Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mobility

Mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok 2023/2024

Vážené studentky, vážení študenti,

oddelenie programu Erasmus+ RUK vyhlasuje výzvu na výberové konania na  študentské mobility Erasmus+ štúdium na akademický rok 2023/2024 pre študentov bakalárskehomagisterského a doktorandského štúdia v dennej aj v externej forme.

Základné informácie o mobilite štúdium nájdete na webovej stránke: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-studium/

Link na prihlášku na mobilitu štúdium: https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=SMS

Na prihlásenie sa použite svoje univerzitné prihlasovacie meno a heslo (rovnaké ako do AiS-u), postup na podanie prihlášky cez univerzitný systém Mobility Online nájdete tu.

Prihlasovať sa môžete len na tie zahraničné univerzity, ktoré majú zazmluvnenú spoluprácu s Vašou katedrou. Zoznam aktuálnych zmlúv jednotlivých katediere nájdete na stránke: https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/medziinstitucionalne-zmluvy/rozdelenie-podla-katedier/

Venujte, prosím, pozornosť poslednému stĺpcu tabuľky zmlúv Vašej katedry, pretože až v ňom nájdete informáciu o stupňoch štúdia, ktorých sa spolupráca s konkrétnou zahraničnou univerzitou týka.

Podrobnejšie informácie o zahraničnej spolupráci katedry Vám poskytnú katedroví koordinátori programu Erasmus+, ich zoznam nájdete na stránke: https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/katedrovi-koordinatori/

Výzva je otvorená do 15. 02. 2023. Prihlásiť sa po tomto termíne už nebude možné.

Po uzatvorení systému sa na jednotlivých katedrách uskutočnia výberové konania na jednotlivé zahraničné univerzity, o termíne ktorých Vás budú informovať katedroví koordinátori programu Erasmus+. 

Výzva na dodatočné výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na letný semester akademického roka 2022/2023

Vážené studentky, vážení študenti,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Oddelenie programu Erasmus+ RUK vyhlasuje výzvu na dodatočné výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium na letný semester akademického roka 2022/2023 pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v dennej aj v externej forme.

Informácie nájdete na stránke https://uniba.sk/erasmus a prihlasovanie prebieha prostredníctvom mena a hesla do AiSu cez systém SOP Mobility.

Link na prihlášku: https://idp.uniba.sk/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s2

Zoznam aktuálnych zmlúv jednotlivých katedier nájdete na stránke: https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/medziinstitucionalne-zmluvy/rozdelenie-podla-katedier/

Venujte, prosím, pozornosť poslednému stĺpcu v tabuľke univerzít Vašej katedry, pretože až v ňom nájdete informáciu o stupňoch štúdia, ktorých sa spolupráca s konkrétnou zahraničnou univerzitou týka.

Zoznam katedrových koordinátorov: https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/katedrovi-koordinatori/    

Výzva je otvorená do 13. 10. 2022. Prihlásiť sa po tomto termíne už nebude možné.

Po uzatvorení systému sa na jednotlivých katedrách uskutočnia výberové konania na jednotlivé zahraničné univerzity, o termíne ktorých Vás budú informovať katedroví koordinátori programu Erasmus+.

Erasmus Teacher and Student Mobility

Študenti v študijnom programe výtvarná edukácia v kombinácii  môžu využiť ponuku mobility na základe zmlúv, ktoré má Katedra výtvarnej výchovy  dlhodobo uzatvorené a vďaka ktorým môžu študenti vycestovať na študijný pobyt na zahraničnú univerzitu. Ročne priemerne vycestuje na mobilitu 1 - 2 študenti katedry.  

Najviac využívaným mobilitným programom je Erasmus+ štúdium, v rámci ktorého je možné časť štúdia absolvovať v krajinách EÚ:

Katedra výtvarnej výchovy, Pedagogická fakulta Ostravskej univerzity v Ostrave, Česká republika,

Katedra výtvarnej výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Česká republika,

Katedra výtvarnej výchovy, Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Česká republika,

Katedra výtvarnej výchovy, Pedagogická fakulta Karlovej univerzity v Prahe, Česká republika,

Katedra výtvarnej výchovy, Pedagogická fakulta, Palackého univerzita v Olomouci, Česká republika,

Katedra výtvarné kultúry a textilní tvorby, Pedagogická fakulta UHK, v Hradci Králové, Česká republika,

-  University of Arts, Poznaň, Poľsko.

 

Okrem študijnej mobility Erasmus+ štúdium sa ponúka aj Erasmus+ stáž v organizácii či inštitúcii v trvaní minimálne dva mesiace. Na základe prijatia na stáž po podaní prihlášky cez online formulár dostupný na fakultnom webe má študent možnosť osloviť rôzne inštitúcie a na základe ich prijatia môže na stáž vycestovať.

Pre študijný program výtvarná edukácia v kombinácii je koordinátorkou Erazmus+ Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD. (okolicsanyiova@fedu.uniba.sk).

 Viac informácií o Erasmus+:TU