Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny platné počas letného semestra šk. r. 2019/20

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

akad. soch. Alojz Drahoš, PhD.
vedúci Katedry výtvarnej výchovy


Konzultačné hodiny:

Utorok: 11:45 - 13:45 hod.

Štvrtok: 13:45 – 16:15 hod.

 

prof. PaedDr. J. Šicková, akad. soch., PhD.

Konzultačné hodiny:

Streda 9:00 - 14:00 hod.

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred:

0903 817 795, sickovafedu.uniba.sk

 

Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 10:00 – 15:00 hod.

 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Konzultačné hodiny:

Utorok 10:00 - 15:00 hod.

Streda: 8:45 - 10:45 hod. ( tútor Mgr. )

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailu.

valachova@fedu.uniba.sk


doc. Xénia Bergerová, ArtD.

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 10:00 - 11:00 hod. tútorské 13:15 – 15:30, 17:45 – 18:00 hod

(Odporúčame termín konzultácie dohodnúť vopred dohodnúť mailom na bergerovaedu.uniba.sk, alebo sms na 0908 496 469 )

doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.


Konzultačné hodiny:

Utorok: 12:45 – 15:45

Štvrtok: 9:45 – 11:45

Konzultáciu treba vopred dohodnúť na 0905 612 607

 

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

Konzultačné hodiny:

Piatok:  08:30 - 10:30 hod.

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailu.

 

Mgr. art. Miloš Kmeť, PhD.

Konzultačné hodiny:

Štvrtok: 11:15 - 13:15 hod.
Piatok:  11:00 - 14:00 hod. 

Poprosím, konzultačné hodiny dohodnúť vopred na 0904 672 224, kmetfedu.uniba.sk 


Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Konzultačné hodiny:

R-205 (pondelok / Monday: 10:30 - 11:30)
Račianska 59, 813 34  Bratislava, Slovakia

 

Š-133 (utorok / Tuesday: 11:00 – 12:00, 14:00 - 17:00)
Šoltésovej 4, 811 08  Bratislava, Slovakia

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred:
0911 254 228, 
sevcovicfedu.uniba.sk

 

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Konzultačné hodiny:

Utorok : 15:00 -  18:00 hod

Štvrtok: 15:15 – 17:15 hod

 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

Konzultačné hodiny:

Utorok:  11:00 – 14:00 hod.

Streda: 15:30 – 17:30 hod. miestnosť S - 115

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred:
0902 890 410, 
sladekfedu.uniba.sk

 

Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD.

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 11:00 - 13:00 hod., 16:30 – 17:30

Štvrtok: 14:30 – 16:30 hod

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred: purdes@fedu.uniba.sk

 

PhDr. Ľuboslav Moza, PhD.

Konzultačné hodiny:

Utorok:  10:30 – 12:30 hod.

Piatok: 13:00 – 17:00 hod.

 

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD.

Konzultačné hodiny:

Streda: 10:00 – 15:00 hod.

odporúčam konzultáciu dohodnúť vopred na okolicsanyiovafedu.uniba.sk, 0918 042 764

 

Mgr. Iva Paštrnáková - Dejová, PhD.

Konzultačné hodiny

Materská dovolenka

V prípade potreby kontaktovať prostredníctvom e-mailu.

doc. Stanislav Harangozó, akad. mal.

Konzultačné hodiny

Utorok: 9:00 – 11:00 hod.

Streda: 13:00 – 15:00 hod