Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD.

Oddelenie výtvarnej výchovy,
odborný asistent
+421 2 9015 9442
Š-261

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

Oddelenie výtvarnej výchovy,
profesor
+421 2 9015 9215
Š-261