Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny ZS 2021/22

Konzultačné hodiny platné počas zimného semestra šk. r. 2021/22

od 20. 9. 2021

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Vedúci katedry 

Utorok: 14.00 - 16.00

Forma konzultácie cez MS TEAMS, alebo emailom: sevcovic@fedu.uniba.sk 

 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Streda: 11.00 - 12.30

Štvrtok: 12.30 - 14.00

Štvrtok: 14.00 - 15.30 ( tútor Mgr. ) 

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailu: valachovafedu.uniba.sk

 

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

Utorok: 10.00 - 12.00

 

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

Streda:  8.30 – 9.30

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailu.

 

doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.

Utorok: 16.15 - 17.15

Štvrtok: 16.15 - 17.15

Konzultáciu treba vopred dohodnúť na 0905 612 607

 

doc. Xénia Bergerová, ArtD.

Streda: 9.45 - 10.30, 12.45 - 13.00

Piatok: 7.30 - 8.30

Tútorské: 8.30 - 9.30

Odporúčame termín konzultácie vopred dohodnúť do 18 hod. 

 

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD.

Streda: 13.30 - 15.30

je treba vopred dohodnúť na okolicsanyiovafedu.uniba.sk / konzultácie budú prebiehať online cez MS Teams

 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

utorok:  14.00 - 16.00

budú prebiehať cez MS Teams, odporúčam študentom dohodnúť sa na termíne aspoň deň vopred na sladek@fedu.uniba.sk

 

Alojz Drahoš, akad. soch., PhD.

Piatok: 10.00 - 12.00

 

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Streda: 10.00 - 11.00, 17.30 - 18.30 

 

PhDr. Ľuboslav Moza, PhD.

Utorok: 12.30 -14.30

 

Mgr. Hana Juhász Muchová

Utorok: 9.00 - 10.30

Štvrtok: 9.00 - 10.30

Poprosím, konzultačné hodiny dohodnúť vopred na: muchova36@fedu.uniba.sk

 

Mgr. Lucia Golisová

 

Mgr. Dominika Weissová

Štvrtok: 10.00 - 11.30

 

Mgr. Miroslava Repiská, PhD.

Piatok: 9.30 - 11.30