Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KONTAKT a KONZULTAČNÉ HODINY

Adresa a kontakt

ADRESA:

Pedagogická fakulta, Katedra logopédie, Račianska ul., č. 59, 813 34 Bratislava

Lokalizácia pracoviska: Moskovská 3, prízemie vpravo

 

tel. číslo - vrátnica: +421 2 9015 1300

e-mail: kl@fedu.uniba.sk

Konzultačné hodiny počas zimného semestra v AR 2020/21

Prof. Cséfalvay

Pondelok

13:30-15:30

 Utorok  

13:30- 15:30

Doc. Kapalková

Pondelok

9:00-11:00

Tútor: Utorok

15:00-16:00

Streda

 9:00-11:00

Doc. Marková

Pondelok

10:00-12:00

Utorok

 9:00-11:00

Dr. Buntová 

(čiastočný úväzok) 

Utorok

 

10:00-11:00

Streda

10:00-11:00

Dr. Zubáková

 

Pondelok

11:00-14:00

Piatok

 

12:00-13:00

Dr. Oravkinová 

(čiastočný úväzok)

Pondelok

16:00-18:00

 

Mgr. Frajková 

(čiastočný úväzok)

Pondelok

16:00-16:30

 

Štvrtok 

17:30-18:00

Dr. Miššíková

MD

MD

MUDr. Natália Porubcová   (externý pracovník)

Utorok

8:00-12:00

Poliklinika

Šustekova ul.

Bratislava

Konzultačné hodiny v ZS 2020/21 - Doktorandi

Mgr. Mičianová

Utorok

9:00-11:00 

Mgr. Kevická

Piatok

10:00-12:00

Mgr. Mocsári

MD

 

Mgr. Nemcová

Streda

10:00-12:00