Science and Research

[Translate to English:] KEGA č. 001KU-4/2023 Stelesnená skúsenosť s využitím art action II. - proti stagnácii v dospelosti a seniorskom veku

Anotácia projektu

Zámerom projektu je zostaviť, zrealizovať a prezentovať možnosti, ktoré prináša akčné umenie v období dospelosti až po sénium. Podpora človeka s využitím akčného umenia je situovaná prostredníctvom vybraných téz (homeostáza, zlom, zmysel), ktoré sa dotýkajú každého aktéra v období dospelosti a seniorského veku. Zdokumentovanie akčného umenia/akčnej tvorby (s úsilím dosiahnutia trvalo udržateľného stavu) v skupinách dospelých a seniorov vytvára jedinečný priestor pre hľadanie stálosti v zlomových situáciách v živote. Celkovo pôjde o návrhy k akčnej tvorbe, realizáciu akčných plenérov až po verejnú prezentáciu akčnej tvorby. Významným zostáva prezentovanie akčného umenia ako optimálnej pomoci človeku v procese komunikácie cez akčné umenie. Súčasťou projektu sú umelecká tvorba, fotografický materiál, popis procesuálnej línie umelca-aktéra, z pohľadu autentického vnímania, reflexie a životné príbehy. Ide o nadväzujúci projekt KEGA 002KU-4/2019, ktorý bol orientovaný na art action počas celoživotnej cesty človeka.

Hlavná riešiteľka projektu: doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD. (PdF KU Ružomberok)

Spoluriešiteľské pracovisko: Katedra umenia a kultúry (pred tým Katedra výtvarnej výchovy) PdF UK v Bratislave.

Zodpovedný riešiteľ za spoluriešiteľské pracovisko: prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Spoluriešitelia:

Mgr. Miroslava Repiská, PhD.

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Mgr. Hana Juhász Muchová

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD. (od 12/2023)

 

Zborník: Homeostáza v akčnom umení v kreovaní tvorby človeka

Online katalóg k výstave: Akčná kresba z pohľadu homeosázy 

Fotografie z výstavy: Akčná kresba z pohľadu homeostázy

Research profile

Department of Fine Art Education primary focuses on scientific research in the arts and art- educational field . The object of research is a visual art and  art education as a whole , also in response to the social and interdisciplinary context of the relationship of art - man - living space.

 

Research projects

2023 KEGA 001KU-4/2023 Embodied experience using art action II - against stagnation in adulthood and senior age, principal investigator doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., project co-investigator. Valachová, X. Bergerová, M. Repiská, M. Ševčovič,

UK/170/2022. Research into the contribution of the state of flow to the work of Key Stage 1 pupils in art lessons. Principal Investigator: D. Weissová (Doctoral supervisor: prof. PaedDr. D. Valachová, PhD.) 

2021 - 2022 Visegrad Scholarship Program #521101495, 2-semester post-master stay for Katrzyna Agnieszka Turoň z Silesian University of Technology, Faculty of Transport and Aviation EngineeringDepartment of Road Transport, 8 Krasińskiego Str. 40-019 Katowice, Poland. (supervisor: Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.) 

2020 - 2022 KEGA 003UK-4/2020 Assessment in Visual Art Assessment in Visual Art. M. Ševčovič. M. X. Bergerová, A. Sládek, M. Repiská.

OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01, Improving the preparation of future teaching staff in the fields of humanities, social sciences, languages and arts education.. 1. 10. 2020 - 31. 03. 2023. Co-investigator for the Department of Art Education D. Valachová, M. Ševčovič.

2019 - 2021 KEGA 002KU-4/2019 Embodied experience using art action/An embodied experience using art action. Project co-investigator. D. Valachová.

2019 - 2021 KEGA - 003UMB-4/2019 Strategies in Art Education 2 - Continuity and Development of Didactic Competences of Students in Study Programmes of PF UMB/Strategies in Art Education 2 - Continuity and Development of Didactic Competences of Students in Study Programmes of PF UMB. Co-investigator D. Valachová.

2017 - 2019 VEGA 1/0179/17 | 11 | Research on the identifiers of artistic giftedness and talent in children and youth. Principal Investigator. D. Valachová. M. Ševčovič, V. Weberová (PhD student), M. Kepičová (PhD student), L. Minichová (PhD student).

2015 UK325/2015. Scope and use of painting art techniques in educational practice in relation to issues of artistic communication between teacher and student. Researchers: PaedDr. Veronika Weberová (PhD. student)

2014 Grant of Ministry of Culture SR MK-2616/2014/4.3.2 nm. 174. Between intimacy and body. Researcher: Mgr. art. Karin Patúcová, ArtD.

2014 KEGA 049UK-4/2014. Intermedia creative laboratory in nature. Researchers: Mgr. art. Dominika Horáková, ArtD., Mgr. art. Karin Patúcová, ArtD., Mgr. art. Ján Triaška, ArtD., Mgr. Zoltán Boráros, PhD./Mgr. art. Veronika Selingerová, ArtD., Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD., Mgr. Pavol Breier, ArtD., Mgr. Iva Paštrnáková, PhD.

2014 UK/358/2014. Slovak art illustration and illustrators of educational literature and schoolbooks. Researchers: Mgr. Jana Grešová (PhD. student)

2014 UK/250/2014. The Portrait of a crown as a symbol of national education. Researchers: Mgr. Zoltán Boráros, PhD. (PhD. student)

2013 KEGA 026UK-4/2013. Art education in the world of contemporary art and new media. Researchers: PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD., PhDr. Edita Vološčuková, PhD. (FF PU), Mgr. art. Dominika Horáková, ArtD., Mgr. art. Ján Triaška, ArtD., Mgr. Miloš Kmeť, PhD. (PhD. student)

2013 VEGA 1/0161/13. Determinants of the development of artistic talents of individuals with dissabilities in inclusion. Researchers: doc. paedDr. Hedviga Gregušová, CSc., doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD., PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD.

 

2013 UK/486/2013. Interpretation and analysis of selected artworks of Slovak artists of the 20th century. Researchers: Mgr. Barbora Okasová, PhD. (PhD. student)

 

Publications of our Department

CREA-AE 2016 - 2022 Scientific Conference 

CREA-AE 2015

CREA-AE 2014

CREA-AE 2013

Creative education 2013