Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ZAMESTNANCI KATEDRY

prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra logopédie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 305
Miestnosť
M-111
Publikačná činnosť

Margita Bukovčanová

Pedagogická fakulta UK, Katedra logopédie
sekretárka, sekretár

PhDr. Dana Buntová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra logopédie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Žofia Frajková

Pedagogická fakulta UK, Katedra logopédie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Svetlana Kapalková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra logopédie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 103
Miestnosť
M-49
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Aurélia Kerekrétiová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra logopédie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 306
Miestnosť
M-112
Publikačná činnosť

doc. PaedDr. Jana Marková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra logopédie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 308
Miestnosť
M-114
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Oravkinová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra logopédie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Natália Porubcová

Pedagogická fakulta UK, Katedra logopédie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Martina Zubáková Peregrinová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra logopédie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 303
Miestnosť
M-108
Publikačná činnosť