Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Kontakt

 

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
Katedra umenia a kultúry,
Oddelenie výtvarnej výchovy,

Račianska ul., č. 59,  813 34 Bratislava

 

Adresa pracoviska

Šoltésovej 4, 811 08 Bratislava

 

 

Telefón

 

+421 2 9015 9229 (vedúca katedry prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.)

+421 2 9015 9111 (asistentka katedry Anastázia Jucková)

 

 

E-mail

 

juckova3@uniba.sk

 

 

Pracovisko

Šoltésovej 4, Bratislava