Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KONTAKT a KONZULTAČNÉ HODINY

Adresa a kontakt

ADRESA:

Pedagogická fakulta, Katedra logopédie, Račianska ul., č. 59, 813 34 Bratislava

Lokalizácia pracoviska: Moskovská 3, prízemie vpravo

 

tel. číslo - vrátnica: +421 2 9015 1300

e-mail: kl@fedu.uniba.sk

Konzultačné hodiny počas letného semestra v AR 2019/20

Prof. Cséfalvay

Pondelok

 14:00-15:00

 Utorok  

10:00- 13:00

Doc. Kapalková

Utorok

tútor: 11:00-12:00

14:00-16:00

Streda

 9:00-11:00

Doc Marková

Pondelok

11:00-13:00

Utorok

 13:00-15:00

Dr. Buntová 

(čiastočný úväzok) 

Utorok

 

10:00-11:30

Streda

10:00-11:30

Dr. Zubáková

 

Pondelok

10:30-12:30

Streda

 

13:30-15:30

Dr. Oravkinová 

(čiastočný úväzok)

Pondelok

12:00-13:00

 

Mgr. Frajková 

(čiastočný úväzok)

Pondelok

16:00-19:00

 

Dr. Miššíková

MD

MD

MUDr. Natália Porubcová   (externý pracovník)

Streda

9:00-12:00

Štvrtok

9:00-12:00

 

Physio & Care          Nad Lomom  č.1, Bratislava

Konzultačné hodiny v LS 2018/19 - Doktorandi

Mgr. Mičianová

Utorok

8:00-10:00 

Mgr. Kevická

Pondelok

10:00-12:00

Mgr. Mocsári

MD

 

Mgr. Nemcová

Utorok

10:00-12:00