Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny platné počas skúškového obdobia

 
Konzultačné hodiny platné počas skúškového obdobia 


Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.


 

akad. soch. Alojz Drahoš, PhD.
vedúci Katedry výtvarnej výchovy


Konzultačné hodiny

Utorok: 09:00 - 12:00 hod.
Štvrtok: 09:00 - 12:00 hod.

Miestnosť: Š - 125A
e-mail: drahosfedu.uniba.sk
tel.č.: 0949719797 (len sms)

 

prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad. soch., PhD.

Konzultačné hodiny

Pondelok: 09:00 - 12:00 hod.
Streda: 09:00 - 10:30 hod.

Miestnosť: Š - 135
e-mail: sickova@fedu.uniba.sk
tel.č.: 0903 817 795

 

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

Konzultačné hodiny

Utorok: 11:00 - 12:00, 12:30 – 16:30 hod.

Miestnosť: Š - 132
e-mail: leikert@fedu.uniba.sk 
tel.č.: 0907670172 (len sms)

 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Konzultačné hodiny

Pondelok:   10:00 -14:00 hod.
Piatok:  13:00 - 15:00 hod., 15:00 - 17:00 hod.( Mgr. tútorské )

Miestnosť: Š - 134

e-mail: valachova@fedu.uniba.sk

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailu.doc. Xénia Bergerová, ArtD.


Konzultačné hodiny

Pondelok: 8:00 - 10:15, 14:45 - 15:30 hod.


Miestnosť: Š - 133

(Odporúčame termín konzultácie dohodnúť vopred, nakoľko niektoré konzultácie prebiehajú mimo budovu PdF UK.)

Kontakt: sms 0908 496 469, 
e-mail: bergerovafedu.uniba.sk

 

doc. Stanislav Harangozó, akad. mal.

Konzultačné hodiny

Utorok: 10:00 - 12:00 hod.
Štvrtok: 9:00 - 12:00 hod.

Miestnosť: Š - 131
e-mail: harangozofedu.uniba.sk

tel.č.: 0905838286

 

doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.


Konzultačné hodiny

Utorok: 10:30 - 13:00 hod.

Štvrtok: 10:30 - 13:00 hod.

Miestnosť: Š - 132
e-mail: cinovsky@fedu.uniba.sk

Konzultáciu treba vopred dohodnúť na 0905 612 607

 

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

Konzultačné hodiny

Pondelok: 08:30-11:30 hod.

Miestnosť: Š - 135
e-mail: kvasnicovafedu.uniba.sk

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailu.

 

 Mgr. Pavol Breier, ArtD.


Konzultačné hodiny

Štvrtok:  10:00 - 15:00 hod.

Miestnosť: Š - 115
e-mail: breier @fedu.uniba.sk 
tel.č.:  0905317172  (len sms)

 

Mgr. Miloš Kmeť, PhD.

Konzultačné hodiny


Štvrtok:  8:00 - 9:00 hod., 13:30 - 14:30 hod.  
Piatok: 11:00 - 14:00 hod.

Miestnosť: Š - 134
e-mail: kmetfedu.uniba.sk

tel.č.: 0904672224

 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

Konzultačné hodiny

Streda: 10:00 - 15:00 hod.

Miestnosť: Š - 115
tel.č.: 0902 890 410 (sms) 
e-mail: sladekfedu.uniba.sk

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailu.

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Konzultačné hodiny

Miestnosť: R-205
pondelok / Monday: 10:30 - 11:30

Miestnosť: Š-133
utorok / Tuesday: 11:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

e-mail: sevcovicfedu.uniba.sk
tel.č.:0911 254 228

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred.

 

Mgr. art. Natália Okolicsanyiova, ArtD.

Konzultačné hodiny

Streda: 10:00 - 15:00 hod.

Miestnosť: Š - 115
tel.č.: 0918 042 764 (sms) 
e-mail: okolicsanyiova@fedu.uniba.sk

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailu.

 

Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD.

Konzultačné hodiny

Utorok: 13:00 - 16:00 hod.
Streda: 09:00 - 11:00 hod.

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred: 

Miestnosť: Š - 302
tel.č.: 0905844036 (sms) 
e-mail: purdes@fedu.uniba.sk

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailu.

 

PhDr. Ľuboslav Moza, PhD.

Konzultačné hodiny

Pondelok: 12:30 - 14:30 hod.
Utorok: 10:00 - 13:00 hod.

Miestnosť: Š - 301
e-mail: moza@fedu.uniba.sk

 

Mgr. art. Soňa Patúcová

Konzultačné hodiny

Štvrtok: 10:00 - 12:00 hod. 

Miestnosť: Š-133
tel.č.: 0914233023 (sms)
e-mail:patucova1@uniba.sk

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred.