Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PhDr. Zuzana Oravkinová, PhD.

VZDELANIE 

Gymnázium L. Sáru, Bratislava, 1982-1986

 

Leningradský štátny pedagogický inštitút  A. I. Gercena 1986-1989

Štúdium v odbore psychopédia a logopédia (1. – 3. ročník)

 

Moskovská štátna pedagogická Univerzita Červenej zástavy 1989 - 1991

Štúdium v odbore psychopédia a  logopédia, so štátnou záverečnou skúškou z logopédie, s priznaným titulom Mgr. (4. – 5. ročník)

Téma diplomovej práce: Využitie neverbálnej komunikácie u mentálne retardovaného dieťaťa.

 

Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, Katedra otorinolaryngológie, 1992 – 1995

Atestačné štúdium a  atestačná špecializačná skúška, s priznanou špecializáciou „klinický logopéd“

 

ETSU, East Tennessee State University, College of Clinical and Rehabilitative Sciences, Departement of Communication Disorders: 6-týždňový štúdijný pobyt, 2006

 

Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Katedra logopédie, 2004 – 2007

Rigorózne konanie a skúška, s priznaným titulom PhDr. 

Téma rigoróznej práce: Raná logopedická intervencia u detí s rázštepom pery a/alebo podnebia.

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Doktorandské štúdium a doktorandská skúška v odbore logopédia, 2008 – 2013. Téma dizertačnej práce: Raný vývin reči u detí s rázštepom pery a/alebo podnebia.

 

PRAX A ODBORNÁ ČINNOSŤ

Poliklinika Pezinok, logopedická ambulancia, samostatný klinický logopéd: 1991-1992

 

Univerzitná nemocnica Ružinov, Klinika plastickej chirurgie, logopedická ambulancia pri Rázštepovej poradni, samostatný klinický logopéd: 1992 – doteraz

 

Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta, Katedra logopédie: externý učiteľ  - vedenie praxe z oblasti logopedickej starostlivosti o deti s rázštepom, 2000 – 2018.

 

Slovenská zdravotnícka univerzita, FZŠŠ, katedra klinickej logopédie, externý učiteľ - vedenie praxe z oblasti logopedickej starostlivosti o deti s rázštepom, 2005 - 2016.

 

Slovenská zdravotnícka univerzita, FZŠŠ, katedra klinickej logopédie, vedúca katedry, 2008 – 2011.

 

Slovenská asociácia logopédov: práca vo vedení asociácie, prezident, 2004 – 2011, referent pre zahraničné styky, 2011 – 2013.

Práca vo vedení organizačného výboru SAL, na príprave medzinárodných konferencií SAL, medzinárodných sympózií a odborných kurzov.

 

Slovenská asociácia pre rázštepy: spoluzakladateľ asociácie, práca vo vedení asociácie, 2005 – doteraz.

Práca na organizovaní doplňujúcich činností v oblasti starostlivosti o deti s rázštepom, organizovanie odborných podujatí pre pacientov, vydávanie publikácií a informácií pre pacientov. Podpora výskumnej činnosti zameranej na oblasť rázštepov.

 

CPLOL, Comité Permanent de Liaison des Otthophonistes/Logopédes de l´Union Européenneé (Európska asociácia logopédov): delegát za Slovenskú asociáciu logopédov, 2007 – 2014.

Zastupovanie Slovenska v medzinárodnej asociácii a vypracovávanie materiálov o logopedickej starostlivosti u nás a v zahraničí. Práca na organizovaní medzinárodných kongresov.

 

TASK FORCE, International research group of specialists in cleft care, Cleft Palate-Craniofacial Association, delegát za Slovenskú republiku a odbor logopédia, od 2013.

 

VEDECKÉ SMEROVANIE

Logopedická starostlivosť o deti s rázštepom pery a podnebia

Raná logopedická intervencia

Raný vývin reči u detí s rázštepom pery a podnebia