Staff

Mgr. art. Miriam Petráňová, ArtD.

Oddelenie výtvarnej výchovy,
Lektor

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

Oddelenie výtvarnej výchovy,
odborný asistent
+421 2 9015 9226

Mgr. art. Michal Šuda, ArtD.

Oddelenie výtvarnej výchovy,
Lektor
Š-257

Mgr. Nina Vrbanová, PhD.

Oddelenie výtvarnej výchovy,
Lektor
[1]