Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny platné počas letného semestra šk. r. 2020/21

Konzultačné hodiny

platné počas letného semestra šk. r. 2020/21

od 15. 2. 2021

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Konzultačné hodiny:

prodekan pre umeleckú činnosť / Vice-Dean for Art Activities 

Račianska 59, 813 34  Bratislava, Slovakia

R-205 (pondelok / Monday: 10:30 - 11:30)

 

vedúci katedry / Head of the Department 

Šoltésovej 4, 811 08  Bratislava, Slovakia

Š-124/125A (utorok / Tuesday: 13:30 – 15:00

Š-124/125A (štvrtok / Thursday: 14:30 – 16:00


Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred:
0911 254 228, 
sevcovic@fedu.uniba.sk

 

prof. PaedDr. J. Šicková, akad. soch., PhD.

Streda: 9:00 - 14:00

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred:
0903 817 795, 
sickovafedu.uniba.sk

 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Streda: 10:00 - 11:30
Štvrtok: 10:30 - 11:15  ( tútor Mgr. )

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailu: valachovafedu.uniba.sk

 

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

Streda: 9:30 – 13:30

 

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

Štvrtok:  10:00 – 11:00

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailu.

 

doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.

Utorok: 13:00 – 14:30

Konzultáciu treba vopred dohodnúť na 0905 612 607

 

doc. Xénia Bergerová, ArtD.

Pondelok: 8:00 – 8: 45 – tútorské, 8:45 – 10:45

Odporúčame termín konzultácie dohodnúť vopred dohodnúť do 18hod Číslo miestnosti 133 /v prípade online výučby mailovo,  Šoltésovej č. 4

 

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD.

štvrtok: 14:30 - 17:30

je treba vopred dohodnúť na okolicsanyiovafedu.uniba.sk

 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

utorok:  10:15 - 11:45

streda:  12:30 -14:00

budú prebiehať cez MS Teams, odporúčam študentom dohodnúť sa na termíne aspoň deň vopred na sladek@fedu.uniba.sk

 

Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD.

Pondelok: 9:30 - 11:30

Utorok: 8:00 – 10:00

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred: purdesfedu.uniba.sk

 

Alojz Drahoš, akad. soch., PhD.

Utorok: 13:30 - 15:00 

Štvrtok: 12:30 – 14:00

 

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Streda: 14:00 -  15:30

Štvrtok: 14:15 – 15:45

 

Mgr. Miloš Kmeť, PhD.

Štvrtok: 14:00 – 15:00

Piatok:  8:00 – 10:00

Poprosím, konzultačné hodiny dohodnúť vopred na: 0904 672 224, kmetfedu.uniba.sk

 

PhDr. Ľuboslav Moza, PhD.

Utorok: 14:00 – 17:00 

Streda: 15:00 – 17:00

 

Mgr. Hana Juhász Muchová

Streda: 10:00 – 11:30

Štvrtok: 10:30 – 12:00

Poprosím, konzultačné hodiny dohodnúť vopred na: muchova36@fedu.uniba.sk

 

Mgr. Lucia Golisová

Utorok: 15:00 – 16:00 

Piatok: 15:00 – 16:00

Konzultačné hodiny platné počas zimného semestra šk. r. 2020/21

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Konzultačné hodiny:

prodekan pre umeleckú činnosť / Vice-Dean for Art Activities 

 R-205 (pondelok / Monday: 10:30 - 11:30)

Račianska 59, 813 34  Bratislava, Slovakia

vedúci katedry / Head of the Department 

Š-133 (streda / Wednesday: 14:30 – 16:00)
Šoltésovej 4, 811 08  Bratislava, Slovakia

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred:
0911 254 228, 
sevcovicfedu.uniba.sk

prof. PaedDr. J. Šicková, akad. soch., PhD.

Konzultačné hodiny:

Streda 9:30 – 12:30 hod.

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred:

0903 817 795, sickovafedu.uniba.sk

Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

Konzultačné hodiny:

Piatok: 11:30 – 13:00 hod.  

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Konzultačné hodiny:

Streda: 10:00 - 11:30 hod.

Štvrtok: 11:30 – 13:00 hod.

Štvrtok: 13:00 - 13:45 hod. ( tútor Mgr. )

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailu.

valachova@fedu.uniba.sk

doc. Xénia Bergerová, ArtD.

štúdijná poradkyňa pre bakalárske ročníky (tútorka)

Konzultačné hodiny:

pondelok / Monday:  8:00 - 8:30, 13:15 – 14:45) tútorské:  7:45 – 8:30 

(Odporúčame termín konzultácie dohodnúť vopred dohodnúť mailom na bergerova@fedu.uniba.sk, alebo sms na 0908 496 469 )

doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.

Konzultačné hodiny:

Štvrtok: 14:00 – 17:00 

Konzultáciu treba vopred dohodnúť na 0905 612 607 

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

Konzultačné hodiny:

Piatok:  10:00 - 11:30 hod.

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred prostredníctvom e-mailu.

Mgr. art. Miloš Kmeť, PhD.

Konzultačné hodiny:

Štvrtok: 9:30 - 11:00 hod.
Piatok:  09:30 - 11:00 hod. 

Poprosím, konzultačné hodiny dohodnúť vopred na 0904 672 224, kmetfedu.uniba.sk  

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Konzultačné hodiny:

Streda : 13:00 -  14:30 hod

Štvrtok: 15:30 – 17:00 hod

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

Konzultačné hodiny:

Streda:  12:00 – 13:30 hod.

Štvrtok: 13:00 – 14:30 hod. miestnosť S - 115

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred:
0902 890 410, 
sladekfedu.uniba.sk

Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD.

Konzultačné hodiny:

Pondelok: 14:15 - 16:00 hod.

Štvrtok: 11:00 – 12:15 hod.

Odporúčame konzultáciu dohodnúť vopred: purdes@fedu.uniba.sk

PhDr. Ľuboslav Moza, PhD.

Konzultačné hodiny:

Utorok:  14:30 – 16:00 hod.

Streda: 16:00 – 17:30 hod.

akad. soch. Alojz Drahoš, PhD.

Konzultačné hodiny:

Utorok: 9:30 - 11:00 hod.

Štvrtok: 15:30 – 17:00 hod.

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD.

Konzultačné hodiny:

Š-115 utorok: 11:00 – 14:00 hod.

Račianska 59, 813 34  Bratislava, Slovakia

odporúčam konzultáciu dohodnúť vopred na okolicsanyiovafedu.uniba.sk, 0918 042 764 

Mgr. Iva Paštrnáková - Dejová, PhD.

Konzultačné hodiny:

Materská dovolenka

V prípade potreby kontaktovať prostredníctvom e-mailu.