Pedagogická fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

ZAMESTNANCI KATEDRY

prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Katedra logopédie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 305
Miestnosť
M-111
Publikačná činnosť

Margita Bukovčanová

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Katedra logopédie
sekretárka, sekretár

doc. Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Katedra logopédie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 103
Miestnosť
M-49
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Aurélia Kerekrétiová, PhD.

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Katedra logopédie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 306
Miestnosť
M-112
Publikačná činnosť

doc. PaedDr. Jana Marková, PhD.

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Katedra logopédie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 308
Miestnosť
M-114
Publikačná činnosť