Pedagogická fakulta
v Bratislave
Univerzity Komenského v Bratislave

ZAMESTNANCI KATEDRY

prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra logopédie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 305
Miestnosť
M-111
Publikačná činnosť

Margita Bukovčanová

Pedagogická fakulta UK, Katedra logopédie
sekretárka, sekretár

doc. Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra logopédie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 103
Miestnosť
M-49
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Aurélia Kerekrétiová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra logopédie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 306
Miestnosť
M-112
Publikačná činnosť

doc. PaedDr. Jana Marková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra logopédie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 308
Miestnosť
M-114
Publikačná činnosť

Mgr. art. Martina Zubáková Peregrinová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra logopédie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 303
Miestnosť
M-108
Publikačná činnosť