a logopedických štúdií, Katedra logopédie, Račianska ul., č. 59, 813 34 Bratislava

Lokalizácia pracoviska: Moskovská 3, prízemie vpravo

 

tel. číslo - vrátnica: +421 2 9015 1300

e-mail: kl@fedu.uniba.sk

Konzultačné hodiny počas letného semestra v AR 2018/19

Prof. Cséfalvay

Pondelok

 13:00-14:30

 Utorok  

 13:00-14:30

 16:00-17:00

Doc. Kapalková

Utorok

tútor: 10:00-11:00

14:30-16:00

Streda

 9:00-11:30

Doc Marková

Pondelok

 11:00-13:00

Utorok

 11:00-13:00

Dr. Buntová 

(čiastočný úväzok) 

 

 

Dr. Zubáková

 

 

Dr. Oravkinová 

(čiastočný úväzok)

Mgr. Frajková 

(čiastočný úväzok)

Pondelok

16:00-16:30

18:00-19:00

Dr. Miššíková

MD

MD

MUDr. Natália Porubcová   (čiastočný úväzok, externý pracovník)

Pondelok

 

Zdrav. stredisko,

Eurorehab, Saratovská 24

Konzultačné hodiny v LS 2018/19 - Doktorandi

Mgr. Mičianová

 

 

Mgr. Kevická

Utorok

 

Mgr. Mocsári

MD

 

Mgr. Nemcová

Utorok

10:00-12:00